Jump to content
IPSViet.com

Sign in to follow this  
tn3by

Help lỗi widget bên phải

Recommended Posts

Mình bị lỗi cái widget ở bên phải.
Ai biết cách fix chỉ với ạ :((
link: 4r.mtgvn.net

blob.thumb.png.8c92bc23d8e37f7e65883ec6e39c11a7.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Bim said:

Test thử với theme mặc định xem sao.

image.thumb.png.098a89a8607303e2cd274e577f053369.png

vẫn bị luôn @@

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trước mình cũng bị lỗi này. Tắt hết plugin với app khác, xóa luôn cái theme mặc định xong tạo lại rồi chạy support xóa cache.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tắt hết plugin với app thứ 3 test từng cái xem cái nào hook vô member group gây lỗi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

:U Ko xác định dc lỗi của bạn, mình vừa thử ở ipsviet thì trái và phải đều hoạt động tốt.

Edit: thử kiểm tra cái format của member group coi chừng có tag quên đóng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×