Jump to content
IPSViet.com

LucidNguyen

Members
 • Content Count

  110
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1 Neutral

1 Follower

About LucidNguyen

 • Rank
  Thành viên năng động

Recent Profile Visitors

2,111 profile views
 1. mình không thể cài đặt theme lẫn plugin cho diễn dàn của mình khi cài nó thường trả về máy chủ không ah cho mình hỏi ipboard v4 không cài dc trên hosting miễn phí ah mình đang sài hostinger không biết có dc không [Hidden Content]
 2. Suhosin Enabled The minimum recommended value for the configuration option 'suhosin.request.max_vars' is 4096, however your value is 1000. Your host will need to change this in the php.ini file. Suhosin Enabled The minimum recommended value for the configuration option 'suhosin.post.max_value_length' is 1000000, however your value is 512000. Your host will need to change this in the php.ini file. Suhosin Enabled The minimum recommended value for the configuration option 'suhosin.request.max_value_length' is 1000000, however your value is 512000. Your host will need to change this in the php.ini file. Suhosin Enabled The minimum recommended value for the configuration option 'suhosin.request.max_varname_length' is 350, however your value is 64. Your host will need to change this in the php.ini file.
 3. cách điều chỉnh cái này mon biết làm không
 4. Error! Zend Guard or Zend Optimizer 3.3 or higher (required for ALL lincese types)! Error! Minimum memory limit of 512MB (You have 128 MB)!
 5. minh lam duoc roi . cho minh hỏi làm sao để xoá chử f ở trên thông kê bây giờ lúc mình sửa lại boardIndexTemplate mình không biết đã thêm chử f đó và bây giờ mình không biết sửa làm sao hết hjc dem [Hidden Content]
 6. ah cho mình hỏi lúc làm xong rồi sao mà cái số bài nó nằm ngang hết vậy không chi làm 2 hàng như demo
 7. cám ơn bạn mà có cách nào thiết lập kích thước cho từng thành viên không
 8. Your profile photo directory is not writable Please check the permissions on the profile photo directory 'C:/Program Files/VertrigoServ/www/forum/uploads/profile/' and make sure that it is writable. luc mình chuyen tu locallhost qua host thi bi vay
 9. là sao. mySQL query error: UPDATE core_sys_lang_words SET lang_id=1,word_app='core',word_pack='public_comments',word_key='comment_notice_subject',word_default='A new comment has been left on <a href='%s'>%s</a>',word_js=0,word_default_version=34012 WHERE word_id=5944 SQL error: User 'u895143029_lucid' has exceeded the 'max_updates' resource (current value: 10000) SQL error code: 1226 Date: Wednesday 26th February 2014 12:57:50 PM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Date: Wed, 26 Feb 2014 12:57:50 +0000 Error: 1226 - User 'u895143029_lucid' has exceeded the 'max_updates' resource (current value: 10000) IP Address: 127.0.0.1 - /admin/install/index.php?app=install§ion=install&do=clientlanguages ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- mySQL query error: UPDATE core_sys_lang_words SET lang_id=1,word_app='core',word_pack='public_comments',word_key='comment_notice_subject',word_default='A new comment has been left on <a href='%s'>%s</a>',word_js=0,word_default_version=34012 WHERE word_id=5944 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. | File | Function | Line No. | |----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | admin/applications/core/modules_admin/languages/manage_languages.php | [db_main_mysql].update | 2609 | '----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------' | admin/setup/applications/install/sections/install.php | [admin_core_languages_manage_languages].imprtFromXML | 1277 | '----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------' | admin/setup/applications/install/sections/install.php | [install_install].install_client_languages | 129 | '----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------' | admin/setup/sources/base/ipsController_setup.php | [install_install].doExecute | 258 | '----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------' mình nghi là thiếu cái php.in gì đó thì phải thấy cái đầu tiên nó vậy áh
×
×
 • Create New...