Jump to content
IPSViet.com

Làm sao để hack chức năng quote bài...


Nesbit

Recommended Posts

Xin nhờ @Bim giúp đỡ.

Mình sử dụng một thư viện JavaScript tên là MathJax để hiển thị công thức Toán. Ví dụ khi gõ $a^2+b^2$ trong khung soạn thảo, thì lúc bài viết được đăng lên nó sẽ hiển thị thành a2 + b2. Thư viện này chỉ hoạt động lúc hiển thị trên trình duyệt thôi, còn trong database thì vẫn lưu là $a^2+b^2$, (nghĩa là nếu mình tắt JavaScript đi hoặc xóa thư viện đó đi, thì sẽ hiển thị $a^2+b^2$). 

Vấn đề: 

Lúc quote bài, mình muốn nó quote $a^2+b^2$, thay vì a2 + b2. Trên 3.4.x trở về trước thì nó làm đúng ý mình vì hàm quote sẽ lấy từ trong database ra. Trên IPS 4 thì nó lại copy bài viết đã được hiển thị. Mình không hiểu rõ lắm về code của IPS nhưng nói một cách chung chung mình nghĩ chu trình của Edit và Quote như sau:

Edit --> GetPost1() --> Dán vào trình soạn thảo

Quote --> GetPost2() --> Bỏ vào thẻ Quote --> Dán vào trình soạn thảo 

Trên 3.4.x thì hai hàm GetPost1() và GetPost2() là một (hoặc rất giống nhau), nhưng trên IPS 4 thì hoàn toàn khác nhau. 

Câu hỏi của mình là làm sao để thay hàm GetPost2() lúc quote bài bằng hàm GetPost1() ?

Cảm ơn Bin trước nhé!

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Bim said:

Chịu thôi cái ckeditor này bim ko rành. :U

Thực ra phần mình muốn hack không dính đến cái editor. 

Bim có biết lúc nhấn nút Quote thì nó sẽ gọi hàm nào không ? Và lúc nhấn Edit thì sao ? Hix, không biết về code của IPS nên giống người mù chữ quá ~_~

Link to comment
Share on other sites

Just now, Bim said:

Bim chưa bao giờ nghiên cứu mấy cái liên quan đến soạn thảo bài viết nên cũng mù chữ luôn ~:)

:( Vậy là ngày mình chuyển qua Xenforo không còn xa nữa rồi :( 

Thanks Bim nha.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...