Jump to content
IPSViet.com

DividMark

Members
 • Content Count

  13
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About DividMark

 • Rank
  Thành viên mới
 1. mình thấy nó vẫn chưa xữ lý ký tự tiếng việt đc mà cậu
 2. function make_title_furl($text){ //global $ibforums; //Charachters must be in ASCII and certain ones aint allowed $text = html_entity_decode ($text); $text = preg_replace("/(ä|à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ)/", 'a', $text); $text = str_replace("ç","c",$text); $text = preg_replace("/(è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ)/", 'e', $text); $text = preg_replace("/(ì|í|î|ị|ỉ|ĩ)/", 'i', $text); $text = preg_replace("/(ö|ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ)/", 'o', $text); $text = preg_replace("/(ü|ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ)/", 'u', $text); $text = preg_replace("/(ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ)/", 'y', $text); $text = preg_replace("/(đ)/", 'd', $text); //CHU HOA $text = preg_replace("/(Ä|À|Á|Ạ|Ả|Ã|Â|Ầ|Ấ|Ậ|Ẩ|Ẫ|Ă|Ằ|Ắ|Ặ|Ẳ|Ẵ)/", 'A', $text); $text = str_replace("Ç","C",$text); $text = preg_replace("/(È|É|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ề|Ế|Ệ|Ể|Ễ)/", 'E', $text); $text = preg_replace("/(Ì|Í|Ị|Ỉ|Ĩ)/", 'I', $text); $text = preg_replace("/(Ö|Ò|Ó|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ồ|Ố|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ờ|Ớ|Ợ|Ở|Ỡ)/", 'O', $text); $text = preg_replace("/(Ü|Ù|Ú|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ừ|Ứ|Ự|Ử|Ữ)/", 'U', $text); $text = preg_replace("/(Ỳ|Ý|Ỵ|Ỷ|Ỹ)/", 'Y', $text); $text = preg_replace("/(Đ)/", 'D', $text); //Special string $text = preg_replace("/( |!|"|#|$|%|')/", '', $text); $text = preg_replace("/(̀|́|̉|$|>)/", '', $text); $text = preg_replace ("''si", "", $text); /* $text = str_replace(" / ","-",$text); $text = str_replace("/","-",$text); $text = str_replace(" - ","-",$text); $text = str_replace("_","-",$text); $text = str_replace(" ","-",$text); $text = str_replace( "ß", "ss", $text); $text = str_replace( "&", "", $text); $text = str_replace( "%", "", $text); $text = ereg_replace("[^A-Za-z0-9-]", "", $text); */ $text = str_replace("----","-",$text); $text = str_replace("---","-",$text); $text = str_replace("--","-",$text); return $text; } cái trên cho ipb xài như nào nhỉ
 3. Bữa anh doremon có edit cho mình nhưng có cái skin editor nó từ màu đen sang màu trắng làm khó nhìn chữ khi viết bài vậy các bạn có cách nào chỉnh sửa hay không . Xin cám ơn
 4. có cách nào xóa nút like không cậu nhỉ :(
 5. cám ơn cậu nha đúng là bị chèn ở trong này ngoài tích hợp mod thank vào mod này có cách nào tích hợp mod like không cậu
 6. anh admin xem giúp em mod hidden với :-/
 7. mod bạn share là mod mình đang dùng mà :-/
 8. à anh cho em xin bộ emoticon của forum mình được không yahoo thôi (
 9. bạn có thể cho mình xin link tại ipsviet được không :-/
 10. Hiện nay mình mới cài mod hidden 3.0.1 nhưng cài xong lúc test bbcode thì thấy xuất hiện 1 đoạn quảng cáo google ads liệu có cách nào xóa không ?
×
×
 • Create New...