Jump to content
IPSViet.com

[SOLVED] Set Moderator


zuzuzu

Recommended Posts

Khi mình set 1 thành viên lên Moderator thì nó có phần Is Super Moderator (can moderate everywhere)

mình để yes nghĩa là thành viên đó có quyền hạn trong mọi forum , cái này thì rất tiện lợi nhưng mình muốn nhóm này khi vào ModeratorCP thì không có quyền xóa bài viết, chủ đề hay nội dung trong đó chỉ nhóm admin mới có quyền xóa nội dung trong ModeratorCP thôi

Mình không biết set cái này ở chỗ nào hay phải sửa như thế nào, bạn nào biết chỉ giùm mình nhé.

Link to comment
Share on other sites

  • admin locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...