Jump to content
IPSViet.com

[SOLVED] Nhờ Mọi người sửa lỗi SQL


quanglac

Recommended Posts

Trong file sql_error_latest.cgi báo lỗi này:

Error: 1146 - Table 'choviahe_rom.topics' doesn't exist
 IP Address: 113.190.126.39 - /index.php?showtopic=1112
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 mySQL query error: SELECT t.*,xxx.* FROM topics t  LEFT JOIN core_tags_cache xxx ON ( xxx.tag_cache_key=MD5(CONCAT('forums',';','topics',';',t.tid)) )   WHERE t.tid=1112
 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
 | File                                                                       | Function                                                                      | Line No.          |
 |----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------|
 | admin/sources/base/ipsRegistry.php                                         | [app_class_forums].__construct                                                | 1381              |
 '----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'

 

 

Lỗi này thì sửa như thế nào mọi người giúp mình với

Link to comment
Share on other sites

 

Trong file sql_error_latest.cgi báo lỗi này:

 
Lỗi này thì sửa như thế nào mọi người giúp mình với

 

Cài cái mod nào chưa chạy được SQL báo thiếu "choviahe_rom.topics"
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 


hôm qua vẫn vào được mà sáng nay mở ra tự nhiên báo lỗi, mở file sql_error_latest.cgthấy báo lỗi thế chứ có cài mod nào đâu. Sửa thế nào bây h @ncxn

 

vậy trong template bạn đã sửa và có function nào đó gọi tới table trên nhưng nó không tồn tại nên báo lỗi
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...