Jump to content
IPSViet.com

Bim

Sửa lỗi không load được embedded content sau khi chuyển sang https

Recommended Posts

Như các bạn đã biết, chrome sẽ hiện thông báo "not secure" cho những site ko dùng https, vì vậy việc chuyển sang dùng https là vô cùng cần thiết. Có 1 vấn đề sau khi chuyển đổi là embedded content (khung iframe tự động khi post link của bài viết, file download, record... gọi chung là items). Lý do là nội dung bài viết trong sql vẫn còn lưu domain của bạn với http chứ ko phải https.

Để sửa lỗi đó, chỉ cần vào ACP > Support > SQL Toolbox để run sql sau:

Ví dụ ở đây mình sửa cho ipsviet, thay lại thành domain của bạn

Hidden Content

    Give reaction to this post to see the hidden content.

Xong.

  • Like 6
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×