Jump to content
IPSViet.com

Bim

Chỉnh hệ thống tìm kiếm 3 ký tự trở lên

Recommended Posts

Nay mình gặp nhiều khách hàng than phiền là cái plugin Quick Search của mình không tìm được những từ có ít hơn 4 ký tự. Những phiên bản IPS cũ mình nhớ có cái cài đặt chỉnh số ký tự trong ACP nhưng giờ bỏ đi, là do IPS đã thay đổi hoàn toàn chức năng tìm kiếm, và vấn đề này phụ thuộc vào cài đặt của mysql. Việc không tìm được những từ có ít hơn 4 ký tự vô cùng phiền, mình ngồi cả buổi cuối cùng cũng tìm ra cách giải quyết thế này. 

  • Nếu bạn dùng server hay vps riêng thì tự làm, nếu hosting thì liên hệ nhà cung cấp dịch vụ để chỉnh lại file config của mysql (my.cnf), thêm hoặc chỉnh lại giá trị sau ft_min_word_len=3
  • Khởi động lại mysql.
  • Xong 2 bước này bạn vẫn chưa thấy nó hoạt động đâu. Vào ACP > Search > bấm nút Rebuild Search Index. Xong ra lại Dashboard sẽ thấy vài cái background tasks đang chạy, đợi nó chạy hết.
  • Cuối cùng, cần phải chạy Support Tool để xóa cache.

Thế là hoàn thành, bạn có thể tìm kiếm với từ khóa từ 3 ký tự trở lên.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×