Jump to content
IPSViet.com

Sign in to follow this  
Bim

[IP.Pages] Tạo dropdown menu

Recommended Posts

Từ IPS 4.1 trở lên bạn không cần phải dùng IP.Pages để tạo menu nữa, vì chức năng tạo menu đã được tích hợp vào core (System > Site Features > Menu manager)

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn dùng app Pages để tạo một dropdown menu giống như thế này

menu-3.thumb.thumb.jpg.2c0eadfe745242ec5

Vào ACP -> Pages -> Page Management -> Menu -> Bấm + Create New và thiết lập như hình sau

creating-menu.thumb.thumb.jpg.ffc362f776

Vậy là đã tạo thành công một Menu "mẹ", bây giờ làm menu "con". Cũng bấm Create new, nhưng lưu ý Type bạn chọn một page nào đó đã tạo hoặc URL. Parent thì chọn Menu vừa tạo ở bước trên. Permission thì tùy chọn.

menu-2.thumb.thumb.jpg.5f65e6e93d7f23841

Bấm Save. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×