Jump to content
IPSViet.com

Sign in to follow this  
Nguyễn Xuân Tùng

[SOLVED] Nhờ hướng dẫn cài application này.

Recommended Posts

Installation
------------

- tạo thư mục chứa thư mục con: `tmp` and `img`, chmod phù hợp ( r-w)


- Giải nén và mở file `class.latex-vb.php` điền các thông tin phù hợp


- Upload the `class.latex.php` and `ipbLatex.php` vào

`/admin/sources/classes/bbcode/custom` (IPB 3.0-3.3) or

`/admin/sources/classes/text/parser/bbcode` (IPB 3.4)


- Mở `templates.txt`. làm theo hướng dẫn trong đó


- Đăng nhập ACP - Look - Feel - BBCode Management.
cài đặt 'bbcode.xml`

Share this post


Link to post
Share on other sites

Installation ------------ - tạo thư mục chứa thư mục con: `tmp` and `img`, chmod phù hợp ( r-w) - Giải nén và mở file `class.latex-vb.php` điền các thông tin phù hợp . - Upload the `class.latex.php` and `ipbLatex.php` vào `/admin/sources/classes/bbcode/custom` (IPB 3.0-3.3) or `/admin/sources/classes/text/parser/bbcode` (IPB 3.4) - Mở `templates.txt`. làm theo hướng dẫn trong đó - Đăng nhập ACP -> Look & Feel -> BBCode Management. cài đặt 'bbcode.xml`

Nhưng thẻ <body> nằm ở đâu bạn :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...