Bim

Administrators
 • Content count

  2,559
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  343

Bim last won the day on February 18

Bim had the most liked content!

Community Reputation

804 Excellent

About Bim

 • Rank
  Bim mập ù
 • Birthday

Thông tin cá nhân

 • Giới tính
  Female

Recent Profile Visitors

43,484 profile views
 1. Thường thì mấy nhà cung cấp domain nó có bán hết.
 2. Phải cài chứng chỉnh ssl cho domain trước. Sau đó mở file conf_global.php chỉnh đường dẫn thành https. Xong vào chỉnh đường dẫn của File Storage luôn là xong.
 3. About 1 week.
 4. This is my plugin Hide Link & Code. When it's done I will sell it in IPS Marketplace.
 5. Như các bạn đã biết, chrome sẽ hiện thông báo "not secure" cho những site ko dùng https, vì vậy việc chuyển sang dùng https là vô cùng cần thiết. Có 1 vấn đề sau khi chuyển đổi là embedded content (khung iframe tự động khi post link của bài viết, file download, record... gọi chung là items). Lý do là nội dung bài viết trong sql vẫn còn lưu domain của bạn với http chứ ko phải https. Để sửa lỗi đó, chỉ cần vào ACP > Support > SQL Toolbox để run sql sau: Ví dụ ở đây mình sửa cho ipsviet, thay lại thành domain của bạn UPDATE forums_posts SET post=REPLACE(post, 'http://ipsviet.com/', 'https://ipsviet.com/'); Xong.
 6. Guest can not Chat.
 7. It's due to the badly cache, try to run 'Get Support' tool to clear.
 8. You logged in an account that has been restricted to manage Chatbox. Go to Members > Administrators to check you restrictions.
 9. How about the permission in Community > Chatbox > settings > permissions?
 10. Add this css to custom.css #chatcontent .chat_row { word-break: break-all; }
 11. Chỉnh File Storage bật custom url đến url mới xem sao.
 12. Chạy get support để xóa cache, hoặc xóa hết tất cả trong thư mục datastore nếu dùng cache là file system.
 13. It so slow so I can not do anything to help. Please wait for the next version or uninstall and reinstall 1.3.0
 14. I can not visit your site.
 15. Please let me know the url.