Jump to content
IPSViet.com

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 10/12/2019 in all areas

 1. 17 points
  This is a very simple chat system with basic features: Ajax chat, auto update. Display as IPS widgets, so you can place it in the sidebar or top page. Sound notification. Users can toggle on/off. Admins/Moderators can block users. Users can ignore some chatters they don't want to see. Load more messages when scrolling end (or top). Announcement (on Top or Tab). Supports emoticons, URL, Image URL (gif, png, jpg) *NEW* Supports GUGGY to turn any text message into funny GIF and Sticker by using /guggy command (Eg: /guggy I love you) *NEW* Supports GIPHY to finds GIFs and Stickers by using /giphy command (Eg: /giphy happy new year) *NEW* Supports Youtube, playing video in iframe and popup @mention by clicking on usernames. Flood control. Bad word filters. Time format. Display newer messages in top or bottom. Permissions for viewing, chatting & management. Edit/Delete messages. Demo: [Hidden Content] DOWNLOAD [Hidden Content] (The latest version) (BIM) Chatbox 4.0.1.zip
 2. 4 points
  Plugin nhỏ gọn tiện ích. Chức năng: Ẩn liên kết Ẩn code Ẩn nội dung trong thẻ hide DOWNLOAD: (BIM40) Hide link and code 1.0.0.zip
 3. 3 points
  Như đã hứa, làm cái stats nhỏ này tặng các bạn với các chức năng chính như sau: Hiển thị thống kê với 2 tab duy nhất: Bài viết mới nhất và Chủ đề mới nhất. Sử dụng ajax update (chế độ tự động hoặc manually tùy chỉnh). Sử dụng widget để hiển thị. DOWNLOAD: (BIM41) Forums Stats 1.1.2.zip
 4. 3 points
  Plugin nhỏ gọn, hiển thị nút mũi tên ở góc dưới bên phải giống ở ipsviet.com , dễ dàng click và nhảy lên đầu trang Settings của nó cũng đơn giản với nút bật/tắt và chọn màu sắc. DOWNLOAD: (IPSViet) Scroll to top 1.0.0.zip
 5. 2 points
  Thêm 1 plugin nhỏ cho các bạn trang trí Noel. Plugin này đơn giản chỉ dùng CSS để tạo hiệu ứng chùm đèn chuyển đổi màu sắc ở phía trên header, vô cùng gọn nhẹ chỉ cần import vào là sử dụng, không cần chỉnh sửa template. Nếu các bạn sử dụng theme màu tối sẽ đẹp hơn nhiều. DOWNLOAD (BIM) Christmas Lights.xml
 6. 2 points
  mình tải được rồi, nhưng khi install thì bị lỗi này là sao Bim ơi? 1) Installing Libraries and Dependencies 2) Setting UP WEBUZO 3) Downloading and Installing Webuzo 4) Downloading System Apps /usr/local/emps/bin/php: error while loading shared libraries: libnsl.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory ERROR : There was an error while installing Webuzo Please check /root/webuzo-install.log for errors Exiting Installer
 7. 2 points
  IPS 4.4 beta đã phát hành. Các bạn đừng vội nâng cấp cho site đang hoạt động, vì các plugins và apps của bên thứ 3 vẫn chưa sẵn sàng, gây nhiều lỗi nghiêm trọng. Hiện tại chúng tôi đã có lịch trình nâng cấp, sẽ ưu tiên các plugins nhỏ trước, sau đó đến những apps. Dự tính sẽ hoàn thành tất cả vào cuối tuần sau để sẵn sàng cho IPS 4.4 ============================================== Đây là danh sách đã nâng cấp và tương thích hoàn toàn với IPS 4.4: (BIM) Giphy 2.0.0 (BIM) Guggy 2.0.0 (BIM) Gallery In Post 3.0.0 (BIM) Required Info 3.0.0 (BIM) Video Slider Widget 2.0.0 (BIM) Status Updates Widget 2.0.0 (BIM) Quick Search 4.0.0 (BIM) Hide Link And Code 3.0.0 (BIM) Testimonials 3.0.0 (BIM) Topic Thumbnail 4.4.0 (BIM) Forum Cover 3.0.0 (BIM) Article Thumbnail 2.0.0 (BIM) Youtube Importer 3.0.0 Featured Content 4.4.4 Videobox 4.0.0 Musicbox 4.0.0 EasyPopup 3.0.0 Slider Maker 2.0.0 Chatbox 4.0.0 Lưu ý khi quyết định lên IPS 4.4: Yêu cầu PHP 7.1 Trước khi nâng cấp thì phải disable hết plugins và apps của bên thứ 3. Ở thời điểm hiện tại, rất nhiều apps/plugins vẫn chưa tương thích nên sẽ phát sinh nhiều lỗi. Bạn nào cài nhiều ứng dụng bên thứ ba này thì nên chờ bản cập nhật.
 8. 1 point
  Cơ hội tốt nhất trong năm để sở hữu các apps, plugins và theme bản quyền. Chương trình chính thức bắt đầu từ hôm nay đến hết tháng 11. Giảm giá cực mạnh tất cả các sản phẩm của IPSViet lên đến 30%, bạn có thể xem qua tại đây: [Hidden Content] Ngoài ra, các sản phẩm khác trên Marketplace cũng đang giảm giá lớn. Còn các apps chính chủ từ IPS chắc sẽ có mã giảm giá trong vài ngày tới, mình sẽ cập nhật sau. Sử dụng các sản phẩm bản quyền sẽ luôn được cập nhật, hỗ trợ một cách nhanh chóng cũng như sự ổn định, an toàn, bảo mật hơn rất nhiều. Cho nên đây là một dịp tốt không nên bỏ lỡ.
 9. 1 point
  [Hidden Content] 262 cờ chọn được dạng tròn, vuông...
 10. 1 point
  Theme nào mà cùi dữ. Thêm code này vô custom.css xem sao #elInput_topic_tags_results { background: #2e2e2e; color: #fff; } #elInput_topic_tags_results:hover { background: #000 !important; }
 11. 1 point
  biết sao ko? yêu Bim nhất nè 😘 cái ngôn ngữ mình cũng đã set hết lại cho all mems rồi, mới kiểm tra lại, ra là máy mình lưu cache chứ ko phải do lỗi 😋 thử máy khác là về lang Việt hết, hì, sorry all còn cái IP kia thì thanks Bim lần nữa nhé, giờ mới để ý là bật cái đám mây vàng là nó dùng proxy, hì
 12. 1 point
  Chọn ngôn ngữ mặc định xong bấm cái dropdown menu có cái set as member’s language nữa để reset cái lang mà mem đã chọn trước đó. Còn nếu muốn hiện ip mặc định của host thì tắt cái đám mây màu cam của cloudflare đi ở các records đã add.
 13. 1 point
  Chưa nữa. Mất dev nên lười làm lại. Đang suy nghĩ làm 1 bản thương mại để có động lực phát triển hơn hehe.
 14. 1 point
  About This File This is a custom .htaccess to use on the IPS Community Suite Forums. It helps to improve your forums Google Page Speed and YSlow scores. The top segment is the same .htaccess that is generated by the IPS Forum software. This segment is Invision Power Services code and I do not claim it as my own. All rights and credit for this segment of the .htaccess are Invision Power Services. The bottom segment is based upon research of several websites and the references listed below. Please be careful when using this file because the contents may be incompatible with your server setup. Preventative measures have been taken to ensure that it should be safe to use in any Apache based environment. Google recommends a minimum of one week: [Hidden Content] GTmetrix recommends a minimum of one month: [Hidden Content] Download: [Hidden Content]
 15. 1 point
  TEMPLATE LOGIC Nói về cách lập trình trong template ở các bản 3.x, mình rất ghét mỗi khi dùng if mà có nhiều else, template cho front end thì dùng dạng <if test="$var"> HTML to display </if> Còn có else thì nó chỉ hỗ trợ một else, thêm cái else nữa nó báo lỗi. <if test="$var"> HTML to display <else /> HTML to display </if> Cho nên mỗi khi mà else nhiều quá thì phải quăng hẳn nó vào một cái <php> sau đó mới đưa giá trị xuống. Còn nói về template cho ACP còn khủng khiếp hơn, phải dùng thêm tùm lum các thứ để nó hiểu là code PHP như $IPBHTML = ""; $IPBHTML .= <<<EOF HTML to display EOF; Qua 4.0 thì cảnh đó đã được giải thoát, cách lập trình template của IPS 4.0 đã đổi mới hoàn toàn. Mỗi template bit được viết trong 1 file *.phtml để có thể dễ dàng chỉnh sửa trong Dev Mode hoặc Designer Mode. Theo cá nhân mình thì cấu trúc của nó dễ nhìn hơn, giúp dễ dàng viết code PHP hơn cho template. Ví dụ câu lệnh if {{if $var}} HTML to display {{endif}} {{if $foo}} HTML to display {{elseif $bar}} HTML to display {{elseif $baz}} HTML to display {{else}} HTML to display {{endif}} Câu lệnh foreach {{foreach $foo as $bar}} HTML to display {{endforeach}} Hỗ trợ một vài shorcuts (viết tắt của một số giá trị thông dụng thường dùng) request.var viết tắt của IPSRequest::i()->var member.var viết tắt của IPSMember::loggedIn()->var settings.var viết tắt của IPSSettings::i()->var theme.var viết tắt của IPSTheme::i()->settings['var'] cookie.var viết tắt của IPSRequest::i()->cookie['var'] Ví dụ thay vì viết full code {{if IPSMember::loggedIn()->member_id}} HTML to display {{endif}} Bạn có thể viết tắt {{if member.member_id}} HTML to display {{endif}} Nhìn vô cùng dễ thương phải ko? Còn raw PHP thì dùng {{$foo = array();}} TEMPLATE TAGS Để viết template tốt hơn, bạn cũng cần nắm rõ các tags, một vài tag bạn còn có thể dùng được trong CSS rất tiện lợi. Một template tag có dạng {tag="value"} Nếu có thêm option thì {tag="value" option="option_value" other_option="other_value"} Language Strings {lang="key"} Dùng hiển thị giá trị của ngôn ngữ. Options: sprintf dùng như [Hidden Content]. pluralize chỉ dùng khi một chuỗi sử dụng pluralizing logic wordbreak thêm cái <wbr> vào. Dates & Times {date="699753360"} Dùng định dạng thời gian. Có thể dùng chung với HTML5 <time> Options: norelative hiển thị ngày tháng theo địa phương. Chỉ cần đặt nó norelative="true". dateonly chỉ hiển thị ngày Member Data {member="name"} Hiển thị thông tin của thành viên (đã đăng nhập). Options: group trả về giá trị từ thông tin group của thành viên. Ví dụ IPSMember::loggedIn()->group[ $key ] - Để dùng nó chỉ cần đặt group="true". id dùng nó với các thành viên với ID chỉ định, không phải là ID của thành viên đăng nhập. raw đặt nó là raw="true" để chặn các lỗ hỏng XSS (rất ít dùng) Settings {setting="board_name"} Trả về giá trị của setting Theme Settings {theme="selected"} Giá trị setting của theme URLs (có thể dùng trong file CSS) {url="app=core&module=system&controller=login"} Options: seoTemplate giá trị dùng trong FURL Template seoTitle title sử dụng cho Friendly URL csrf nếu bật csrf="true" sẽ add key csrf vào url fragment thêm #fragment vào cuối URL noprotocol set noprotocol="true" sẽ trả về một URL không protocol plain đưa về text gốc của URL không có các ký tự HTML mã hóa. Thường dùng cho plaintext email. Chỉ cần đặt plain="true" Numbers {number="1000"} Định dạng số dựa vào locale của user, ví dụ trên locale Việt Nam sẽ cho ra 1,000 File Size {filesize="1000000"} Định dạng dung lượng file. Ví dụ trên sẽ cho ra 1MB Options: decimal sử dụng decimal (1000 bytes = 1kB) thay vì binary (1024 bytes = 1kB). CSS Prefixes (Có thể dùng trong file CSS) {prefix="transition" value="0.1s all linear"} Thay vì dùng "-webkit-", "-moz-", "-ms-" and "-o-" cho transition, bạn chỉ cần dùng 1 dòng trên là đủ. Template {template="userPhoto" group="global" app="core" params="$entry->author(), 'small'"} Đưa vào một template khác. Tất cả các option như trên là bắt buộc. Images (có thể dùng trong CSS) {resource="image.png" app="core" location="front"} Đưa về URL của file hình ảnh. Expression (có thể dùng trong CSS) {expression="1+1"} Thực hiện như PHP để trả về một giá trị. Option: raw đặt raw="true" để chặn các lỗ hỏng XSS. Wordbreak (có thể dùng trong CSS) {wordbreak="This is some very long text..."} Thêm vào <wbr> nếu nội dung quá dài để tránh việc bị giãn layout. Truncate (có thể dùng trong CSS) {truncate="Some very long text..." length="10"} Cắt bớt text theo độ dài định sẵn. Advertisements {advertisement="location"} Hiển thị quảng cáo Xong rồi, bài viết này đã mêu tả chi tiết về một template và liệt kê các template tags, là một admin của một site dùng IPS bạn không thể không biết những điều này, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong việc thiết kế theme, hay lập trình các plugins, apps về sau.
 16. 1 point
  Đây là file ngôn ngữ mình dịch thêm từ file chia sẻ của diễn đàn từ bản 4.1.1, cũng chưa hoàn thiện lắm. Nhưng cơ bản cũng hoàn tất! 😚 Còn một số thiếu sót sau: Thứ nhất là về độ chuẩn mình có sữa lại một số phần dịch rồi cho chuẩn lại nhưng vẫn còn sai sót. Thứ hai là mắt mờ, chóng mặt có mấy phần tiếng Anh chưa thấy thì mấy bạn báo dùm để mình dịch tiếp.😁 Hy vọng góp được phần nào cho diễn đàn IPB Việt Nam! P/S: Do xài hàng chùa nên cũng không dám show diễn đàn, anh em thông cảm! Tiếng Việt.xml
 17. 1 point
  URL không dấu tiếng việt cho IPS4.0, hook vô core nên tác dụng với tất cả app. Cài đặt: Vào ACP > System > Plugins > Bấm nút "Install" và chọn file xml vừa unzip ở file tải về bên dưới, bấm nút Install Sử dụng: Admin CP > Plugins > (BIM40) NonUnicode URL > Bấm nút hình cây viết chì bên tay phải để bật plugin này. (Phiên bản 1.0.1 trở đi thì import vào là xài ko cần phải thiết lập gì cả) (BIM41) NonUnicode URL 1.0.1.zip (cho IPS từ 4.1.14 trở lên) (BIM40) NonUnicode URL 1.0.0.zip (cho IPS 4 phiên bản thấp hơn 4.1.14)
 18. 1 point
  Mặc định khi bạn share một bài viết từ forum lên Facebook thì hình ảnh từ link ngoài sẽ ko dc hiển thị (hình ảnh gửi kèm thì ok). Lý do là vì IPS sẽ tự động để og:image là đường dẫn logo nếu như bài viết không có bất kỳ hình gửi kèm nào. Để khắc phục vấn đề đó, plugin này sẽ tự động tìm và thêm đường dẫn hình ảnh liên kết ngoài vào <meta property="og:image" content="duongdanhinhanh.jpg"> Như vậy khi share lên Facebook sẽ hiện được hình ảnh đẹp mắt. Cách hoạt động của nó là lấy đường dẫn hình ảnh từ trong nội dung của bài viết đầu tiên. Đặc biệt có thể lấy cả hình ảnh thumbnail của youtube và vimeo. Lưu ý: sau khi cài đặt, viewsource sẽ thấy og:image là hình ảnh đầu tiên trong bài viết như vậy là plugin hoạt động tốt. Nếu như share lên Facebook vẫn ko hiện hình thì là do Facebook chưa lấy được dữ liệu mới cập nhật web bạn, vào [Hidden Content] sau đó copy url bài viết rồi bấm nút Debug, xong bấm Fetch new scrape information sẽ thấy hình ảnh mới thay vì logo của website. DOWNLOAD: (IPSViet) Image meta tag 1.0.2.zip (IPSViet) Image meta tag 1.0.1.zip (IPSViet) Image meta tag 1.0.0.zip Cài đặt xong là sử dụng ngay, không hề có bất cứ Setting nào. Không dùng nữa thì Uninstall hoặc Disable nó thôi.
 19. 1 point
  File việt hóa IPS 4.x của bạn @Nesbit , chỉ cần vào ACP > Customization > Language import để xài. DOWNLOAD: IPS 4.1 Tiếng Việt_4.1_2015-11-12.xml IPS 4.0 Tiếng Việt_2015-08-26.xml Tiếng Việt.xml (old)
 20. 1 point
  Plugin hiển thị facebook fanpage dạng trượt khi rê chuột vào, có thể chỉnh vị trí trái/phải, import vào xài ngay ko cần upload css, js hay image gì cả Live Demo: [Hidden Content] DOWNLOAD: (BIM40) Sliding Facebook Fanpage 1.0.2.zip (IPSViet) Sliding Facebook Fanpage 1.0.1.zip
 21. 1 point
  Tháng 12 rồi, hãy đưa không khí giáng sinh vào website của bạn bằng plugin Snow Falling. Plugin này chỉ đơn giản là thêm jquery tạo hiệu ứng tuyết rơi đẹp mắt, bạn sẽ không cần phải upload file hay chỉnh sửa template, chỉ import vào là sử dụng DOWNLOAD Snow Falling 1.0.0.zip
 22. 1 point
  Plugin này kiểm tra password nhập vào khi đăng ký thành viên, dựa vào độ dài và các ký tự để đưa ra trạng thái nhắc nhở thành viên về mức độ an toàn của mật khẩu: yếu, trung bình, mạnh. Ngoài ra còn có chức năng toggle ẩn/hiện mật khẩu. Download (BIM41) Password Strength Meter 1.1.0.zip
 23. 1 point
  Widget hiển thị thành viên mới đăng ký. DOWNLOAD (SOS40)_Latest_Registered_Members_1.0.0.zip Nguồn: [Hidden Content]
 24. 1 point
  This plugin will hide links, code, images in forum posts automatically. Members can like or reply to see the hidden content. Features: - Select content to hide: images, external links, code, [hide] tag - Option to specify groups can bypass the hidden content. - Like or Reply to see the hidden content. BUY IT NOW
 25. 1 point
 26. 1 point
  Sypex SQL Dumper thực sự làm món đồ không thể thiếu dành cho việc backup (sao lưu) và restore (khôi phục) dữ liệu. Nó chỉ có một file duy nhất nhưng hiệu quả làm việc thì rất tốt. Giao diện làm việc thân thiện, dễ thao tác. Backup và restore được dữ liệu lớn. Có thể chọn 9 tỷ lệ nén khác nhau. Hỗ trợ việc backup và restore một bảng dữ liệu bất kỳ. Bảo mật tốt. Thông tin chương trình xem tại: [Hidden Content] Download: [Hidden Content]/downloads/ (Mình gửi kèm bản pro 2.0.9 cho các bạn đỡ mắc công tìm Sypex.Dumper.Pro.v2.0.9.rar ) Cài đặt: Giải nén và up source code lên host chmod 777 cho thư mục "backup" chmod 666 cho 2 file "cfg.php" và "ses.php". Sử dụng: Truy cập đường dẫn [Hidden Content] (trong đó thư mục sxd chứa source code) Nhập user và pass của database (hoặc nhập user và pass host để quản lý tất cả database) Sao lưu dữ liệu (Backup Database) - Ở cửa sổ chương trình, bạn chọn Sao lưu (Backup) - Chọn tên CSDL (database) - Chọn bản mã (charset) - Chọn độ nén - Chọn "Thực thi" Phục hồi dữ liệu (Restore database) - Vẫn như ở mục sao lưu, bạn chọn tên CSDL, bảng mã. Kế tiếp bạn chọn file đã backup để phục hồi. Sau đó "Thực thi" Nguồn: sinhvienit.net
 27. 1 point
  Linode trâu lắm. Bim xài con có 1GB cho tùm lum site. Prestashop gần 300mb, IPS 170mb chạy mượt.
 28. 1 point
  Plugin này có chức năng hiển thị màu của nickname theo màu của nhóm. Hỗ trợ hầu hết các vị trí thông dụng. DOWNLOAD (SOS40)_Group_Color_on_User_Link_2.0.0.zip Nguồn: [Hidden Content]
 29. 1 point
  Plugin nhỏ gọn, thêm một nút "Who read this topic" ở đầu topic khi bấm vào sẽ hiển thị danh sách những người đã xem chủ đề. DOWNLOAD (SOS40)_Topic_Viewed_by_Users_1.0.3.zip Nguồn: [Hidden Content]
 30. 1 point
  Giao diện mặc định của IPS tự ẩn breadcrum ở smartphone và tablet khiến cho việc truy cập diễn đàn không tiện lắm. Mình vừa tìm ra một cách vô cùng đơn giản để nó luôn hiện. Vào ACP > Customization > Edit HTML & CSS của theme Ở cột trái phần Templates > core > global > mobileNavBar, tìm và xóa {{if count( \IPS\Output::i()->breadcrumb )}} {{if count( \IPS\Output::i()->breadcrumb ) == 1}} <li id='elMobileBreadcrumb'> <a href='{setting="base_url"}'> <span>{lang="home"}</span> </a> </li> {{else}} {{$i = 0;}} {{foreach \IPS\Output::i()->breadcrumb as $k => $b}} {{if $i + 2 == count( \IPS\Output::i()->breadcrumb )}} <li id='elMobileBreadcrumb'> <a href='{$b[0]}'> <span>{$b[1]}</span> </a> </li> {{endif}} {{$i++;}} {{endforeach}} {{endif}} {{endif}} Qua phần CSS > core > global > responsive tìm @media screen and (max-width: 979px) { /* Prevent a floating element from floating on mobile devices */ .ipsResponsive_noFloat { float: none !important; margin-top: 5px; } #ipsLayout_header > header { padding-top: 0; padding-bottom: 0; } #elSiteTitle { font-size: 24px; } #elHeaderNavigation { position: absolute; top: -105px; margin-top: 0 !important; opacity: 1; background: transparent; /*float: left; margin-top: 9px;*/ } #ipsLayout_footer ul { text-align: center; width: 100%; } #elCopyright { clear: both; float: none; text-align: center; } .ipsHeader_tabs { display: none; } /* Turns the last-but-one breadcrumb item in a 'Back' button, like <[ Home ] */ .ipsApp .ipsSubNavigation .ipsBreadcrumb li, .ipsBreadcrumb li i { display: none; } .ipsBreadcrumb li { overflow: visible; } #elMobileBreadcrumb { top: 10px; position: absolute; background-color: #222; height: 30px; padding: 0 10px 0 8px; font-size: 11px; display: block; text-align: center; text-shadow: none; line-height: 30px; font-weight: 700; min-width: 40px; } html[dir="ltr"] #elMobileBreadcrumb { left: 15px; border-radius: 3px 6px 6px 3px; } html[dir="rtl"] #elMobileBreadcrumb { right: 15px; border-radius: 6px 3px 3px 6px; } #elMobileBreadcrumb a { font-size: 11px !important; line-height: 30px !important; display: inline-block; white-space: nowrap; max-width: 70px; height: 30px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; word-break: normal; color: #fff !important; } #elMobileBreadcrumb:before { font-family: 'FontAwesome'; color: #222; display: block; position: absolute; top: -1px; font-size: 30px; width: 13px; overflow: hidden; text-shadow: none; {prefix="transform" value="scaleX(0.8)"} } html[dir="ltr"] #elMobileBreadcrumb:before { content: '\f060'; left: -11px; } html[dir="rtl"] #elMobileBreadcrumb:before { content: '\f061'; right: -11px; } } Thay bằng @media screen and (max-width: 979px) { /* Prevent a floating element from floating on mobile devices */ .ipsResponsive_noFloat { float: none !important; margin-top: 5px; } #ipsLayout_header > header { padding-top: 0; padding-bottom: 0; } #elSiteTitle { font-size: 24px; } #section_nav { display: none; } #ipsLayout_footer ul { text-align: center; width: 100%; } #elCopyright { clear: both; float: none; text-align: center; } #login_pane:target { width: auto; margin: 0 auto; position: absolute; top: 5px; left: 5px; right: 5px; } #login_pane::before { display: none; } .ipsHeader_tabs { display: none; } } Save.
 31. 1 point
  Hầu như khi mới cài IPB không ai để ý đến vấn đề charset, nên thường để mặc định là latin1 (trong đó có mình ) Mặc dù latin 1 vẫn hiển thị tiếng việt khá tốt. Sau một thời gian sử dụng và tìm hiểu, thấy thiên hạ đổ xô convert về utf8, bởi utf8 hỗ trợ hiển thị tiếng việt tốt hơn ở giao diện lẫn trong database, giảm hẳn các vấn đề trong việc xử lý dữ liệu tiếng Việt, cũng như lỗi font, ngoài ra, còn cho kết quả tìm kiếm chính xác hơn. Sau vài tiếng tìm hiểu thì mình cũng đã hoàn thành convert data của ipsviet sang utf8. Mình kết nhất ở một chỗ là data cũ ở latin1 có dung lượng 184MB, sau khi convert qua utf8 thì còn 159MB Đây là dữ liệu latin1, hiển thị trong phpmyadmin Còn đây là dữ liệu sau khi đã chuyển sang utf8, hiển thị rất đẹp mắt: Quá trình làm cũng đơn giản, yêu cầu phải backup lại toàn bộ dữ liệu trước khi thực hiện phòng tránh rủi ro. Và bài viết này mình hướng dẫn làm ở localhost (mình dùng xampp). Trước tiên download file này về convertCharset.zip Giải nén và mở nó lên, khai báo thông tin data đầy đủ: Cái chỗ $database là tên của database mới, ko phải database đang dùng cho IPB. Khi tạo nhớ chọn collation cho nó là utf8_general_ci Những cái khác giữ nguyên. Sau đó copy nó vào và đặt ngang hàng với file index.php của source ipb. Tiếp theo, mở Command Prompt của window lên (start -> run -> gõ vào cmd -> enter) Chạy lệnh này: F:PortableAppsxamppphpphp.exe -f "F:PortableAppsxampphtdocszuzuvnconvertCharset.php" -- -arg1 -arg2 -arg3 Nhớ thay đường dẫn cho chính xác đến file php.exe và convertCharset.php Enter rồi ngồi đợi nó convert cho bạn Quá trình convert thế này Tùy theo dữ liệu lớn nhỏ mà thời gian sẽ nhanh hay chậm. Sau khi làm xong, bước tiếp theo mở conf_global.php của IPB, đổi tên của database lại thành database mới convert xong, thêm dòng này vào cuối file (tất nhiên là trước dấu ?> nha) để cho IPB biết charset của sql là utf8 $INFO['sql_charset'] = 'utf8'; Vậy là xong, dữ liệu của bạn đã hoàn toàn được chuyển sang UTF8, giờ chỉ cần backup nó và restore lên host thôi. Chúc bạn thành công.
 32. 1 point
  Mình cài trong: C:Program FilesVertrigoServPhpPhp.exe -f "C:Program FilesVertrigoServwwwipb323newconvertCharset.php" -- -arg1 -arg2 -arg3 Nó không thèm chạy Báo lỗi: 'C:Program' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. Thêm " và " vào thì nó Start..... mãi: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] © Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. C:Documents and SettingsAdmin> C:Documents and SettingsAdmin> C:Documents and SettingsAdmin> C:Documents and SettingsAdmin> C:Documents and SettingsAdmin>C:Program FilesVertrigoServPhpPhp.exe -f "C: Program FilesVertrigoServwwwipb323newconvertCharset.php" -- -arg1 -arg2 -a rg3 'C:Program' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. C:Documents and SettingsAdmin>"C:Program FilesVertrigoServPhpPhp.exe" -f " C:Program FilesVertrigoServwwwipb323newconvertCharset.php" -- -arg1 -arg2 -arg3 Starting... C:Documents and SettingsAdmin>
 33. 0 points
  Ok, I've missed something, it works. This does not work with this feature: Text reduction in the portal! There will be displayed while the text as hidden but it lacks the graphic to ?? Background to the text. Me: Yours: Any Idea??


×
×
 • Create New...