Jump to content
IPSViet.com
Sign in to follow this  
Root™

[SOLVED] Lỗi Khi Thay Đổi Tên Box ... Trong AdminCP

Recommended Posts

Mình chả biết lỗi này nó như thế nào nhưng cứ khi nào muốn tạo thêm Box, hoặc thay đổi tên box đã tạo thì nó bị như thế này. nhờ các bạn chỉ giúp

 

111.thumb.png.49f12a4149c479e7169c39fcc2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lỗi đó thì trước tiên phải mở cái file /cache/sql_error_latest.cgi để xem bị lỗi sql gì.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giờ phải như thế nào. Mình đưa info hosting cho bạn nhé

 

 

Date: Sun, 22 Mar 2015 11:52:25 +0000
 Error: 1054 - Unknown column 'default_prefix' in 'field list'
 IP Address: 00.0.0.00000 - /vZn/admin/index.php?adsess=5a59da03ebb23560d41006851ed3f067&app=forums&&module=forums&section=forums&&do=doedit&f=4&name=%3Cfont+color%3Dred%3EAnnouncements%3C%2Ffont%3E
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nó báo là bị thiếu cái column 'default_prefix'. Bạn gửi full file sql_error_latest.cgi lên đây, ko cần phải đưa info host cho mình

Share this post


Link to post
Share on other sites
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Date: Sun, 22 Mar 2015 11:52:25 +0000
 Error: 1054 - Unknown column 'default_prefix' in 'field list'
 IP Address: 113.165.115.5 - /vZn/admin/index.php?adsess=5a59da03ebb23560d41006851ed3f067&app=forums&&module=forums&section=forums&&do=doedit&f=4&name=%3Cfont+color%3Dred%3EAnnouncements%3C%2Ffont%3E
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 mySQL query error: UPDATE forums SET name='<font color=red>AnnouncementsCCC</font>',name_seo='announcementsccc',description='<font color=White>Những thông tin mới nhất của diễn đàn. Các bạn hãy chú ý những Thông Báo mới nhất của Diễn Đàn để biết được những thông tin quan trọng cho bạn !</font><br />\r\n<b>Đề tài mới sẽ được kiểm duyệt bởi BQT trước khi nó hiển thị</b>',use_ibc=0,use_html=0,password='',password_override='',sort_key='last_post',sort_order='Z-A',prune=100,topicfilter='all',preview_posts=0,allow_poll=1,allow_pollbump=0,forum_allow_rating=0,inc_postcount=0,parent_id=3,sub_can_post=1,redirect_on=0,redirect_hits=0,redirect_url='',notify_modq_emails='',permission_showtopic=0,min_posts_post=0,min_posts_view=0,can_view_others=0,hide_last_info=0,disable_sharelinks=0,tag_predefined='THÔNG BÁO',forums_bitoptions=0,permission_custom_error='',ipseo_priority='',viglink=0,default_prefix='',default_tags='',require_prefix=0,tag_mode='inherit',show_prefix_in_desc=0 WHERE id=4
 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
 | File                                    | Function                                   | Line No.     |
 |----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------|
 | admin/applications/forums/modules_admin/forums/forums.php         | [db_main_mysql].update                            | 1353       |
 '----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
 | admin/applications/forums/modules_admin/forums/forums.php         | [admin_forums_forums_forums].forumSave                    | 95        |
 '----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'
 | admin/sources/base/ipsController.php                    | [admin_forums_forums_forums].doExecute                    | 306        |
 '----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã sửa lỗi cho bạn, chỉ cần add thêm các column là ok

ALTER TABLE forums ADD COLUMN default_prefix TEXT;
ALTER TABLE forums ADD COLUMN newest_prefix TEXT;
ALTER TABLE forums ADD COLUMN require_prefix TEXT;
ALTER TABLE forums ADD COLUMN default_tags TEXT;
ALTER TABLE forums ADD COLUMN show_prefix_in_desc TEXT;
ALTER TABLE forums ADD COLUMN tag_mode TEXT;
ALTER TABLE topic_mmod ADD COLUMN topic_prefix TEXT;
ALTER TABLE topic_mmod ADD COLUMN topic_add_tags TEXT;

Lý do bị là do mod Advanced Prefix, những table đó xuất phát từ mod đó.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

OK cảm ơn bạn nhé :D

 

Là cái dòng này à :

 

mySQL query error: UPDATE forums SET name='<font color=red>AnnouncementsCCC</font>',name_seo='announcementsccc',description='<font color=White>Những thông tin mới nhất của diễn đàn. Các bạn hãy chú ý những Thông Báo mới nhất của Diễn Đàn để biết được những thông tin quan trọng cho bạn !</font><br />\r\n<b>Đề tài mới sẽ được kiểm duyệt bởi BQT trước khi nó hiển thị</b>',use_ibc=0,use_html=0,password='',password_override='',sort_key='last_post',sort_order='Z-A',prune=100,topicfilter='all',preview_posts=0,allow_poll=1,allow_pollbump=0,forum_allow_rating=0,inc_postcount=0,parent_id=3,sub_can_post=1,redirect_on=0,redirect_hits=0,redirect_url='',notify_modq_emails='',permission_showtopic=0,min_posts_post=0,min_posts_view=0,can_view_others=0,hide_last_info=0,disable_sharelinks=0,tag_predefined='THÔNG BÁO',forums_bitoptions=0,permission_custom_error='',ipseo_priority='',viglink=0,default_prefix='',default_tags='',require_prefix=0,tag_mode='inherit',show_prefix_in_desc=0 WHERE id=4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Error: 1054 - Unknown column 'default_prefix' in 'field list'

Chủ yếu dòng đó. Nên liên tưởng đến mod prefix, rồi coi cứ thiếu cái nào add lại cái đó là xong.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

À cho mình hỏi thêm là bạn add colum ở chỗ nào vậy. giờ mình lại bị lỗi đó. Mình muốn Tự Add vào admincp hay vào Phpmyadmin ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vào đâu cũng được, nên vào phpmyadmin cho dễ add, ở ACP phải biết lệnh

ví dụ

Hidden Content

  Give reaction to this post to see the hidden content.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...