Jump to content
IPSViet.com

Bim

Administrators
 • Content count

  2,693
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  569

Bim last won the day on October 18

Bim had the most liked content!

Community Reputation

1,625 Excellent

About Bim

 • Rank
  Bim mập ù

Thông tin cá nhân

 • Giới tính
  Female

Recent Profile Visitors

54,278 profile views
 1. (BIM42) Chatbox 2.0.0

  Can you give me acp access so I can take a look?
 2. (BIM42) Chatbox 2.0.0

  Go to acp > customizations > themes > click </> to edit your theme > CSS > bimchatbox > front > chatbox.css Click "Save" button, then click "Revert" button.
 3. (BIM42) Chatbox 2.0.0

  I can not reproduce this issue. Try to revert chatbox css and templates
 4. Ko bạn ơi, dạo này bim bận quá :)
 5. (BIM42) Chatbox 2.0.0

  This is a bug of IPS, you need to upgrade IPS to the latest version.
 6. (BIM42) Chatbox 2.0.0

  Please give me the acp access so I can take a look.
 7. Youtube Importer is an application allows you to import Youtube videos to Forums, Pages, and Videobox manually or automatically. Features: - Import videos from 3 Youtube feeds: User, Channel, Playlist, Search Term - Import videos to Forums. - Import videos to Pages. - Import videos to Videobox. - Creating tasks to import videos automatically. - Running task manually to import latest 10 videos or all videos in channel, user feed, playlist. BUY NOW
 8. (BIM42) Chatbox 2.0.0

  Your hosting has chmod/chown problems. Try to contact hosting provider.
 9. (BIM42) Chatbox 2.0.0

  Try to go ACP to run Get Support to clear the badly cache.
 10. (BIM42) Chatbox 2.0.0

  It's a bug of the latest IPS 4.2.3. All the members forms have the same problem.
 11. (BIM42) Chatbox 2.0.0

  I will test it later.
 12. (BIM42) Chatbox 2.0.0

  tình trạng này thường là do host hoặc phên bản ips nên mình cũng ko xác định dc lỗi. Hôm qua cũng có 1 bạn bị vậy, lỗi là tất cả các ajax request đều bị gãy với mã lỗi 301 và bị 2 lần requests. Tình trạng này xảy ra với tất cả các ajax request của toàn site ko riêng gì chatbox. Ví dụ bình thường cách 15s là ips nó chạy 1 request để lấy notifications, còn site đó bị lỗi nó chạy 2 cái request mỗi 15s, cái thứ nhất lỗi 301, cái thứ 2 sai url. Ngoài ra còn có bạn thì hosting chặn gì đó ko chạy dc script chat. Mấy vấn đề này mình cũng bó tay.
 13. (BIM42) Chatbox 2.0.0

  If you're using IPS 4.1.x and running Get Support can not solve the problem, upgrading to IPS 4.2.2. If you already editted templates or CSS of Chatbox, you need to revert them to default after upgrading to 2.x. And note that it will not work if turning on Designer Mode or Dev Mode. (Don't pm me how to customize the code, how to add new features,... I made it for the end users and I don't support for coding)
 14. (BIM42) Chatbox 2.0.0

  Badly cache, run "Get Support" to clear it.
×