Jump to content
IPSViet.com

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 09/20/2017 in all areas

 1. 42 points
  This is very simple chat system with the basic features: Ajax chat, auto update. Display as IPS widgets, so you can place it in sidebar or top page. Sound notification. User can toggle on/off. Block users. Announcement (on Top or Tab). Support emoticons, URL, Image URL (gif, png, jpg) @mention by clicking on usernames. Flood control. Time format. Display newer messages in top or bottom. Permissions for viewing, chatting & management. Edit/Delete messages. Demo: [Hidden Content] DOWNLOAD [Hidden Content] (BIM42) Chatbox 2.0.0.zip (BIM41) Chatbox 1.3.4.zip
 2. 5 points
  Như đã hứa, làm cái stats nhỏ này tặng các bạn với các chức năng chính như sau: Hiển thị thống kê với 2 tab duy nhất: Bài viết mới nhất và Chủ đề mới nhất. Sử dụng ajax update (chế độ tự động hoặc manually tùy chỉnh). Sử dụng widget để hiển thị. DOWNLOAD: (BIM41) Forums Stats 1.1.2.zip
 3. 4 points
  Plugin hiển thị facebook fanpage dạng trượt khi rê chuột vào, có thể chỉnh vị trí trái/phải, import vào xài ngay ko cần upload css, js hay image gì cả Live Demo: [Hidden Content] DOWNLOAD: (BIM40) Sliding Facebook Fanpage 1.0.2.zip (IPSViet) Sliding Facebook Fanpage 1.0.1.zip
 4. 3 points
  Plugin này kiểm tra password nhập vào khi đăng ký thành viên, dựa vào độ dài và các ký tự để đưa ra trạng thái nhắc nhở thành viên về mức độ an toàn của mật khẩu: yếu, trung bình, mạnh. Ngoài ra còn có chức năng toggle ẩn/hiện mật khẩu. Download (BIM41) Password Strength Meter 1.1.0.zip
 5. 3 points
  File việt hóa IPS 4.x của bạn @Nesbit , chỉ cần vào ACP > Customization > Language import để xài. DOWNLOAD: IPS 4.1 Tiếng Việt_4.1_2015-11-12.xml IPS 4.0 Tiếng Việt_2015-08-26.xml Tiếng Việt.xml (old)
 6. 3 points
  ficou show tahks amigos
 7. 3 points
  Sorry, if anyone has asked for the same problem before, I have not discovered it. I have a problem like this - the chatbox does not download data, only rotating icon and so till infinity. I know that this is not a chatbox problem, but rather a server problem, maybe nobody knows any solution. If sombody is interested to look on it, it's here: [Hidden Content] server is hostfree.pw Thanks.
 8. 3 points
  Widget hiển thị thành viên mới đăng ký. DOWNLOAD [lock](SOS40)_Latest_Registered_Members_1.0.0.zip[/lock] Nguồn: [Hidden Content]
 9. 2 points
  Plugin nhỏ gọn tiện ích. Chức năng: Ẩn liên kết Ẩn code Ẩn nội dung trong thẻ hide DOWNLOAD: (BIM40) Hide link and code 1.0.0.zip
 10. 2 points
  Plugin này sử dụng jquery Contact Buttons Plugin hiển thị một thanh trượt bên tay trái để link tới các trang fanpage. Hiện ứng trượt lên xuống theo trang đẹp mắt và tinh tế. Hỗ trợ các mạng xã hội: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Youtube và có một nút hiển thị đường dẫn đến trang contact. DOWNLOAD: (BIM40) Floating Social Sidebar 1.0.0.zip CÀI ĐẶT & SỬ DỤNG: [Hidden Content]
 11. 2 points
  About This File This is a custom .htaccess to use on the IPS Community Suite Forums. It helps to improve your forums Google Page Speed and YSlow scores. The top segment is the same .htaccess that is generated by the IPS Forum software. This segment is Invision Power Services code and I do not claim it as my own. All rights and credit for this segment of the .htaccess are Invision Power Services. The bottom segment is based upon research of several websites and the references listed below. Please be careful when using this file because the contents may be incompatible with your server setup. Preventative measures have been taken to ensure that it should be safe to use in any Apache based environment. Google recommends a minimum of one week: [Hidden Content] GTmetrix recommends a minimum of one month: [Hidden Content] Download: [Hidden Content]
 12. 2 points
  Plugin nhỏ gọn, hiển thị nút mũi tên ở góc dưới bên phải giống ở ipsviet.com , dễ dàng click và nhảy lên đầu trang Settings của nó cũng đơn giản với nút bật/tắt và chọn màu sắc. DOWNLOAD: (IPSViet) Scroll to top 1.0.0.zip
 13. 2 points
  Tháng 12 rồi, hãy đưa không khí giáng sinh vào website của bạn bằng plugin Snow Falling. Plugin này chỉ đơn giản là thêm jquery tạo hiệu ứng tuyết rơi đẹp mắt, bạn sẽ không cần phải upload file hay chỉnh sửa template, chỉ import vào là sử dụng DOWNLOAD Snow Falling 1.0.0.zip
 14. 2 points
  Plugin này có chức năng hiển thị màu của nickname theo màu của nhóm. Hỗ trợ hầu hết các vị trí thông dụng. DOWNLOAD (SOS40)_Group_Color_on_User_Link_2.0.0.zip Nguồn: [Hidden Content]
 15. 2 points
  Trước mình dùng cái này làm trang demo cho mấy cái mod bán bên IPS, vừa nâng cấp lên cho 4.0 sẵn chia sẽ cho ai cần. App bé nhỏ có chức năng tạo trang, dùng code HTML và PHP cho nội dung. Hỗ trợ meta keywords và description. URL thân thiện và xinh xắn dạng: [Hidden Content] DOWNLOAD: (BIM40) Simple Pages 1.0.2.zip (BIM40) Simple Pages 1.0.1.zip (BIM40) Simple Pages 1.0.0.zip
 16. 1 point
  bim ơi nó chạy trên 4.2 hay bị disconnect thì phải.
 17. 1 point
  Tried many times does not work
 18. 1 point
  Hello @Bim, my client has such a problem, what can be? IPS 4.2.1
 19. 1 point
  Mặc định khi bạn share một bài viết từ forum lên Facebook thì hình ảnh từ link ngoài sẽ ko dc hiển thị (hình ảnh gửi kèm thì ok). Lý do là vì IPS sẽ tự động để og:image là đường dẫn logo nếu như bài viết không có bất kỳ hình gửi kèm nào. Để khắc phục vấn đề đó, plugin này sẽ tự động tìm và thêm đường dẫn hình ảnh liên kết ngoài vào <meta property="og:image" content="duongdanhinhanh.jpg"> Như vậy khi share lên Facebook sẽ hiện được hình ảnh đẹp mắt. Cách hoạt động của nó là lấy đường dẫn hình ảnh từ trong nội dung của bài viết đầu tiên. Đặc biệt có thể lấy cả hình ảnh thumbnail của youtube và vimeo. Lưu ý: sau khi cài đặt, viewsource sẽ thấy og:image là hình ảnh đầu tiên trong bài viết như vậy là plugin hoạt động tốt. Nếu như share lên Facebook vẫn ko hiện hình thì là do Facebook chưa lấy được dữ liệu mới cập nhật web bạn, vào [Hidden Content] sau đó copy url bài viết rồi bấm nút Debug, xong bấm Fetch new scrape information sẽ thấy hình ảnh mới thay vì logo của website. DOWNLOAD: (IPSViet) Image meta tag 1.0.2.zip (IPSViet) Image meta tag 1.0.1.zip (IPSViet) Image meta tag 1.0.0.zip Cài đặt xong là sử dụng ngay, không hề có bất cứ Setting nào. Không dùng nữa thì Uninstall hoặc Disable nó thôi.
 20. 1 point
  @marko123 try 1.0.2 version, it works fine for me [Hidden Content]
 21. 1 point
  Works on 4.2 but not quite. I checked if return me a image by ur func (ipsv_getvideoThumb) so I add a YouTube video then in new topic Vimeo video but display only default image. Next thing is this image added by img tag like: <img src='[Hidden Content]' alt='marko123'> Shows me the wrong file path <meta property="og:image" content="[Hidden Content]; /uploads/%3C___base_url___%3E/uploads/ Maybe I'm doing something wrong, could you check on yourself?
 22. 1 point
  Plugin đơn giản làm widget với nội dung tùy thích, hỗ trợ HTML và PHP cho nội dung. DOWNLOAD: (BIM40) Blank Widget 1.0.0.zip
 23. 1 point
  Đây là widget thống kê bài viết mới ở diễn đàn, chỉ mới hỗ trợ đặt widget ở đầu và cuối site, chưa hỗ trợ site bar. Các chức năng chính: Tùy chọn số lượng chủ đề hiển thị. Thời gian (giây) auto update (sử dụng AJAX) Số bài viết (nội dung) tối thiểu thành viên cần đạt để có thể thấy widget. Tùy chọn loại trừ forums. Chọn theo trạng thái chủ đề (đóng, mở, chú ý, ẩn,...). Nhóm thành viên có thể xem. DOWNLOAD (SOS40) Recent Topics 4.0.1.zip Nguồn: [Hidden Content]
 24. 1 point
  Yes that fixed the problem right away :) Thanks again! If anyone else is having the same problem, I use the following css: word-break: break-all was causing some text to break awkwardly. The above seems to work on firefox, chrome and safari no problems.
 25. 1 point
  URL không dấu tiếng việt cho IPS4.0, hook vô core nên tác dụng với tất cả app. Cài đặt: Vào ACP > System > Plugins > Bấm nút "Install" và chọn file xml vừa unzip ở file tải về bên dưới, bấm nút Install Sử dụng: Admin CP > Plugins > (BIM40) NonUnicode URL > Bấm nút hình cây viết chì bên tay phải để bật plugin này. (Phiên bản 1.0.1 trở đi thì import vào là xài ko cần phải thiết lập gì cả) (BIM41) NonUnicode URL 1.0.1.zip (cho IPS từ 4.1.14 trở lên) (BIM40) NonUnicode URL 1.0.0.zip (cho IPS 4 phiên bản thấp hơn 4.1.14)
 26. 1 point
  Missing ? <setting><key>scsb_discord</key><default></default></setting>
 27. 1 point
  HI there, Is it possible to get some help in how to add a new Social media button? I have added Discord, but when I put in the link to the new discord box, it doesn't save the link. Please have a look at the code I have added to the plugin if is correct. I cannot find any errors with is. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <plugin name="Floating Social Sidebar" version_long="10000" version_human="1.0.0" author="onlyME" website="[Hidden Content]" update_check=""><hooks><hook type="S" class="\IPS\Theme\class_core_front_global"><![CDATA[//<?php class hook289 extends _HOOK_CLASS_ { /* !Hook Data - DO NOT REMOVE */ public static function hookData() { return array_merge_recursive( array ( 'globalTemplate' => array ( 0 => array ( 'selector' => '#ipsLayout_footer', 'type' => 'add_after', 'content' => '{{if settings.scsb_on == 1}}<script>$.contactButtons({ effect : "slide-on-scroll", buttons : { {{if settings.scsb_facebook}}"facebook": { class: "facebook", use: true, link: "{setting="scsb_facebook"}", extras: "target=_blank" },{{endif}} {{if settings.scsb_google}}"google": { class: "gplus", use: true, link: "{setting="scsb_google"}", extras: "target=_blank" },{{endif}} {{if settings.scsb_linkedin}}"linkedin": { class: "linkedin", use: true, link: "{setting="scsb_linkedin"}", extras: "target=_blank" },{{endif}} {{if settings.scsb_twitter}}"twitter": { class: "twitter", use: true, icon: "twitter", link: "{setting="scsb_twitter"}", extras: "target=_blank" },{{endif}} {{if settings.scsb_youtube}}"youtube": { class: "youtube", use: true, icon: "youtube", link: "{setting="scsb_youtube"}", extras: "target=_blank" },{{endif}} {{if settings.scsb_pinterest}}"pinterest": { class: "pinterest", use: true, icon: "pinterest", link: "{setting="scsb_pinterest"}", extras: "target=_blank" },{{endif}} {{if settings.scsb_discord}}"discord": { class: "discord", use: true, link: "discord", link: "{setting="scsb_discord"}", extras: "target=_blank" },{{endif}} {{if settings.scsb_contact}}"email": { class: "email separated", use: true, link: "{url="app=core&module=contact&controller=contact" seoTemplate="contact"}" },{{endif}} } });</script>{{endif}}', ), ), ), parent::hookData() ); } /* End Hook Data */ }]]></hook></hooks><settings><setting><key>scsb_on</key><default>1</default></setting><setting><key>scsb_facebook</key><default></default></setting><setting><key>scsb_google</key><default></default></setting><setting><key>scsb_linkedin</key><default></default></setting><setting><key>scsb_twitter</key><default></default></setting><setting><key>scsb_pinterest</key><default></default></setting><setting><key>scsb_contact</key><default></default></setting><setting><key>scsb_youtube</key><default></default></setting></settings><setting><key>scsb_discord</key><default></default></setting><settingsCode><![CDATA[//<?php $form->add( new \IPS\Helpers\Form\YesNo( 'scsb_on', \IPS\Settings::i()->scsb_on ) ); $form->add( new \IPS\Helpers\Form\Url( 'scsb_facebook', \IPS\Settings::i()->scsb_facebook ) ); $form->add( new \IPS\Helpers\Form\Url( 'scsb_google', \IPS\Settings::i()->scsb_google ) ); $form->add( new \IPS\Helpers\Form\Url( 'scsb_linkedin', \IPS\Settings::i()->scsb_linkedin ) ); $form->add( new \IPS\Helpers\Form\Url( 'scsb_twitter', \IPS\Settings::i()->scsb_twitter ) ); $form->add( new \IPS\Helpers\Form\Url( 'scsb_youtube', \IPS\Settings::i()->scsb_youtube ) ); $form->add( new \IPS\Helpers\Form\Url( 'scsb_pinterest', \IPS\Settings::i()->scsb_pinterest ) ); $form->add( new \IPS\Helpers\Form\Url( 'scsb_discord', \IPS\Settings::i()->scsb_discord ) ); $form->add( new \IPS\Helpers\Form\YesNo( 'scsb_contact', \IPS\Settings::i()->scsb_contact ) ); if ( $values = $form->values() ) { $form->saveAsSettings(); return TRUE; } return $form;]]></settingsCode><tasks/><widgets/><htmlFiles/><cssFiles><css filename="floatingSocialSidebar.css">LyohCiAqIENvbnRhY3QgQnV0dG9ucyBQbHVnaW4gRGVtbyAwLjEuMAogKiBodHRwczovL2dpdGh1Yi5jb20vam9lZ2UvY29udGFjdC1idXR0b25zLXBsdWdpbgogKgogKiBDb3B5cmlnaHQgMjAxNSwgSm9zw6kgR29uw6dhbHZlcwogKgogKiBMaWNlbnNlZCB1bmRlciB0aGUgTUlUIGxpY2Vuc2U6CiAqIGh0dHA6Ly93d3cub3BlbnNvdXJjZS5vcmcvbGljZW5zZXMvTUlUCiAqLwogCiAjY29udGFjdC1idXR0b25zLWJhciB7CiAgcG9zaXRpb246IGZpeGVkOwogIHRvcDogMTIwcHg7CiAgbGVmdDogLTUwcHg7CiAgd2lkdGg6IDUwcHg7Cn0KCgojY29udGFjdC1idXR0b25zLWJhci5zbGlkZS1vbi1zY3JvbGwgewogIHBvc2l0aW9uOiBhYnNvbHV0ZTsKfQoKLmNvbnRhY3QtYnV0dG9uLWxpbmsgIHsKICBkaXNwbGF5OiBibG9jazsKICB3aWR0aDogNTBweDsKICBoZWlnaHQ6IDUwcHg7CiAgcGFkZGluZzogMDsKICBtYXJnaW4tYm90dG9tOiAxcHg7CiAgdGV4dC1hbGlnbjogY2VudGVyOwogIGxpbmUtaGVpZ2h0OiA1MHB4OwogIGZvbnQtc2l6ZTogMjJweDsKICBiYWNrZ3JvdW5kOiAjOGU4ZTkzOwogIGNvbG9yOiAjZmZmOwogIHBvc2l0aW9uOiByZWxhdGl2ZTsKICBsZWZ0OiAwOwogIHotaW5kZXg6IDEwMDAwMDAwOwogIC13ZWJraXQtYm94LXNpemluZzogYm9yZGVyLWJveDsKICAgICAtbW96LWJveC1zaXppbmc6IGJvcmRlci1ib3g7CiAgICAgICAgICBib3gtc2l6aW5nOiBib3JkZXItYm94OwogIAogIC13ZWJraXQtdHJhbnNpdGlvbjogYWxsIDI1MG1zOwogICAgIC1tb3otdHJhbnNpdGlvbjogYWxsIDI1MG1zOwogICAgICAgICAgdHJhbnNpdGlvbjogYWxsIDI1MG1zOwp9Ci5jb250YWN0LWJ1dHRvbi1saW5rOmhvdmVyLAouY29udGFjdC1idXR0b24tbGluazpmb2N1cywKLmNvbnRhY3QtYnV0dG9uLWxpbms6YWN0aXZlIHsKICBjb2xvcjogI2ZmZjsKICBwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDIwcHg7CiAgd2lkdGg6IDcwcHg7Cn0KLmNvbnRhY3QtYnV0dG9uLWxpbmsuY2ItaGlkZGVuIHsKICBsZWZ0OiAtNTBweDsKfQouY29udGFjdC1idXR0b24tbGluay5mYWNlYm9vayB7CiAgYmFja2dyb3VuZDogIzNiNTk5ODsKfQoKLmNvbnRhY3QtYnV0dG9uLWxpbmsudHdpdHRlciB7CiAgYmFja2dyb3VuZDogIzQwOTlmZjsKfQoKLmNvbnRhY3QtYnV0dG9uLWxpbmsucGludGVyZXN0IHsKICBiYWNrZ3JvdW5kOiAjYzgyMzJjOwp9CgouY29udGFjdC1idXR0b24tbGluay55b3V0dWJlIHsKICBiYWNrZ3JvdW5kOiAjYzQzMDJiOwp9CgouY29udGFjdC1idXR0b24tbGluay5saW5rZWRpbiB7CiAgYmFja2dyb3VuZDogIzAwNzdiNTsKfQouY29udGFjdC1idXR0b24tbGluay5ncGx1cyB7CiAgYmFja2dyb3VuZDogI2RiNDQzNzsKfQoKLmNvbnRhY3QtYnV0dG9uLWxpbmsuc2VwYXJhdGVkIHsKICBtYXJnaW4tdG9wOiAxZW07Cn0KCi5zaG93LWhpZGUtY29udGFjdC1iYXIsCi5jb250YWN0LWJ1dHRvbi1saW5rLnNob3ctaGlkZS1jb250YWN0LWJhcjpmb2N1cywKLmNvbnRhY3QtYnV0dG9uLWxpbmsuc2hvdy1oaWRlLWNvbnRhY3QtYmFyOmFjdGl2ZSB7CiAgYmFja2dyb3VuZDogIzAwMDsKICBjb2xvcjogI2ZmZjsKICBib3JkZXI6IDA7CiAgb3V0bGluZTogMDsKICBwYWRkaW5nOiAwOwogIHdpZHRoOiA1MHB4Owp9Ci5jb250YWN0LWJ1dHRvbi1saW5rLnNob3ctaGlkZS1jb250YWN0LWJhcjpob3ZlciB7CiAgY29sb3I6ICMwMDA7CiAgYmFja2dyb3VuZDogI2NjYzsKICBwYWRkaW5nOiAwOwogIHdpZHRoOiA1MHB4Owp9</css></cssFiles><jsFiles><js filename="jquery.contact-buttons.js">LyohCiAqIENvbnRhY3QgQnV0dG9ucyBQbHVnaW4gRGVtbyAwLjEuMAogKiBodHRwczovL2dpdGh1Yi5jb20vam9lZ2UvY29udGFjdC1idXR0b25zLXBsdWdpbgogKgogKiBDb3B5cmlnaHQgMjAxNSwgSm9zw6kgR29uw6dhbHZlcwogKgogKiBMaWNlbnNlZCB1bmRlciB0aGUgTUlUIGxpY2Vuc2U6CiAqIGh0dHA6Ly93d3cub3BlbnNvdXJjZS5vcmcvbGljZW5zZXMvTUlUCiAqLwogCihmdW5jdGlvbiAoJCkgewogICd1c2Ugc3RyaWN0JzsKCiAgLy8gTWFpbiBmdW5jdGlvbgogICQuY29udGFjdEJ1dHRvbnMgPSBmdW5jdGlvbiggb3B0aW9ucyApewogICAgCiAgICAvLyBEZWZpbmUgdGhlIGRlZmF1bHRzCiAgICB2YXIgZGVmYXVsdHMgPSB7IAogICAgICBlZmZlY3QgIDogJycsIC8vIHNsaWRlLW9uLXNjcm9sbAogICAgICBidXR0b25zIDogewogICAgICAgICdmYWNlYm9vayc6ICAgeyBjbGFzczogJ2ZhY2Vib29rJywgIHVzZTogZmFsc2UsIGljb246ICdmYWNlYm9vaycsICAgIGxpbms6ICcnLCB0aXRsZTogJ0ZvbGxvdyBvbiBGYWNlYm9vaycgfSwKICAgICAgICAnZ29vZ2xlJzogICAgIHsgY2xhc3M6ICdncGx1cycsICAgICB1c2U6IGZhbHNlLCBpY29uOiAnZ29vZ2xlLXBsdXMnLCBsaW5rOiAnJywgdGl0bGU6ICdWaXNpdCBvbiBHb29nbGUgUGx1cycgfSwKICAgICAgICAnbGlua2VkaW4nOiAgIHsgY2xhc3M6ICdsaW5rZWRpbicsICB1c2U6IGZhbHNlLCBpY29uOiAnbGlua2VkaW4nLCAgICBsaW5rOiAnJywgdGl0bGU6ICdWaXNpdCBvbiBMaW5rZWRJbicgfSwKICAgICAgICAndHdpdHRlcic6ICAgIHsgY2xhc3M6ICd0d2l0dGVyJywgICB1c2U6IGZhbHNlLCBpY29uOiAndHdpdHRlcicsICAgICBsaW5rOiAnJywgdGl0bGU6ICdGb2xsb3cgb24gVHdpdHRlcicgfSwKICAgICAgICAneW91dHViZSc6ICAgIHsgY2xhc3M6ICd5b3V0dWJlJywgdXNlOiBmYWxzZSwgaWNvbjogJ3lvdXR1YmUnLCAgIAkgbGluazogJycsIHRpdGxlOiAnT3VyIENoYW5uZWwgb24gWW91dHViZScgfSwJCQogICAgICAgICdwaW50ZXJlc3QnOiAgeyBjbGFzczogJ3BpbnRlcmVzdCcsIHVzZTogZmFsc2UsIGljb246ICdwaW50ZXJlc3QnLCAgIGxpbms6ICcnLCB0aXRsZTogJ0ZvbGxvdyBvbiBQaW50ZXJlc3QnIH0sCiAgICAgICAgJ3Bob25lJzogICAgICB7IGNsYXNzOiAncGhvbmUnLCAgICAgdXNlOiBmYWxzZSwgaWNvbjogJ3Bob25lJywgICAgICAgbGluazogJycsIHRpdGxlOiAnQ2FsbCB1cycsIHR5cGU6ICdwaG9uZScgfSwKICAgICAgICAnZW1haWwnOiAgICAgIHsgY2xhc3M6ICdlbWFpbCcsICAgICB1c2U6IGZhbHNlLCBpY29uOiAnZW52ZWxvcGUnLCAgICBsaW5rOiAnJywgdGl0bGU6ICdDb250YWN0IFVzJyB9CiAgICAgIH0KICAgIH07CgogICAgLy8gTWVyZ2UgZGVmYXVsdHMgYW5kIG9wdGlvbnMKICAgIHZhciBzLAogICAgICAgIHNldHRpbmdzID0gb3B0aW9uczsKICAgIGZvciAocyBpbiBkZWZhdWx0cy5idXR0b25zKSB7CiAgICAgIGlmIChvcHRpb25zLmJ1dHRvbnNbc10pIHsKICAgICAgICBzZXR0aW5ncy5idXR0b25zW3NdID0gJC5leHRlbmQoIGRlZmF1bHRzLmJ1dHRvbnNbc10sIG9wdGlvbnMuYnV0dG9uc1tzXSApOwogICAgICB9CiAgICB9CiAgICAKICAgIC8vIERlZmluZSB0aGUgY29udGFpbmVyIGZvciB0aGUgYnV0dG9ucwogICAgdmFyIG9Db250YWluZXIgPSAkKCIjY29udGFjdC1idXR0b25zLWJhciIpOwoKICAgIC8vIENoZWNrIGlmIHRoZSBjb250YWluZXIgaXMgYWxyZWFkeSBvbiB0aGUgcGFnZQogICAgaWYgKCBvQ29udGFpbmVyLmxlbmd0aCA9PT0gMCApIHsKICAgICAgCiAgICAgIC8vIEluc2VydCB0aGUgY29udGFpbmVyIGVsZW1lbnQKICAgICAgJCgnYm9keScpLmFwcGVuZCgnPGRpdiBpZD0iY29udGFjdC1idXR0b25zLWJhciI+Jyk7CiAgICAgIAogICAgICAvLyBHZXQgdGhlIGp1c3QgaW5zZXJ0ZWQgZWxlbWVudAogICAgICBvQ29udGFpbmVyID0gJCgiI2NvbnRhY3QtYnV0dG9ucy1iYXIiKTsKICAgICAgCiAgICAgIC8vIEFkZCBjbGFzcyBmb3IgZWZmZWN0CiAgICAgIG9Db250YWluZXIuYWRkQ2xhc3Moc2V0dGluZ3MuZWZmZWN0KTsKICAgICAgCiAgICAgIC8vIEFkZCBzaG93L2hpZGUgYnV0dG9uCiAgICAgIHZhciBzU2hvd0hpZGVCdG4gPSAnPGJ1dHRvbiBjbGFzcz0iY29udGFjdC1idXR0b24tbGluayBzaG93LWhpZGUtY29udGFjdC1iYXIiPjxzcGFuIGNsYXNzPSJmYSBmYS1hbmdsZS1sZWZ0Ij48L3NwYW4+PC9idXR0b24+JzsKICAgICAgb0NvbnRhaW5lci5hcHBlbmQoc1Nob3dIaWRlQnRuKTsKICAgICAgCiAgICAgIHZhciBpOwogICAgICBmb3IgKCBpIGluIHNldHRpbmdzLmJ1dHRvbnMgKSB7CiAgICAgICAgdmFyIGJzID0gc2V0dGluZ3MuYnV0dG9uc1tpXSwKICAgICAgICAgICAgc0xpbmsgPSBicy5saW5rLAogICAgICAgICAgICBhY3RpdmUgPSBicy51c2U7CiAgICAgICAgCiAgICAgICAgLy8gQ2hlY2sgaWYgZWxlbWVudCBpcyBhY3RpdmUKICAgICAgICBpZiAoYWN0aXZlKSB7CiAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgIC8vIENoYW5nZSB0aGUgbGluayBmb3IgcGhvbmUgYW5kIGVtYWlsIHdoZW4gbmVlZGVkCiAgICAgICAgICBpZiAoYnMudHlwZSA9PT0gJ3Bob25lJykgewogICAgICAgICAgICBzTGluayA9ICd0ZWw6JyArIGJzLmxpbms7CiAgICAgICAgICB9IGVsc2UgaWYgKGJzLnR5cGUgPT09ICdlbWFpbCcpIHsKICAgICAgICAgICAgc0xpbmsgPSAnbWFpbHRvOicgKyBicy5saW5rOwogICAgICAgICAgfQogICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAvLyBJbnNlcnQgdGhlIGxpbmtzCiAgICAgICAgICB2YXIgc0ljb24gPSAnPHNwYW4gY2xhc3M9ImZhIGZhLScgKyBicy5pY29uICsgJyI+PC9zcGFuPicsCiAgICAgICAgICAgICAgc0J1dHRvbiA9ICc8YSBocmVmPSInICsgc0xpbmsgKyAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAnIiBjbGFzcz0iY29udGFjdC1idXR0b24tbGluayBjYi1hbmNvciAnICsgYnMuY2xhc3MgKyAnIiAnICsgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKGJzLnRpdGxlID8gJ3RpdGxlPSInICsgYnMudGl0bGUgKyAnIicgOiAnJykgKyAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAoYnMuZXh0cmFzID8gYnMuZXh0cmFzIDogJycpICsgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJz4nICsgc0ljb24gKyAnPC9hPic7CiAgICAgICAgICBvQ29udGFpbmVyLmFwcGVuZChzQnV0dG9uKTsKICAgICAgICB9CiAgICAgIH0KICAgICAgCiAgICAgIC8vIE1ha2UgdGhlIGJ1dHRvbnMgdmlzaWJsZQogICAgICBzZXRUaW1lb3V0KGZ1bmN0aW9uKCl7CiAgICAgICAgb0NvbnRhaW5lci5hbmltYXRlKHsgbGVmdCA6IDAgfSk7CiAgICAgIH0sIDIwMCk7CiAgICAgIAogICAgICAvLyBTaG93L2hpZGUgYnV0dG9ucwogICAgICAkKCdib2R5Jykub24oJ2NsaWNrJywgJy5zaG93LWhpZGUtY29udGFjdC1iYXInLCBmdW5jdGlvbihlKXsKICAgICAgICBlLnByZXZlbnREZWZhdWx0KCk7CiAgICAgICAgZS5zdG9wSW1tZWRpYXRlUHJvcGFnYXRpb24oKTsKICAgICAgICAkKCcuc2hvdy1oaWRlLWNvbnRhY3QtYmFyJykuZmluZCgnLmZhJykudG9nZ2xlQ2xhc3MoJ2ZhLWFuZ2xlLXJpZ2h0IGZhLWFuZ2xlLWxlZnQnKTsKICAgICAgICBvQ29udGFpbmVyLmZpbmQoJy5jYi1hbmNvcicpLnRvZ2dsZUNsYXNzKCdjYi1oaWRkZW4nKTsKICAgICAgfSk7CiAgICB9CiAgfTsKICAKICAvLyBTbGlkZSBvbiBzY3JvbGwgZWZmZWN0CiAgJChmdW5jdGlvbigpewogICAgCiAgICAvLyBEZWZpbmUgZWxlbWVudCB0byBzbGlkZQogICAgdmFyIGVsID0gJCgiI2NvbnRhY3QtYnV0dG9ucy1iYXIuc2xpZGUtb24tc2Nyb2xsIik7CiAgICAKICAgIC8vIExvYWQgdG9wIGRlZmF1bHQKICAgIGVsLmF0dHIoJ2RhdGEtdG9wJywgZWwuY3NzKCd0b3AnKSk7CiAgICAKICAgIC8vIExpc3RlbiB0byBzY3JvbGwKICAgICQod2luZG93KS5zY3JvbGwoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICAgIGNsZWFyVGltZW91dCggJC5kYXRhKCB0aGlzLCAic2Nyb2xsQ2hlY2siICkgKTsKICAgICAgJC5kYXRhKCB0aGlzLCAic2Nyb2xsQ2hlY2siLCBzZXRUaW1lb3V0KGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgICAgIHZhciBuVG9wID0gJCh3aW5kb3cpLnNjcm9sbFRvcCgpICsgcGFyc2VJbnQoZWwuYXR0cignZGF0YS10b3AnKSk7CiAgICAgICAgZWwuYW5pbWF0ZSh7CiAgICAgICAgICB0b3AgOiBuVG9wCiAgICAgICAgfSwgNTAwKTsKICAgICAgfSwgMjUwKSApOwogICAgfSk7CiAgfSk7CiAgCiB9KCBqUXVlcnkgKSk7Cg==</js></jsFiles><resourcesFiles/><lang><word key="scsb_on" js="0">Enable?</word><word key="scsb_facebook" js="0">Facebook</word><word key="scsb_google" js="0">Google</word><word key="scsb_linkedin" js="0">LinkedIn</word><word key="scsb_twitter" js="0">Twitter</word><word key="scsb_pinterest" js="0">Pinterest</word><word key="scsb_contact" js="0">Contact</word><word key="scsb_contact_desc" js="0">Link to your contact page</word><word key="scsb_youtube" js="0">Youtube</word><word key="scsb_discord" js="0">Discord</word></lang><versions><version long="10000" human="1.0.0"><![CDATA[//<?php /* To prevent PHP errors (extending class does not exist) revealing path */ if ( !defined( '\IPS\SUITE_UNIQUE_KEY' ) ) { header( ( isset( $_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] ) ? $_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] : 'HTTP/1.0' ) . ' 403 Forbidden' ); exit; } /** * Install Code */ class ips_plugins_setup_install { /** * ... * * @return array If returns TRUE, upgrader will proceed to next step. If it returns any other value, it will set this as the value of the 'extra' GET parameter and rerun this step (useful for loops) */ public function step1() { return TRUE; } // You can create as many additional methods (step2, step3, etc.) as is necessary. // Each step will be executed in a new HTTP request }]]></version></versions></plugin>
 28. 1 point
  Try this css .chat_row .ipsList_inline img { max-width: 20px; max-height: 20px; }
 29. 1 point
  Để ẩn sidebar khi xem ở điện thoại thì làm như sau. Vô ACP > Customization > Themes > click </> để edit 1 theme > CSS > front > custom > custom.css Thêm vào @media screen and (max-width: 767px) { #contact-buttons-bar { display: none; } } Lưu lại.
 30. 1 point
  Plugin này có tác dụng quy định số nội dung (chủ đề, trả lời, ...) tối thiểu để có thể sử dụng chức năng tin nhắn. DOWNLOAD [lock](SOS40)_Content_Items_Required_to_Send_PMs_2.0.0.zip[/lock]
 31. 1 point
  Plugin nhỏ gọn, thêm một nút "Who read this topic" ở đầu topic khi bấm vào sẽ hiển thị danh sách những người đã xem chủ đề. DOWNLOAD (SOS40)_Topic_Viewed_by_Users_1.0.3.zip Nguồn: [Hidden Content]
 32. 1 point
  Google Analytics là một công cụ vô cùng quan trọng dùng để thống kê lượt truy cập website. Bài này mình không nó chi tiết về nó, chủ đề chính là đưa code Google Analytics vào IPS. Trước bài viết này mình từng phải sửa globalTemplate để đưa code vào vì chưa quen với ACP của IPS4 có thể có nhiều bạn mới làm quen cũng gà giống mình nên mình viết bài này để các bạn đỡ mất thời gian hơn. Việc đưa code Google Analytics đã được tích hợp trong IPS. Vào ACP > System > Site Promotion > Search Engine Optimization Đưa code vào form đó là xong.
 33. 1 point
  mấy hôm nay chán quá nên em ngồi edit cái skin mặc định của IPB theo ý thích Skin này em có tham khảo của ipsviet.com và svit.net. các anh (bạn) download về vọc và cho nhận xét để em hoàn thiện ! Thân Demo: [Hidden Content] Ảnh : Download : Metro.zip
 34. 1 point
  *** Bao gồm: Siêu Thị, Ngân Hàng, Vé Số và hệ thống tính điểm khi post bài... V 2.1.2 (cập nhật ngày 15/05/2012) - Loại bỏ data của các module thừa. - Sử dụng template bit cho menu (skin_zuzuvn -> menu). - Hỗ trợ tốt hơn cho các module về sau (như kết hôn, sòng bài,... sẽ có trong thời gian tới) (Bim)_Zuzu_MOD_2.1.2.zip Phiên bản 2.1.0 hoạt động tốt với IPB 3.3 với các nâng cấp sau: - Tối ưu hóa code, loại bỏ các template bit thừa thải. - Hiển thị ngày giờ ở (log ngân hàng, log đại lý vé xố) chính xác hơn. - Thêm autocomplete trong ngân hàng, chỗ chuyển khoản (bạn nhập tên thành viên nó sẽ tự tìm kiếm theo từng ký tự nhập) - Thêm hiển thị tiền mặt, tiền trong ngân hàng và đường dẫn đến trang Tài Sản ở member dropdown menu. Bấm vào xem hình - Đặc biệt: thêm chức năng thời hạn mua vật phẩm (có thể lựa chọn mua 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, hoặc 1 năm). Hết hạn thì vật phẩm sẽ tự mất. (Đối với những vật phẩm đã mua (ở các phiên bản cũ) thì khi nâng cấp sẽ có thời hạn mặc định là 7 ngày) Giới thiệu về chức năng siêu thị (các chức năng tính điểm, vé xố thì demo tại ipsviet) HìNH ẢNH DEMO Giao diện chính Phần hiệu chỉnh trong ACP cực kì đơn giản: Quản lý item tích hợp ngoài giao diện: Tặng quà Hiển thị tài sản cá nhân của thành viên trong Profile và bài viết LƯU ý QUAN TRỌNG - File hình ảnh của shop để đẹp thì kích thước tối đa không nên quá 75 x 75 - Các hình ảnh của shop đặt ở thư mục /zuzuvn/shop/ - Các file php của vật phẩm chức năng đặt ở thư mục /admin/applications_addon/other/zuzuvn/sources/items/ - Hiện tại mình có làm sẵn 1 file mẫu cho vật phẩm chức năng đặt ở /admin/applications_addon/other/zuzuvn/sources/items/edit_othertitle.php chức năng edit danh hiệu của thành viên. Chỉ cần add vào là có thể sử dụng. Các bạn nào biết php và khá hiểu về ipb có thể dùng file mẫu đó làm tương tự nhiều cái khác như: đổi chữ ký, ăn trộm điểm, đổi status,... (làm xong nhớ share nha (sh)) Đây là một vài hình ảnh mình sưu tầm được, các bạn có thể lấy về dùng. Lưu ý có vài hình ảnh xe hơi kích thước vượt quá 80x80 bạn nên resize cho nó nhỏ hơn cho phù hợp [Hidden Content]
 35. 1 point
  Nó đây ZuzuMobileSkin.rar Nếu import ko hoạt động, vẫn ra skin cũ thì chịu khó vô template của nó xem thay đổi ở phần nào (có đánh dấu màu đỏ) thì copy nguyên phần wa skin mặc định. Chú ý: dùng cho ipb 3.3.x
 36. 1 point
  Mod này sẽ tích hợp các trò chơi đánh bài từ gamebai.com vào diễn đàn IPB, thành viên. Các bạn xem demo tại [Hidden Content] • Đánh bài trong thế giới 3D cực đẹp mắt và cuốn hút, gồm trò chơi game đánh cờ, chơi bài tiến lên, tá lả, mậu binh, xì tố, poker... • Hoàn toàn miễn phí, hệ thống Shop phong phú, có thể nạp thêm tiền từ thẻ cào điện thoại. • Kết nối, giao lưu với bạn bè từ các mạng xã hội, diễn đàn khác Theo như giới thiệu, bộ trò chơi này có thể giúp các webmaster kiếm thêm doanh thu khi thành viên nạp thẻ. Các bạn có thể xem thêm thông tin tại [Hidden Content]. Ở đây mình chỉ hướng dẫn về mod này. Trước tiên bạn cần có một tài khoản ở [Hidden Content] (cách thức đăng ký bên đó có hướng dẫn cụ thế) Sau đó thêm domain của bạn vào. Họ sẽ cung cấp cho bạn một Reference String. Hãy nhớ nó. Tiếp theo bạn download mod Game Bài về, cài đặt như một application bình thường. Sau đó chỉ cần vào ACP -> Other -> Game Bài để khai báo một số thông tin như Tên miền và Reference String. Vậy là xong, bạn đã tích hợp thành các trò chơi đánh bài vào diễn đàn. Thành viên lần đầu tiên đăng nhập sẽ có thể tạo một nhân vật để tham gia đánh bài. Khi sản phẩm được tích hợp lên website của bạn, không chỉ là bạn đang gia tăng thêm dịch vụ tiện ích trên đó, mà còn hơn thế nữa, bạn sẽ nhận được khoản lợi nhuận chia sẻ lên đến 50% doanh thu. Tham khảo tại [Hidden Content] Game Bai v1.0.0.zip Ghi lại nguồn ipsviet.com khi bạn chia sẽ mod này đi nơi khác. Cám ơn
×