Jump to content
IPSViet.com

Huỳnh Quý

Members
  • Content count

    3
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Huỳnh Quý

  • Rank
    Thành viên mới
  1. Mọi người giúp tôi với . Khi up ảnh gì thì cũng bị giới hạn . thì chỉnh sửa chỗ nào cho hợp lí và phù hợp mọi ảnh . Tôi xin cảm ơn trước .
  2. Forum của mình có bị một lỗi là member không cần đăng nhập vẫn có thể trả lời ( Trả Lời Nhanh ) . Mình muốn edit lại phải đăng nhập mới có thể trả lời bài viết được . Xin Cảm Ơn Trước .
×