Jump to content
IPSViet.com

hellomyfriends

Members
 • Content count

  254
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  7

hellomyfriends last won the day on August 8

hellomyfriends had the most liked content!

Community Reputation

50 Excellent

2 Followers

About hellomyfriends

 • Rank
  Thành viên tích cực

Recent Profile Visitors

2,287 profile views
 1. Sometimes you have to correct time and date manually. # date -s "2017-07-12 4:12:30" (date -s "year-month-date hour:minute:second")
 2. Bim ơi, nó yêu cầu To post to a Facebook page, you first need to grant the following permissions: 'manage_pages' and 'publish_pages'. Mà khi vào FB app thiết lập nó yêu cầu Video quay màn hình, mà chả biết quay cái gì nữa???? Bim gửi cái của bim để mình tải lên FB app được không? Mình dùng Theme mặc định.
 3. Linode nó tăng gấp đôi Ram ở tất cả các gói so với trước và rẻ hơn dediserv nhiều sao Bim lại bỏ?
 4. Có đăng lên nhiều trang facebook cùng lúc được không Bim? Hình như chỉ được chọn 1.
 5. Videobox

  Chén code quảng cáo trên hoặc dưới khung player và trong video thì sao Bim?
 6. Bạn xóa cache xem. Nếu không được thì vào database đổi toàn bộ từ "localhost" thành "domain-cua-ban.com"
 7. htaccess for IPS Forums 1.0.2

  About This File This is a custom .htaccess to use on the IPS Community Suite Forums. It helps to improve your forums Google Page Speed and YSlow scores. The top segment is the same .htaccess that is generated by the IPS Forum software. This segment is Invision Power Services code and I do not claim it as my own. All rights and credit for this segment of the .htaccess are Invision Power Services. The bottom segment is based upon research of several websites and the references listed below. Please be careful when using this file because the contents may be incompatible with your server setup. Preventative measures have been taken to ensure that it should be safe to use in any Apache based environment. Google recommends a minimum of one week: [Hidden Content] GTmetrix recommends a minimum of one month: [Hidden Content] Download: [Hidden Content]
 8. [SOLVED] latex cho ip board

  Có cái LaTeX cho bộ soạn thảo CKEditor trong IPS 4 đó, bạn tải về và thử nghiên cứu xem [Hidden Content]
 9. [SOLVED] How to display a text instead of logo on mobile view?

  Cái này mới được <header> <div class='ipsLayout_container ipsResponsive_hidePhone'> {template="logo" app="core" group="global" params=""} {{if !in_array('ipsLayout_minimal', \IPS\Output::i()->bodyClasses )}}{template="userBar" app="core" group="global" params=""}{{endif}} </div> <div class='ipsResponsive_hideDesktop ipsResponsive_hideTablet ipsResponsive_showPhone'> Bim kuteo </div> </header>
 10. Hello Bim, Làm thế nào để hiển thị chữ Trang chủ hoặc Home thay vì logo của diễn đàn trong chế độ điện thoại? Mình tìm thấy đoạn này: <header> <div class='ipsLayout_container'> {template="logo" app="core" group="global" params=""} {{if !in_array('ipsLayout_minimal', \IPS\Output::i()->bodyClasses )}}{template="userBar" app="core" group="global" params=""}{{endif}} </div> </header>
×