Jump to content
IPSViet.com
Sign in to follow this  
Bim

Chuyển đổi các forum khác sang IPB

Recommended Posts

Hỗ trợ các chuyển đổi các forum khác sang IPB, như: FBB, myBB, phpBB, xenforo, vbb, punBB, SMF, woltLab... 

 

Quote

Quá trình chuyển đổi gồm 4 bước cơ bản:
1. Cài đặt IPB (dùng database mới)
2. Download mod này, upload tất cả các file trong thư mục upload vào đúng thư mục của ipb.
3. Vào ACP của IPB, click Installing Applications -> Install IP.Board 3.2 Converters
4. Click tab Other -> Converter và bắt đầu làm theo hướng dẫn từng bước chuyển đổi.

 
:mf:

Hidden Content

  Give reaction to this post to see the hidden content.
 (Update ngày 25/08/15)

 • Like 4
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

mình dang sai YAF lieu co thê chuyen san dc k hjhj

IPB không hỗ trợ MS SQL server do đó bạn không thể convert YAF -> IPB

Share this post


Link to post
Share on other sites

IPB không hỗ trợ MS SQL server do đó bạn không thể convert YAF -> IPB

hjc vậy có cách nào chuyển được không từ YAF sang cai dan forum khác ví dụ như .Vbb cha? hạn hjhj

Share this post


Link to post
Share on other sites

hjc vậy có cách nào chuyển được không từ YAF sang cai dan forum khác ví dụ như .Vbb cha? hạn hjhj

Bạn xem ở đây, theo đó có thể YAF.NET 1.9 to IPB 3.2.0, tuy nhiên ncxn cũng hổng biết nó dùng phương thức nào, chắc là convert từ MS SQL server thành MySQL chăng?
http://www.invisionpower.com/suite/convert.php

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khi chuyển đổi có vấn đề về lỗi font thì làm sao Bim ?

Trước khi chuyển IPB sẽ hỏi charset cũ của bạn, cái này ít người để ý nhưng nó là mấu chốt để ko bị lỗi skin. Mình cũgn học dc kinh nghiệm đó từ 1 bạn trên ipsviet sau một hồi loay hoay tìm mãi ko convert được font :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

co ai thử chuyển sang yaf thử mình dang rất cần vì hiện giờ mình có một người abn5 sai yaf . rất cần chuyển đổi forum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mình convert qua không báo lỗi nhưng không thấy các file đính kèm, bạn có thể hướng dẫn không ?

Bạn convert qua từ source nào vậy? Thử vào ACP -> system -> Recount & Rebuild -> bấm Rebuild Attachment Data thử xem

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình chuyển từ Xenforo sang, tất các điều qua chỉ có file đính kèm là không thấy cái nào, 

Mình xem bên 

Hidden Content

  Give reaction to this post to see the hidden content.
có nói về vấn đề chuyển file đính kèm nhưng đọc không hiểu làm thế nào ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mình chuyển từ Xenforo sang, tất các điều qua chỉ có file đính kèm là không thấy cái nào, 

Mình xem bên 

Hidden Content

  Give reaction to this post to see the hidden content.
có nói về vấn đề chuyển file đính kèm nhưng đọc không hiểu làm thế nào ?

Cách đó cần phải convert lại từ đầu, nhưng trước khi làm, vào phpmyadmin, ở data của xenforo tìm đến table xf_post đổi cái post_id thành pid . Hoặc run sql sau 

 

 

ALTER TABLE  `xf_post` CHANGE  `post_id`  `pid` INT( 10 ) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT

Sau đó thực hiện lại quá trình convert sang ipb

Share this post


Link to post
Share on other sites

hơi mất công tí nhưng bạn convert YAF sang source khác trước như vbb chẳng hạn, rồi từ vbb lại convert tiếp sang IPB :)

đó là cách duy nhất nếu như IPB ko hỗ trợ convert từ YAF sang IPB (và đã nói trước, hơi mất công nhé :D)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình chuyển từ Xenforo sang, tất các điều qua chỉ có file đính kèm là không thấy cái nào, 

Mình xem bên 

Hidden Content

  Give reaction to this post to see the hidden content.
có nói về vấn đề chuyển file đính kèm nhưng đọc không hiểu làm thế nào ?

 

Chào bạn, mình cũng đg chuyển từ xf sang ipb, nhưng tới bước convert members...

Trong phần The path to the folder where custom avatars are saved (no trailing slash - usually /path_to_xf/data/avatars): mình chọn là C:/dibui.org/data/avatars/

Nhưng không thành công và gặp lỗi..

 
nguyenthunhan.com Driver Error

                There appears to be an error with the database.
                      

                If you are seeing this page, it means there was a problem
communicating with our database. Sometimes this error is temporary and
will go away when you refresh the page. Sometimes the error will need
to be fixed by an administrator before the site will become accessible
again.

                You can try to refresh the page by clicking

Hidden Content

  Give reaction to this post to see the hidden content.

 

bạn làm thành công giúp m với nhé

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn, mình cũng đg chuyển từ xf sang ipb, nhưng tới bước convert members...

Trong phần The path to the folder where custom avatars are saved (no trailing slash - usually /path_to_xf/data/avatars): mình chọn là C:/dibui.org/data/avatars/

Nhưng không thành công và gặp lỗi..

 

bạn làm thành công giúp m với nhé

Bạn vào mở file cache/sql_error_latest.cgi xem nó báo lỗi gì

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn vào mở file cache/sql_error_latest.cgi xem nó báo lỗi gì

mình gặp lỗi này là j nhỉ,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date: Tue, 12 Feb 2013 02:17:12 +0000
Error: 1366 - Incorrect integer value: '' for column 'pp_main_height'
at row 1
IP Address: 113.169.72.74 -
/admin/index.php?adsess=8d5041c63371545032fbdc475c905aad&app=convert&app=convert&module=board&section=xenforo&do=members&st=&cycle=250&total=12485&empty=


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mySQL query error: INSERT INTO _IPprofile_portal
(`signature`,`pp_setting_count_friends`,`pp_setting_count_comments`,`pp_main_photo`,`pp_main_height`,`pp_main_width`,`pp_member_id`,`pp_thumb_photo`,`pp_thumb_width`,`pp_thumb_height`,`pp_photo_type`)
VALUES('�am mê : Information Technology (IT) + Phượt + Motor +
DSLR',1,1,'','','',51,'','','','')

.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

| File
| Function
| Line No. |

|----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------|

|
C:IPBuploadadminapplications_addonipsconvertsourceslib_master.php
| [db_main_mysql].insert
| 1713 |

'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'

|
C:IPBuploadadminapplications_addonipsconvertmodules_adminboardxenforo.php|
[lib_master].convertMember
| 531 |

'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'

|
| [admin_convert_board_xenforo].convert_members
| |

'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'

|
C:IPBuploadadminapplications_addonipsconvertmodules_adminboardxenforo.php|
[].call_user_func
| 80 |

'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'

| C:IPBuploadadminsourcesbaseipsController.php
| [admin_convert_board_xenforo].doExecute
| 306 |

'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date: Tue, 12 Feb 2013 02:28:19 +0000
Error: 1366 - Incorrect integer value: '' for column 'pp_main_height'
at row 1
IP Address: 113.169.72.74 -
/admin/index.php?adsess=8d5041c63371545032fbdc475c905aad&app=convert&app=convert&module=board&section=xenforo&do=members&st=&cycle=250&total=12485&empty=


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mySQL query error: INSERT INTO _IPprofile_portal
(`signature`,`pp_setting_count_friends`,`pp_setting_count_comments`,`pp_main_photo`,`pp_main_height`,`pp_main_width`,`pp_member_id`,`pp_thumb_photo`,`pp_thumb_width`,`pp_thumb_height`,`pp_photo_type`)
VALUES('�am mê : Information Technology (IT) + Phượt + Motor +
DSLR',1,1,'','','',52,'','','','')

.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

| File
| Function
| Line No. |

|----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------|

|
C:IPBuploadadminapplications_addonipsconvertsourceslib_master.php
| [db_main_mysql].insert
| 1713 |

'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'

|
C:IPBuploadadminapplications_addonipsconvertmodules_adminboardxenforo.php|
[lib_master].convertMember
| 531 |

'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'

|
| [admin_convert_board_xenforo].convert_members
| |

'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'

|
C:IPBuploadadminapplications_addonipsconvertmodules_adminboardxenforo.php|
[].call_user_func
| 80 |

'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'

| C:IPBuploadadminsourcesbaseipsController.php
| [admin_convert_board_xenforo].doExecute
| 306 |

'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date: Tue, 12 Feb 2013 06:06:59 +0000
Error: 1366 - Incorrect integer value: '' for column 'pp_main_height'
at row 1
IP Address: 113.169.72.74 -
/admin/index.php?adsess=558a0d8e1e4d6139fefb4367fe92eb3d&app=convert&app=convert&module=board&section=xenforo&do=members&st=&cycle=250&total=12485&empty=


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mySQL query error: INSERT INTO _IPprofile_portal
(`signature`,`pp_setting_count_friends`,`pp_setting_count_comments`,`pp_main_photo`,`pp_main_height`,`pp_main_width`,`pp_member_id`,`pp_thumb_photo`,`pp_thumb_width`,`pp_thumb_height`,`pp_photo_type`)
VALUES('',1,1,'','','',55,'','','','')

.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

| File
| Function
| Line No. |

|----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------|

|
C:IPBuploadadminapplications_addonipsconvertsourceslib_master.php
| [db_main_mysql].insert
| 1713 |

'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'

|
C:IPBuploadadminapplications_addonipsconvertmodules_adminboardxenforo.php|
[lib_master].convertMember
| 531 |

'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'

|
| [admin_convert_board_xenforo].convert_members
| |

'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'

|
C:IPBuploadadminapplications_addonipsconvertmodules_adminboardxenforo.php|
[].call_user_func
| 80 |

'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'

| C:IPBuploadadminsourcesbaseipsController.php
| [admin_convert_board_xenforo].doExecute
| 306 |

'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date: Tue, 12 Feb 2013 16:25:11 +0000
Error: 1366 - Incorrect integer value: '' for column 'pp_main_height'
at row 1
IP Address: 222.253.193.49 -
/admin/index.php?adsess=749dca158019e88626404447e19e7863&app=convert&app=convert&module=board&section=xenforo&do=members&st=&cycle=250&total=12485&empty=


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mySQL query error: INSERT INTO _IPprofile_portal
(`signature`,`pp_setting_count_friends`,`pp_setting_count_comments`,`pp_main_photo`,`pp_main_height`,`pp_main_width`,`pp_member_id`,`pp_thumb_photo`,`pp_thumb_width`,`pp_thumb_height`,`pp_photo_type`)
VALUES('',1,1,'','','',58,'','','','')

.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

| File
| Function
| Line No. |

|----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------|

|
C:IPBuploadadminapplications_addonipsconvertsourceslib_master.php
| [db_main_mysql].insert
| 1713 |

'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'

|
C:IPBuploadadminapplications_addonipsconvertmodules_adminboardxenforo.php|
[lib_master].convertMember
| 531 |

'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'

|
| [admin_convert_board_xenforo].convert_members
| |

'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'

|
C:IPBuploadadminapplications_addonipsconvertmodules_adminboardxenforo.php|
[].call_user_func
| 80 |

'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'

| C:IPBuploadadminsourcesbaseipsController.php
| [admin_convert_board_xenforo].doExecute
| 306 |

'----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...