Jump to content
IPSViet.com

Sign in to follow this  
Huỳnh Quý

[SOLVED] bị giới hạn kích thước hình ảnh

Recommended Posts

Mọi người giúp tôi với . Khi up ảnh gì thì cũng bị giới hạn . thì chỉnh sửa chỗ nào cho hợp lí và phù hợp mọi ảnh .
Tôi xin cảm ơn trước .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×