Jump to content
IPSViet.com

Abyss

Members
 • Content Count

  19
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

6 Neutral

About Abyss

 • Rank
  Thành viên mới
 1. Em chào các bác ạ, tình hình là giờ em muốn ẩn cái nền ở phía trên ảnh cover của Collaboration này (vùng được khoanh đỏ) Để được hiển thị như thế này giống themes mặc định mà em không biết thực hiện ra sao :< Em có thử Inspect tìm cách xóa bỏ nó khỏi themes hiện dùng mất cả buổi mà không thao tác được, xin nhờ các bác cao nhân chỉ điểm giúp với ạ :<, đây là ảnh chụp inspect của em ạ. Em xin cảm ơn.
 2. Hôm nay diễn đàn em gặp sự cố full disk nên e có vào xóa 1 số tài nguyên do người dùng upload trong mấy folder trong đường dẫn dạng '/forum_directory/uploads/monthly_year_month', sau khi xóa thì mới để ý là việc xóa thủ công như này khiến cho forum bị http 500 và lý do là ở phần ourpick widget e đặt ở trang chính của diễn đàn, sau khi disable ourpick widget ở trang chính thì diễn đàn của em đã trở lại hoạt động bình thường mà không sảy r http 500 nữa và em có xóa promote với những bài viết cũ đi nhưng giờ muốn bật lại ourpick widget thì nó lại không hiển thị được các bài viết đã được promote. Giờ em phải làm cách nào để bật lại được Ourpick Widget ạ? Xin nhờ các bác giải đáp, em xin cảm ơn trước ạ.
 3. Close, em đã sửa được rồi ạ.
 4. Forum em đang bị lỗi themes như thế này, bác nào cho em biết cách chỉnh lại size của nó cho hợp lý với được không ạ. Em xin cảm ơn trước.
 5. @Bim ad có thể hướng dẫn giúp e khoản tích hợp đăng nhập facebook vào diễn đàn không ạ, e có làm theo hướng dẫn này nhưng bị dính lỗi url gì đó mà không biết cách xử lý sao ạ :< [Hidden Content]
 6. Để dùng tính năng này bắt buộc phải thiết lập facebook hả ad, hay là cái trên facebook chỉ là optional thôi ạ?
 7. @Bim ad ơi giúp mình giải đáp thắc mắc chút với :<
 8. Các bác cho e hỏi cách sử dụng Our Picks để có hiển thị content trên trang với ạ, e mới upgrade lên 4.2 mà chưa biết cách sử dụng nhiều. Tuy đã enable chức năng 'Our Pick' trong Social Media Promotion rồi nhưng không tìm thấy nút Promote đâu ạ, các bác cho e hỏi không biết có phải là e chưa thực hiện đúng cách hay không?
 9. E đang muốn cho người dùng tự động theo dõi bài viết mỗi khi họ comment vào bài viết của ai đó để nhận thông báo trên mục notification mà không biết phải thiết lập ra sao. Mong dc các bác giúp đỡ ạ
 10. Dạ vâng vậy để e thử nghiên cứu xem sao ạ.
 11. E đang muốn di chuyển userBar vào cùng vị trí với navBar mà không biết cách phải làm sao, e có tìm trong themes tới được vị trí hiển thị thanh userBar để xóa vị trí ở đó cùng với việc thêm vào ở navBar nhưng nó bị xuống dòng chứ không nằm cùng vị trí với navBar, các bác cho e xin hỏi cách để di chuyển nó nằm với vị trí của navBar với ạ Source userBar: <template template_group="global" template_name="userBar" template_data=" " template_location="front"><![CDATA[{{if \IPS\Member::loggedIn()->member_id }} <ul id='elUserNav' class='ipsList_inline cSignedIn ipsClearfix' data-controller='core.front.core.userbar{{if member.member_id && settings.auto_polling_enabled}},core.front.core.instantNotifications{{endif}}'> <li>{template="userPhoto" group="global" app="core" params="\IPS\Member::loggedIn(), 'tiny'"}</li> <li id='cUserLink'> <a href='#elUserLink_menu' id='elUserLink' data-ipsMenu> {{if isset( $_SESSION['logged_in_as_key'] )}}{lang="front_logged_in_as" sprintf="$_SESSION['logged_in_from']['name']"} {{endif}}{member="name"} <i class='fa fa-caret-down'></i> </a> <ul id='elUserLink_menu' class='ipsMenu ipsMenu_normal ipsHide'> <li class='ipsMenu_title'>{lang="menu_content"}</li> {{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'members', 'front' ) )}} <li class='ipsMenu_item' data-menuItem='profile'><a href='{member="url()"}' title='{lang="view_my_profile"}'>{lang="menu_profile"}</a></li> {{endif}} {{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'messaging' ) ) and \IPS\Member::loggedIn()->members_disable_pm AND \IPS\Member::loggedIn()->members_disable_pm != 2}} <li class='ipsMenu_item' data-menuItem='messages'><a href='{url="app=core&module=messaging&controller=messenger&do=enableMessenger" seoTemplate="messaging" csrf="true"}' title='{lang="go_to_messenger"}' data-confirm data-confirmMessage='{lang="messenger_disabled_msg"}'>{lang="menu_messages"}</a></li> {{endif}} {{if \IPS\Member::loggedIn()->group['g_attach_max'] != 0}} <li class='ipsMenu_item' data-menuItem='attachments'><a href='{url="app=core&module=system&controller=attachments" seoTemplate="attachments"}'>{lang="my_attachments"}</a></li> {{endif}} <li class='ipsMenu_title'>{lang="menu_settings_title"}</li> <li class='ipsMenu_item' data-menuItem='manageFollowed'><a href='{url="app=core&module=system&controller=followed" seoTemplate="followed_content"}'>{lang="menu_followed_content"}</a></li> <li class='ipsMenu_item' id='elAccountSettingsLink' data-menuItem='settings'><a href='{url="app=core&module=system&controller=settings" seoTemplate="settings"}' title='{lang="edit_account_settings"}'>{lang="menu_settings"}</a></li> <li class='ipsMenu_item' data-menuItem='ignoredUsers'><a href='{url="app=core&module=system&controller=ignore" seoTemplate="ignore"}'>{lang="menu_manage_ignore"}</a></li> <li class='ipsMenu_sep'><hr></li> {{if ( \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'modcp' ) ) AND \IPS\Member::loggedIn()->modPermission() ) or \IPS\Member::loggedIn()->isAdmin()}} {{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'modcp' ) ) AND \IPS\Member::loggedIn()->modPermission()}} <li class='ipsMenu_item' data-menuItem='modcp'><a href='{url="app=core&module=modcp" seoTemplate="modcp"}'>{lang="menu_modcp"}</a></li> {{endif}} {{if \IPS\Member::loggedIn()->isAdmin() AND !\IPS\Settings::i()->security_remove_acp_link }} <li class='ipsMenu_item' data-menuItem='admincp'><a href='{url="" base="admin"}' target='_blank'>{lang="menu_admincp"}</a></li> {{endif}} <li class='ipsMenu_sep'><hr></li> {{endif}} <li class='ipsMenu_item' data-menuItem='signout'> <a href='{url="app=core&module=system&controller=login&do=logout" csrf="true" seoTemplate="logout"}'>{{if isset( $_SESSION['logged_in_as_key'] )}}{lang="switch_to_account" sprintf="$_SESSION['logged_in_from']['name']"}{{else}}{lang="sign_out"}{{endif}}</a> </li> </ul> </li> {{if !\IPS\Member::loggedIn()->restrict_post and count( \IPS\Member::loggedIn()->createMenu() )}} <li id='cCreate'> <a href='#elCreateNew_menu' id='elCreateNew' data-ipsTooltip data-ipsMenu title='{lang="create_menu_title"}'> <strong><i class='fa fa-plus'></i> &nbsp;{lang="create_menu"}</strong> <i class='fa fa-caret-down'></i> </a> <div id='elCreateNew_menu' class='ipsMenu ipsMenu_auto ipsHide'> <ul> {{foreach \IPS\Member::loggedIn()->createMenu() as $k => $url}} <li class="ipsMenu_item"> <a href="{$url['link']}" {{if isset( $url['extraData'] )}} {{foreach $url['extraData'] as $data => $v}} {$data}="{$v}" {{endforeach}} {{endif}} {{if isset($url['title']) AND $url['title']}} data-ipsDialog-title='{lang="$url['title']"}'{{endif}} {{if isset($url['flashMessage'])}} data-ipsdialog-flashmessage="{lang="$url['flashMessage']"}"{{endif}} >{lang="$k"}</a> </li> {{endforeach}} </ul> </div> </li> {{endif}} <li class='cNotifications cUserNav_icon'> <a href='{url="app=core&module=system&controller=notifications" seoTemplate="notifications"}' id='elFullNotifications' data-ipsTooltip title='{lang="userbar_notifications"}' data-ipsMenu data-ipsMenu-closeOnClick='false'> <i class='fa fa-bell'></i> <span class='ipsNotificationCount {{if !member.notification_cnt}}ipsHide{{endif}}' data-notificationType='notify' data-currentCount='{member="notification_cnt"}'>{member="notification_cnt"}</span> </a> <div id='elFullNotifications_menu' class='ipsMenu ipsMenu_wide ipsHide'> <div class='ipsMenu_headerBar'> <a href="{url="app=core&module=system&controller=notifications&do=options" seoTemplate="notifications_options"}" class="ipsType_light ipsPos_right"><i class="fa fa-cog"></i> {lang="notification_options"}</a> <h4 class='ipsType_sectionHead'>{lang="notifications"}</h4> </div> <div class='ipsMenu_innerContent'> <ol class='ipsDataList ipsDataList_readStatus' data-role='notifyList' data-ipsKeyNav data-ipsKeyNav-observe='return' id='elNotifyContent'></ol> </div> <div class='ipsMenu_footerBar ipsType_center'> <a href='{url="app=core&module=system&controller=notifications" seoTemplate="notifications"}'><i class='fa fa-bars'></i> {lang="see_all_notifications"}</a> </div> </div> </li> {{if !\IPS\Member::loggedIn()->members_disable_pm and \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'messaging' ) )}} <li class='cInbox cUserNav_icon'> <a href='{url="app=core&module=messaging&controller=messenger" seoTemplate="messaging"}' id='elFullInbox' data-ipsTooltip title='{lang="userbar_messages"}' data-ipsMenu data-ipsMenu-closeOnClick='false'> <i class='fa fa-envelope'></i> <span class='ipsNotificationCount {{if !\IPS\Member::loggedIn()->msg_count_new}}ipsHide{{endif}}' data-notificationType='inbox' data-currentCount='{member="msg_count_new"}'>{member="msg_count_new"}</span> </a> <div id='elFullInbox_menu' class='ipsMenu ipsMenu_wide ipsHide' data-controller='core.front.core.messengerMenu'> <div class='ipsMenu_headerBar'> <a href='{url="app=core&module=messaging&controller=messenger&do=compose" seoTemplate="messenger_compose"}' data-ipsDialog data-ipsDialog-title='{lang="compose_new"}' data-ipsDialog-remoteSubmit data-ipsDialog-flashMessage="{lang="message_sent"}" id='elMessengerPopup_compose' class='ipsPos_right ipsButton ipsButton_primary ipsButton_verySmall'>{lang="compose_new"}</a> <h4 class='ipsType_sectionHead'>{lang="inbox"}</h4> </div> <div class='ipsMenu_innerContent'><ol class='ipsDataList' data-role='inboxList' data-ipsKeyNav data-ipsKeyNav-observe='return' id='elInboxContent'></ol></div> <div class='ipsMenu_footerBar ipsType_center'> <a href='{url="app=core&module=messaging&controller=messenger" seoTemplate="messaging"}'><i class='fa fa-bars'></i> {lang="go_to_inbox"}</a> </div> </div> </li> {{endif}} {{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'modcp' ) ) and \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_view_reports')}} <li class='cReports cUserNav_icon'> <a href='{url="app=core&module=modcp&controller=modcp&tab=reports" seoTemplate="modcp_reports"}' id='elFullReports' data-ipsTooltip title='{lang="userbar_reports"}' data-ipsMenu data-ipsMenu-closeOnClick='false'> <i class='fa fa-warning'></i> {{if \IPS\Member::loggedIn()->reportCount()}}<span class='ipsNotificationCount' data-notificationType='reports'>{member="reportCount()"}</span>{{endif}} </a> <div id='elFullReports_menu' class='ipsMenu ipsMenu_wide ipsHide'> <div class='ipsMenu_headerBar'><h4 class='ipsType_sectionHead'>{lang="report_center_header"}</h4></div> <div class='ipsMenu_innerContent' data-role="reportsList"></div> <div class='ipsMenu_footerBar ipsType_center'> <a href='{url="app=core&module=modcp&controller=modcp&tab=reports" seoTemplate="modcp_reports"}'><i class='fa fa-bars'></i> {lang="report_center_link"}</a> </div> </div> </li> {{endif}} {{if theme.ipsf_backgroundType === 'ipsfocus_backgroundPicker'}} {{if theme.pickerGroups === "" OR member.inGroup( explode(',', theme.pickerGroups) ) }} <li class='cUserNav_icon'> <a href='#' class='ipsfocus_toggleBgPicker' data-ipsTooltip title='{theme="pickerThumbnailText"}'> <i class='fa fa-paint-brush'></i> </a> </li> {{endif}}{{endif}} </ul> {{else}} <ul id='elUserNav' class='ipsList_inline cSignedOut ipsClearfix'> <li id='elSignInLink'> <a href='{url="app=core&module=system&controller=login" seoTemplate="login" protocol="\IPS\Settings::i()->logins_over_https"}' data-ipsMenu-closeOnClick="false" data-ipsMenu id='elUserSignIn'> {lang="sign_in"} &nbsp;<i class='fa fa-caret-down'></i> </a> {template="loginPopup" app="core" group="global" params="new \IPS\Login( \IPS\Http\Url::internal( 'app=core&module=system&controller=login', 'front', 'login', NULL, \IPS\Settings::i()->logins_over_https ) )"} </li> {{if \IPS\Settings::i()->allow_reg}} <li> <a href='{url="app=core&module=system&controller=register" seoTemplate="register"}' id='elRegisterButton'> {lang="sign_up"} </a> </li> {{endif}} {{if theme.ipsf_backgroundType === 'ipsfocus_backgroundPicker'}} {{if theme.pickerGroups === "" OR member.inGroup( explode(',', theme.pickerGroups) ) }} <li class='cUserNav_icon'> <a href='#' class='ipsfocus_toggleBgPicker' data-ipsTooltip title='{theme="pickerThumbnailText"}'> <i class='fa fa-paint-brush'></i> </a> </li> {{endif}}{{endif}} </ul> {{endif}}]]></template> Source navBar <template template_group="global" template_name="navBarItems" template_data="$roots, $subBars=NULL, $parent=0, $preview=FALSE" template_location="front"><![CDATA[{{foreach $roots as $id => $item}} {{if $preview or $item->canView()}} {{$active = $item->activeOrChildActive();}} {{if $active}} {{\IPS\core\FrontNavigation::i()->activePrimaryNavBar = $item->id;}} {{endif}} <li {{if $active}}class='ipsNavBar_active' data-active{{endif}} id='elNavSecondary_{$item->id}' data-role="navBarItem" data-navApp="{expression="mb_substr( get_class( $item ), 4, mb_strpos( get_class( $item ), '\\', 4 ) - 4 )"}" data-navExt="{expression="mb_substr( get_class( $item ), mb_strrpos( get_class( $item ), '\\' ) + 1 )"}" data-navTitle="{$item->title()}"> {{$children = $item->children();}} {{if $children}} <a href="{{if $item->link()}}{$item->link()}{{else}}#{{endif}}" id="elNavigation_{$id}" data-ipsMenu data-ipsMenu-appendTo='#{{if $parent}}elNavSecondary_{$parent}{{else}}elNavSecondary_{$id}{{endif}}' data-ipsMenu-activeClass='ipsNavActive_menu' data-navItem-id="{$item->id}" {{if $active}}data-navDefault{{endif}}> {$item->title()} <i class="fa fa-caret-down"></i> </a> <ul id="elNavigation_{$id}_menu" class="ipsMenu ipsMenu_auto ipsHide"> {template="navBarChildren" app="core" group="global" location="front" params="$children, $preview"} </ul> {{else}} <a href="{{if $item->link()}}{$item->link()}{{else}}#{{endif}}" {{if method_exists( $item, 'target' ) AND $item->target()}}target='{$item->target()}'{{endif}} data-navItem-id="{$item->id}" {{if $active}}data-navDefault{{endif}} {{if $subBars && isset( $subBars[ $id ] ) && count( $subBars[ $id ] )}}data-hover=''{{endif}}> {$item->title()}{{if $subBars && isset( $subBars[ $id ] ) && count( $subBars[ $id ] )}} <i class="fa fa-caret-down"></i>{{endif}} </a> {{endif}} {{if $subBars && isset( $subBars[ $id ] ) && count( $subBars[ $id ] )}} <ul class='ipsNavBar_secondary {{if !$active}}ipsHide{{endif}}' data-role='secondaryNavBar'> {template="navBarItems" app="core" group="global" location="front" params="$subBars[ $id ], NULL, $item->id, $preview"} <li class='ipsHide' id='elNavigationMore_{$id}' data-role='navMore'> <a href='#' data-ipsMenu data-ipsMenu-appendTo='#elNavigationMore_{$id}' id='elNavigationMore_{$id}_dropdown'>{lang="more"} <i class='fa fa-caret-down'></i></a> <ul class='ipsHide ipsMenu ipsMenu_auto' id='elNavigationMore_{$id}_dropdown_menu' data-role='moreDropdown'></ul> </li> </ul> {{endif}} </li> {{endif}} {{endforeach}} ]]></template>
 12. E cảm ơn bác ạ, e đã thao tác được rồi :D. E lại đăng nốt Source backup lên đây tránh sau còn biết đường mà tìm lại protected function manage() { /* Build the form */ $form = new \IPS\Helpers\Form( "lostpass", 'request_password' ); $form->add( new \IPS\Helpers\Form\Email( 'email_address', NULL, TRUE, array( 'bypassProfanity' => TRUE ), function( $val ){ /* Check email exists */ $member = \IPS\Member::load( $val, 'email' ); if( !$member->member_id ) { throw new \LogicException( 'lost_pass_no_email' ); } }) ); \IPS\Output::i()->title = \IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack('lost_password'); /* Handle the reset */ if ( $values = $form->values() ) { /* Load the member */ $member = \IPS\Member::load( $values['email_address'], 'email' ); /* If we have an existing validation record, we can just reuse it */ $sendEmail = TRUE; try { $existing = \IPS\Db::i()->select( array( 'vid', 'email_sent' ), 'core_validating', array( 'member_id=? AND lost_pass=1', $member->member_id ) )->first(); $vid = $existing['vid']; /* If we sent a lost password email within the last 15 minutes, don't send another one otherwise someone could be a nuisence */ if ( $existing['email_sent'] and $existing['email_sent'] > ( time() - 900 ) ) { $sendEmail = FALSE; } else { \IPS\Db::i()->update( 'core_validating', array( 'email_sent' => time() ), array( 'vid=?', $vid ) ); } } catch ( \UnderflowException $e ) { $vid = md5( $member->members_pass_hash . \IPS\Login::generateRandomString() ); \IPS\Db::i()->insert( 'core_validating', array( 'vid' => $vid, 'member_id' => $member->member_id, 'entry_date' => time(), 'lost_pass' => 1, 'ip_address' => $member->ip_address, 'email_sent' => time(), ) ); } /* Send email */ if ( $sendEmail ) { \IPS\Email::buildFromTemplate( 'core', 'lost_password_init', array( $member, $vid ), \IPS\Email::TYPE_TRANSACTIONAL )->send( $member ); $message = "lost_pass_confirm"; } else { $message = "lost_pass_too_soon"; } /* Show confirmation page with further instructions */ \IPS\Output::i()->sidebar['enabled'] = FALSE; \IPS\Output::i()->bodyClasses[] = 'ipsLayout_minimal'; \IPS\Output::i()->output = \IPS\Theme::i()->getTemplate( 'system' )->lostPassConfirm( $message ); } else { \IPS\Output::i()->sidebar['enabled'] = FALSE; \IPS\Output::i()->bodyClasses[] = 'ipsLayout_minimal'; \IPS\Output::i()->output = \IPS\Theme::i()->getTemplate( 'system' )->lostPass( $form ); } }
 13. E đã xóa nội dung bên trong 2 function trên nhưng chức năng quên mật khẩu vẫn hoạt động ạ, không biết lý do vì sao
 14. Còn 1 cái quên mật khẩu, không biết phải tắt ở chỗ nào nhỉ bác, bác chỉ giúp e nốt với ạ
×
×
 • Create New...