Jump to content
IPSViet.com

Bim

(BIM42) Hide link and code - PAID

Recommended Posts

KID_SAITO    4
2 minutes ago, Bim said:

Bim chưa làm cái đó. Kid edit cái xml theo hướng dẫn của bim sau đó import cũng dc.

thấy Bim gửi Kid bản update rồi mà? update lên có cần phải sửa thêm file đó nữa ko Bim?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bim    1,476

Có, vì bim vữa giữ chức năng AND mà chưa làm Or 

Share this post


Link to post
Share on other sites
KID_SAITO    4

ok, update lên 1.0.5 rồi sửa file xml là mem có thể chọn like hoặc reply để xem nội dung ẩn, Kid sửa xong rồi, thank Bim :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
KID_SAITO    4

Có vấn đề rồi Bim ơi.khi mems quote lại thì ở trên mobile hiện nội dung ẩn cả khách cũng nhìn thấy.

ở trên skin destop thì chưa thử xem thế nào,tại đang nằm ngủ mở lên xem bằng iphone,Bim vào xem hộ Kid xem có bị ko rồi fix luôn Bim nhé

link test: https://iphonemafia.com/forum/topic/301-tweak-iblacklist-v93/?do=getNewComment

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bim    1,476

Bim là khách đâu có thấy?

Với lại khi quote với post thì đã reply rồi nên nó hiện.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bim    1,476

À đúng rồi, có lỗi đó. Để sửa ở bản sau.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Argouges    3

Hi

Is it possible to change color of this two parts:

Before hide

597325016d9d4_colorhidebefore.png.a59358ddb980128226e4311f43fadf60.png

And after hide

5973251be046c_colorhideafter.png.9c609bb4e1191899ee646fafbdcd99c2.png

 

Please, Thank in advance to tell me where Can I change it?

Argouges

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bim    1,476

Edit your Theme > CSS > front > custom > custom.css

Add this css

#bimHiddenBox {
	background: #000 !important; /* This is new color */
}

#bimHiddenContentRequires_like, #bimHiddenContentRequires_reply, ##bimHiddenContentRequires_both {
	background: #000 !important; /* This is new color */
}

(For faster supporting, please pm onlyME on IPS Forum)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×