Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 02/26/2017 in all areas

 1. 76 likes
  This is very simple chat system with the basic features: Ajax chat, auto update. Display as IPS widgets, so you can place it in sidebar or top page. Sound notification. User can toggle on/off. Block users. Announcement (on Top or Tab). Support emoticons, URL, Image URL (gif, png, jpg) @mention by clicking on usernames. Flood control. Time format. Display newer messages in top or bottom. Permissions for viewing, chatting & management. Edit/Delete messages. Demo: [Hidden Content] DOWNLOAD [Hidden Content] (BIM41) Chatbox 1.3.4.zip
 2. 28 likes
  Như đã hứa, làm cái stats nhỏ này tặng các bạn với các chức năng chính như sau: Hiển thị thống kê với 2 tab duy nhất: Bài viết mới nhất và Chủ đề mới nhất. Sử dụng ajax update (chế độ tự động hoặc manually tùy chỉnh). Sử dụng widget để hiển thị. DOWNLOAD: (BIM41) Forums Stats 1.1.2.zip
 3. 15 likes
  Plugin nhỏ gọn tiện ích. Chức năng: Ẩn liên kết Ẩn code Ẩn nội dung trong thẻ hide DOWNLOAD: (BIM40) Hide link and code 1.0.0.zip
 4. 13 likes
  URL không dấu tiếng việt cho IPS4.0, hook vô core nên tác dụng với tất cả app. Cài đặt: Vào ACP > System > Plugins > Bấm nút "Install" và chọn file xml vừa unzip ở file tải về bên dưới, bấm nút Install Sử dụng: Admin CP > Plugins > (BIM40) NonUnicode URL > Bấm nút hình cây viết chì bên tay phải để bật plugin này. (Phiên bản 1.0.1 trở đi thì import vào là xài ko cần phải thiết lập gì cả) (BIM41) NonUnicode URL 1.0.1.zip (cho IPS từ 4.1.14 trở lên) (BIM40) NonUnicode URL 1.0.0.zip (cho IPS 4 phiên bản thấp hơn 4.1.14)
 5. 9 likes
  Plugin này sử dụng jquery Contact Buttons Plugin hiển thị một thanh trượt bên tay trái để link tới các trang fanpage. Hiện ứng trượt lên xuống theo trang đẹp mắt và tinh tế. Hỗ trợ các mạng xã hội: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Youtube và có một nút hiển thị đường dẫn đến trang contact. DOWNLOAD: (BIM40) Floating Social Sidebar 1.0.0.zip CÀI ĐẶT & SỬ DỤNG: [Hidden Content]
 6. 9 likes
  Plugin này kiểm tra password nhập vào khi đăng ký thành viên, dựa vào độ dài và các ký tự để đưa ra trạng thái nhắc nhở thành viên về mức độ an toàn của mật khẩu: yếu, trung bình, mạnh. Ngoài ra còn có chức năng toggle ẩn/hiện mật khẩu. Download (BIM41) Password Strength Meter 1.1.0.zip
 7. 9 likes
  Plugin này tạo một widget hiển thị thông báo với hiệu ứng chạy lên hoặc xuống đẹp mắt, thay thế cho widget Announcement có sẵn nhàm chán. Có thể tùy chỉnh số thông báo hiển thị, hiệu ứng (up/down), tốc độ. Live demo các bạn có thể xem tại fcine.net Để tạo thông báo thì vào sitecuaban.com/modcp/announcements/ chứ không phải thông báo từ 1 box của forums nha. Chỉnh sửa màu sắc và chữ trên tiêu đề thì vào edit skin -> CSS -> core -> Custom -> ipsvietscrollingannouncements.css DOWNLOAD: (IPSViet) Scrolling Announcements 1.0.0.zip
 8. 8 likes
  Mặc định khi bạn share một bài viết từ forum lên Facebook thì hình ảnh từ link ngoài sẽ ko dc hiển thị (hình ảnh gửi kèm thì ok). Lý do là vì IPS sẽ tự động để og:image là đường dẫn logo nếu như bài viết không có bất kỳ hình gửi kèm nào. Để khắc phục vấn đề đó, plugin này sẽ tự động tìm và thêm đường dẫn hình ảnh liên kết ngoài vào <meta property="og:image" content="duongdanhinhanh.jpg">Như vậy khi share lên Facebook sẽ hiện được hình ảnh đẹp mắt. Cách hoạt động của nó là lấy đường dẫn hình ảnh từ trong nội dung của bài viết đầu tiên. Đặc biệt có thể lấy cả hình ảnh thumbnail của youtube và vimeo. Lưu ý: sau khi cài đặt, viewsource sẽ thấy og:image là hình ảnh đầu tiên trong bài viết như vậy là plugin hoạt động tốt. Nếu như share lên Facebook vẫn ko hiện hình thì là do Facebook chưa lấy được dữ liệu mới cập nhật web bạn, vào [Hidden Content] sau đó copy url bài viết rồi bấm nút Debug, xong bấm Fetch new scrape information sẽ thấy hình ảnh mới thay vì logo của website. DOWNLOAD: (IPSViet) Image meta tag 1.0.1.zip (IPSViet) Image meta tag 1.0.0.zip Cài đặt xong là sử dụng ngay, không hề có bất cứ Setting nào. Không dùng nữa thì Uninstall hoặc Disable nó thôi.
 9. 7 likes
  Đây là widget thống kê bài viết mới ở diễn đàn, chỉ mới hỗ trợ đặt widget ở đầu và cuối site, chưa hỗ trợ site bar. Các chức năng chính: Tùy chọn số lượng chủ đề hiển thị. Thời gian (giây) auto update (sử dụng AJAX) Số bài viết (nội dung) tối thiểu thành viên cần đạt để có thể thấy widget. Tùy chọn loại trừ forums. Chọn theo trạng thái chủ đề (đóng, mở, chú ý, ẩn,...). Nhóm thành viên có thể xem. DOWNLOAD (SOS40) Recent Topics 4.0.1.zip Nguồn: [Hidden Content]
 10. 7 likes
  Tháng 12 rồi, hãy đưa không khí giáng sinh vào website của bạn bằng plugin Snow Falling. Plugin này chỉ đơn giản là thêm jquery tạo hiệu ứng tuyết rơi đẹp mắt, bạn sẽ không cần phải upload file hay chỉnh sửa template, chỉ import vào là sử dụng DOWNLOAD Snow Falling 1.0.0.zip
 11. 7 likes
  Widget hiển thị thành viên mới đăng ký. DOWNLOAD [lock](SOS40)_Latest_Registered_Members_1.0.0.zip[/lock] Nguồn: [Hidden Content]
 12. 7 likes
  May I suggest a little custom upgrade of this wonderful plugin? If these changes are not welcome, please delete this post. So, here is the changed template bim_forumStats_row: <li id='{$row->tid}'class='ipsClearfix ipsDataItem{{if $row->unread()}} ipsDataItem_unread{{endif}}{{if $row->hidden()}} ipsModerated{{endif}}'> {{if $row->unread()}} <div class='ipsDataItem_icon ipsPos_top'> <span class='ipsItemStatus'><i class="fa fa-circle"></i></span> </div> {{else}} <div class='ipsDataItem_icon'><span class='read'><i class="fa fa-circle-o"></i></span></div> {{endif}} <div class='ipsDataItem_main'> {{if $row->prefix()}}{template="prefix" group="global" app="core" params="$row->prefix( TRUE ), $row->prefix()"}{{endif}} <a href="{$row->url()->setQueryString( 'do', 'getLastComment' )}" title='{lang="view_this_topic" sprintf="$row->title"}' class='ipsDataItem_title ipsType_break'> {wordbreak="$row->title"} </a> {{if $row->mapped('featured') || $row->hidden() === -1 || $row->hidden() === 1}} <span> {{if $row->hidden() === -1}} <span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_small ipsBadge_warning" data-ipsTooltip title='{$row->hiddenBlurb()}'><i class='fa fa-eye-slash'></i></span> {{elseif $row->hidden() === 1}} <span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_small ipsBadge_warning" data-ipsTooltip title='{lang="pending_approval"}'><i class='fa fa-warning'></i></span> {{endif}} {{if $row->mapped('featured')}} <span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_small ipsBadge_positive" data-ipsTooltip title='{lang="featured"}'><i class='fa fa-star'></i></span> {{endif}} </span> {{endif}} <p class='ipsType_reset ipsType_large ipsType_light'> {{if \IPS\Request::i()->controller != 'forums'}} {lang="in"} <a href="{$row->container()->url()}">{$row->container()->_title}</a> {{endif}} </p> </div> <ul class="ipsDataItem_lastPoster ipsClearfix ipsResponsive_hidePhone"> <div class="elBimipsPos_right"> <li>{{if $name=='fsNewTopics'}} {template="userPhoto" app="core" group="global" params="$row->author(), 'tiny'"} {template="userLinkFromData" group="global" app="core" params="$row->starter_id, $row->author()->name, $row->author()->seo_name, $row->author()->member_group_id"} {{else}} {{$mem = \IPS\Member::load( $row->last_poster_id );}} {template="userPhoto" app="core" group="global" params="$row->lastCommenter(), 'tiny'"} {template="userLinkFromData" group="global" app="core" params="$row->last_poster_id, $mem->name, $mem->seo_name, $mem->member_group_id"} {{endif}}</li> <li class="ipsType_light"> <a href='{$row->url( 'getLastComment' )}' title='{lang="get_last_post"}' class='ipsType_blendLinks'>{{if $row->mapped('last_comment')}}{datetime="$row->mapped('last_comment')"}{{else}}{datetime="$row->mapped('date')"}{{endif}}</a></li> </div> </ul> </li>Then, in bimforumstats.css add this: .elBimipsPos_right{ float:right; width: 55%; max-width: 60%; min-width: 170px; list-style: none; margin: 0; padding: 0; }Here is the result:
 13. 7 likes
  Trước mình dùng cái này làm trang demo cho mấy cái mod bán bên IPS, vừa nâng cấp lên cho 4.0 sẵn chia sẽ cho ai cần. App bé nhỏ có chức năng tạo trang, dùng code HTML và PHP cho nội dung. Hỗ trợ meta keywords và description. URL thân thiện và xinh xắn dạng: [Hidden Content] DOWNLOAD: (BIM40) Simple Pages 1.0.2.zip (BIM40) Simple Pages 1.0.1.zip (BIM40) Simple Pages 1.0.0.zip
 14. 6 likes
 15. 6 likes
  It's ready now [Hidden Content]
 16. 6 likes
  Plugin hiển thị facebook fanpage dạng trượt khi rê chuột vào, có thể chỉnh vị trí trái/phải, import vào xài ngay ko cần upload css, js hay image gì cả Live Demo: [Hidden Content] DOWNLOAD: (BIM40) Sliding Facebook Fanpage 1.0.2.zip (IPSViet) Sliding Facebook Fanpage 1.0.1.zip
 17. 6 likes
  File việt hóa IPS 4.x của bạn @Nesbit , chỉ cần vào ACP > Customization > Language import để xài. DOWNLOAD: IPS 4.1 Tiếng Việt_4.1_2015-11-12.xml IPS 4.0 Tiếng Việt_2015-08-26.xml Tiếng Việt.xml (old)
 18. 6 likes
  Plugin nhỏ gọn, hiển thị nút mũi tên ở góc dưới bên phải giống ở ipsviet.com , dễ dàng click và nhảy lên đầu trang Settings của nó cũng đơn giản với nút bật/tắt và chọn màu sắc. DOWNLOAD: (IPSViet) Scroll to top 1.0.0.zip
 19. 5 likes
  Plugin đơn giản làm widget với nội dung tùy thích, hỗ trợ HTML và PHP cho nội dung. DOWNLOAD: (BIM40) Blank Widget 1.0.0.zip
 20. 5 likes
  IPS 4.0.5+ không cần làm theo cách này, chỉ cần vào File Storage edit lại URL và run support tool để xóa cache. Vì một lý do nào đó mà bạn cần thay đổi URL, hoặc thay đổi cả domain website, không đơn giản chỉ vào conf_global sửa lại như IPB3. IPS 4 bạn cần làm các bước sau đây: Tải file này về: changeUrl.phpUpload nó ngang hàng conf_global.php.Mở conf_global.php sửa url bạn muốn. Truy cập vào domaincuaban.com/changeUrl.php và đợi nó cập nhật lại dữ liệu, xong hết thì bạn có thể xóa file changeUrl.php đi.Truy cập vào ACP sẽ thấy Background Processes đang hoạt động, nó sẽ tự thay đổi lại URL cho bạn.
 21. 5 likes
  mấy hôm nay chán quá nên em ngồi edit cái skin mặc định của IPB theo ý thích Skin này em có tham khảo của ipsviet.com và svit.net. các anh (bạn) download về vọc và cho nhận xét để em hoàn thiện ! Thân Demo: [Hidden Content] Ảnh : Download : Metro.zip
 22. 4 likes
  This plugin will hide links, code, images in forum posts automatically. Members can like or reply to see the hidden content. Features: - Select content to hide: images, external links, code, [hide] tag - Option to specify groups can bypass the hidden content. - Like or Reply to see the hidden content. BUY IT NOW
 23. 4 likes
  Plugin này sẽ tự động trả lời khi chủ đề bị di chuyển. Tương thích tốt với IPS 4.0 và 4.1. DOWNLOAD (SOS40) Automatic Post When Moving Topic 3.0.0.zip Nguồn: [Hidden Content]
 24. 4 likes
  Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và tối ưu IPS4 trên VPS dùng VPSSIM. Thật ra với những bạn mới làm quen IPS có thể chọn giải pháp hosting, nhưng mình thấy có khá nhiều bạn gặp vấn đề về lỗi host không hỗ trợ tốt cho IPS. Trong khi giá của vps hiện giờ cũng khá là rẻ và các web panel miễn phí cho vps cũng khá nhiều, newbie cũng dễ dàng cài đặt. Về vps, các bạn có thể chọn lựa các nhà cung cấp vps: Linode, Vultr, Digitalocean, Ramnode, Hostus (IPSViet đang dùng Linode). Về panel cho vps, có nhiều loại như vestacp, centminmod, centos-webpanel, zpanel,... nhưng ở đây mình chọn VPSSIM vì nó gọn nhẹ, đầy đủ chức năng cần thiết, và quan trọng hơn hết là hỗ trợ tốt cho IPS. Giới thiệu về VPSSIM: Không như các Panel chạy trên nền web như Cpanel, Direct Admin, Vesta, Zpanel… thường tiêu thụ từ 400 – 800 MB RAM và 1 phần không nhỏ CPU khi hoạt động. VPSSIM bao gồm các Bash script chạy trên SSH, bình thường VPSSIM luôn tắt và chỉ hoạt động khi bạn gọi lên bằng lệnh “vpssim”, VPSSIM không hề sử dụng tài nguyên (CPU & RAM) của VPS dù là nhỏ nhất. Không thể mắc lỗi bảo mật do chỉ chạy trên SSH. Chạy trên nền SSH nên mặc dù VPSSIM tích hợp rất nhiều chức năng tiện ích cũng không hề tiêu thụ tài nguyên VPS. Đã tích hợp đầy đủ chức năng cần thiết để cài đặt và quản lý VPS. Bạn chỉ cần thời gian rất ngắn để làm quen và sử dụng thành thạo. Hỗ trợ Centos 6 và 7 – Full hoặc minimal. Cả hai phiên bản Centos 32 bít hoặc 64 bít VPSSIM đều chạy ổn định. VPSSIM hỗ trợ 2 ngôn ngữ: tiếng Việt và Tiếng Anh. Version tiếng Việt hỗ trợ trên HostingAZ.VN và version tiếng Anh cài đặt tại VPSSIM.COM Cài đặt VPSSIM: Yêu cầu VPS RAM tối thiểu 512 MB và sử dụng hệ điều hành Centos 6 hoặc Centos 7. Sau khi đã có VPS thì download phần mềm PuTTY logn SSH vào VPS (Mình bỏ qua bước này vì nó khá đơn giản). Sau đó chạy một lệnh sau để cài đặt VPSSIM yum -y install wget && wget [Hidden Content] && chmod +x install && ./install Làm theo hướng dẫn trên màn hình, nó sẽ yêu cầu bạn chọn phiên bản PHP (chọn 5.6) và port cho phpmyadmin,... cứ làm theo cho đến khi xong quá trình cài đặt vps sẽ reboot lại. Để truy cập menu VPSSIM chỉ cần vào SSH gõ lệnh vpssim Bạn thấy có nhiều chức năng được liệt kê một cách rõ ràng trong menu. Trong phạm vi bài viết này mình sẽ nói đến những gì cần thiết để hỗ trợ tốt cho IPS. Cài đặt IPS4: Trước tiên vào menu VPSSIM, lựa chọn số 1 để thêm Website & Code. Bạn sẽ nhập domain vào, hệ thống sẽ tự tạo database cho bạn: Copy thông tin database đó vào một file text. Bây giờ đến bước upload source IPS, có thể dùng Winscp hoặc Filezilla, connect qua SFTP sẽ cần user và mật khẩu của root, nếu không bạn có thể vào menu VPSSIM -> chọn 16 -> chọn 11 để cài đặt FTP server rồi login vào. Upload tất cả file của IPS vào /home/domaincuaban.com/public_html/ Sau khi upload xong bạn cần sửa lỗi trang trắng và chmod/chown bằng cách vào menu VPSSIM -> chọn 16 -> chọn 4 để Fix lỗi trang trắng, xong chọn 5 để fix lỗi chmod/chown Tiếp theo truy cập vào [Hidden Content] Giao diện cài đặt IPS xuất hiện, nó sẽ kiểm tra cấu hình hệ thống trước, bạn thấy xanh lè thế này là ok Bấm Continue để tiếp tục cài đặt, các bước sau bạn chỉ cần cung cấp License của bạn, thông tin database mà VPSSIM đã tạo ở bước trên, cài đặt user, pass, email cho admin rồi cứ bấm next chờ nó cài đặt hoàn chỉnh. Sau khi cài đặt xong, ở menu VPSSIM bạn làm ngay những việc sau: Cài đặt CSF Firewall (12) Tắt phpmyadmin (cho an toàn, khi dùng mới bật) (6) Bật Zend Opcache (7) Bật Memcache (9) (IPS hoạt động tốt nhất với memcache) Bật Google Pagespeed (8) (nếu bạn dùng cloudflare thì khỏi bật nó cũng được) Tạo swap (10) (Nếu bạn dùng vps KMV hoặc XEN, Openvz không hỗ trợ, swap tối đa gấp đôi RAM) Ngoài ra, bạn tham khảo bài viết này để biết cách tối ưu cho IPS đã cài Làm hết các bước trên IPS của bạn đã có thể chạy mượt mà. Bây giờ chỉ việc vào ACP cấu hình một số thông tin cho phù hợp. System -> Settings -> General Configuration: Thêm Site Name của bạn vào, và nếu như bạn chưa sẵn sàng mở cửa website thì hãy tạm off nó đi. System -> Settings -> Email Settings: Cấu hình gửi/nhận mail rất quan trọng cho một website. Bạn có thể dùng phpmail() hoặc smtp tùy chọn. Nếu không gửi mail được thì bạn cài thêm sendmail yum install sendmail -y Vậy là xong, bạn đã cài đặt hoàn chỉnh VPS và IPS4. Chúc website của bạn phát triển. P/s: nếu làm với mục đích thí nghiệm, vọc phá thì có lựa chọn Hostus 5$ cho 3 tháng với con VPS 512mb ram, 10GB Disc, server LA. Bim vừa mua thử 1 con để chạy cái [Hidden Content] thấy cũng khá tốt
 25. 4 likes
  Từ phiên bản 4.1.11 thì IPS đã không tích hợp Mandrill nữa, lý do là Mandrill sẽ không còn hoạt động đến hết tháng 04 năm 2016. SparkPost sẽ được thay thế, hiện tại đây là dịch vụ email tốt nhất, sự thay thế hoàn hảo cho Mandrill. Đặc biệt là ở tài khoản free được hỗ trợ 100.000 emails mỗi tháng, giới hạn 10.000 emails trong một ngày. Khá nhiều so với Mandrill và MailJet. Như vậy với những website nhỏ và trung bình thì xài dư sức. Những site lớn hơn có nhu cầu nhiều hơn thì các bạn có thể tham khảo thêm mức giá Sparkpost tại đây. Quan trọng nhất là đăng ký thoải mái, không như Mandrill chặn Việt Nam Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập Sparkpost cho IPS. Cũng rất đơn giản vì IPS đã tích hợp nó sâu vào hệ thống rồi. Trước tiên mình sẽ không nói về cách đăng ký tài khoản Sparkpost nhé, nó quá đơn giản. Các bạn chỉ cần nhớ sau khi đăng ký xong thì check mail Sparkpost gửi về, kích hoạt email xong rồi cập nhật họ tên để tăng giới hạn 10.000 emails / ngày nhé, nếu không bạn sẽ bị giới hạn chỉ 500 emails / ngày thôi. Đây là tài khoản đã kích hoạt thành công: Bước tiếp theo là Verify cho domain bằng cách cài đặt SPF Text Record và DKIM Record. Nhìn xuống gần dưới cùng trang dashboard, bấm vào Manage your sending domains để lấy các thông số: Ở 2 mục SPF Text Record và DKIM Record, bấm nút Settings sẽ ra thông số DNS record để cài đặt cho domain. Sau khi thêm 2 records đó, bấm nút Test ở 2 mục, nếu thành công sẽ thấy như hình Ngoài ra bạn có thể verify qua email (bấm vào Email Options), nhưng yêu cầu bạn phải sở hữu địa chỉ email đề nghị để nhận được email verify. Xong bước verify, bây giờ cần lấy API của Sparkpost. Ở giao diện quản lý của Sparkpost, vào Accounts > API KEYS > Bấm nút NEW API KEY Nhập vào tên cho API, check hết các permissions, nếu bạn muốn giới hạn IP thì nhập ở phần Allowed IPs Thành công, hãy copy lại API key của bạn Bước cuối cùng, truy cập vào ACP của IPS > Systems > Settings > Email Settings. Khi chưa cài đặt API Key nên bạn ko thể chọn Sparkpost ở Email Delivery Methods Chỉ cần bấm vào chữ SparkPost màu xanh ở dưới bạn sẽ được chuyển đến trang để nhập API Key Chọn All emails và nhập Key. Lưu lại. Bây giờ quay về Systems > Settings > Email Settings và chọn SparkPost xong bấm Save. Hoàn thành, bạn đã có thể gửi mail ào ào :) Kiểm tra bằng cách bấm nút Test Settings màu xanh ở trên. Mình đã chuyển qua xài SparkPost cho IPSViet rồi, cảm nhận nó send mail rất nhanh. Bạn đăng ký ngay đi coi chừng nó như Mandrill lại chặn Việt Nam đăng ký nữa
 26. 4 likes
  Lần trước mình đã hướng dẫn các bạn >convert database sang UTF8 Với một vài ưu điểm: Hiển thị tiếng Việt tốt ở web và cả database, hầu như ko còn bị lỗi Giảm các vấn đề trong việc xử lý dữ liệu tiếng Việt Cho kết quả tìm kiếm tốt hơn Ngoài ra mình được biết IPS 4.0 sau này sẽ chạy tốt hơn với db utf8, nên họ mới cho ra tool convert này ngay từ bây giờ Ưu điểm của tool này là dễ dàng sử dụng, bạn nào chưa convert db sang utf8 thì nên làm. Đề phòng rủi ro thì nên backup database trước khi sử dụng. HƯỚNG DẪN: Download utf8convert.zip Upload cả thư mục utf8convert lên ngang hàng index.php Truy cập your-domain/utf8convert/ Bấm nút convert và ngồi đợi ( cách làm này hơi bị chậm hơn so với cách đã hướng dẫn ) Sau khi hoàn thành, bạn mở conf_global.php thay đổi giá trị $INFO['sql_tbl_prefix'] = '' thành $INFO['sql_tbl_prefix'] = 'x_utf_' . Bước này để bạn có thể test db utf8 (dữ liệu cũ của bạn vẫn còn nguyên), nếu bạn tự tin, bạn có thể ko làm gì cả và bấm Finish Sau khi bấm prefix, những tables cũ (chưa convert) sẽ bị xóa, và những tables vừa convert xong sẽ đổi lại prefix gốc của bạn Nên nếu ở bước trên bạn đã đỗi prefix trong conf_global thì giờ thay đổi lại như cũ của bạn $INFO['sql_tbl_prefix'] = 'x_utf_' đổi thành $INFO['sql_tbl_prefix'] = '' (Mình ko dùng prefix nên nó hiện như vậy, nói chung sau khi hoàn thành nó sẽ hiện hướng dẫn chi tiết phù hợp với diễn đàn của bạn) Như vậy đã hoàn tất, tuy nhiên những table cũ của bạn nó vẫn còn giữ lại với prefix orig_ (ví dụ orig_topics, orig_posts,...). Bạn có thể vào phpmyadmin để drop nó đi. Database của bạn bây giờ sẽ có collation là utf8_unicode_ci mà IPS khuyên dùng.
 27. 4 likes
  Như các bạn biết, Font Awesome là một công cụ tuyệt vời để bạn tạo giao diện website, có hơn 600 icons cho bạn lựa chọn, chỉ cần tích hợp css và font vào là sử dụng, không cần đến những hình ảnh nặng nề. IPS 4 đã tích hợp Font Awesome, các bạn để ý sẽ thấy tất cả các biểu tượng, hình ảnh không phải dùng file ảnh nữa. Mặc định, IPS sử dụng biểu tượng 'comments' cho các forum và chức năng Forum Icon cho phép bạn upload hình ảnh làm biểu tượng cho forum. Tuy nhiên bạn thích Font Awesome bởi sự gọn nhẹ, đơn giản? Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng custom css để hiển thị icon cho forums. Bước 1: Tìm icon bạn thích Truy cập vào [Hidden Content] và tìm một icon, click vào icon đó. Ghi nhớ giá trị unicode của Icon Bước 2: Thêm vào CSS Truy cập ACP > Customization > Themes > click </> để chỉnh sửa theme > CSS > core> front > custom > custom.css CSS cần thêm vào như sau [data-forumid="1"] .fa-comments:before { content: "\f206"; } [data-forumid="2"] .fa-comments:before { content: "\f1b9"; } Lưu ý 1 và 2 bên trên là số ID của forum. Để biết ID của forum thì chú ý đường dẫn của forum, ví dụ [Hidden Content] Thì 190 là ID forum. Và kết quả sẽ như thế này
 28. 4 likes
  Plugin này có chức năng hiển thị màu của nickname theo màu của nhóm. Hỗ trợ hầu hết các vị trí thông dụng. DOWNLOAD (SOS40)_Group_Color_on_User_Link_2.0.0.zip Nguồn: [Hidden Content]
 29. 4 likes
  Bài viết này hướng dẫn các bạn thay đổi thứ tự, sửa tên, thêm menu mà không phải cài thêm plugin khác. THAY ĐỔI THỨ TỰ MENU Vào ACP -> System -> ApplicationsNắm và kéo để thay đổi thứ tự ĐỔI TÊN MỘT LIÊN KẾT Ở bản 3.x có thể đổi trực tiếp trong mục quản lý app, nhưng trên IPS4 thì ko còn nữa, phải thay đổi lang. Vào ACP -> Customization -> Language để tìm và sửa lại ngôn ngữ. Nếu lười thì bạn có thể bật Quick Translating để sửa. THÊM MENU Việc này cần sửa template bit, cũng khá đơn giản. Vào ACP -> Customization -> Themes -> click </> để sửa themeTiếp tục core -> front -> global -> navBar, tìm {{endif}} <li class='ipsHide' id='elNavigationMore' data-role='navMore'>Thêm vào bên trên: <li data-role='navItem'><a href="[Hidden Content] vậy bạn sẽ thấy có thêm một liên kết, bấm vào nhảy đến ipsviet.com Tương tự, code cho menu dropdown: <li data-role='navItem'> <a href="#elMenu1_menu" id="elMenu1" data-ipsmenu="">Menu <i class="fa fa-arrow-down"></i></a> </li> <ul id="elMenu1_menu" class='ipsMenu ipsHide'> <li class='ipsMenu_item'><a href='#'>Item 1</a></li> <li class='ipsMenu_item'><a href='#'>Item 2</a></li> <li class='ipsMenu_item'><a href='#'>Item 3</a></li> <li class='ipsMenu_sep'><hr></li> <li class='ipsMenu_item'><a href='#'>Item 4</a></li> <li class='ipsMenu_item'><a href='#'>Item 5</a></li> </ul> Lưu lại.
 30. 4 likes
  Updated. Thêm được một phần và chỉnh sửa trong file trước. Một số chỗ chưa hài lòng lắm nhưng để tạm vậy, sau này sẽ chỉnh lại khi có ý tưởng. Một số chỗ khác thì mình không dịch sát nghĩa từ tiếng Anh ra mà dùng từ thích hợp cho diễn đàn của mình, ai dùng thì chịu khó sửa lại cho phù hợp. Calendar thì mình chưa đụng đến vì sẽ không dùng trên board của mình. Tiếng Việt-2015-02-27.xml
 31. 3 likes
  I have the SSL certificate in my domain, only at the time we entered the forum it shows that is not totally safe. I contacted the host support and they informed me that everything is OK and SSL enabled. The problem would be the link within the forum even though they are marked as unsafe. The problem it marks as an insecure link would be the advanced search link. [Hidden Content] Would you force the IPS Community to only read "https" links and when someone is sending images or links will be forced to send secure links only?
 32. 3 likes
  IPS sử dụng trình soạn thảo CKEditor hỗ trợ WYSIWYG (What you see is what you get), cho phép ta có thể thấy ngay những thay đổi trong khi viết bài nhằm tiết kiệm thời gian chỉnh sửa các lỗi hay những điểm không ưng ý một cách dễ dàng và nhanh chóng. Ở các phiên bản 3x, chúng ta có thể tạo BBCode/Media tags, nhưng qua IPS4 đã bỏ BBCode, chúng ta sẽ có thể dùng plugin của CKEditor hoặc HTML để add button. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý và sử dụng Editor hiệu quả nhất. Tùy chỉnh thanh công cụ Trước tiên hãy truy cập vào ACP > Customization -> Editor > Toolbars. Tại đây bạn có thể tùy chỉnh thanh công cụ của Editor rất linh hoạt bằng cách kéo thả để sắp xếp hoặc xóa một button. Buttons not on editor là những buttons chưa được thêm vào Editor. Nắm và kéo lên trên để thêm. 3 tabs: Large, Medium, Small là kích thước của Editor, dùng kỹ thuật responsive để có thể xem tốt trên mọi thiết bị. Large = Desktop Medium = Tablet/Small Desktop Small = Phone Bạn nhìn thấy thế nào thì ở giao diện sử dụng sẽ như vậy. Ngoài ra còn có 2 nút màu xanh bên trên: Add Separator: Thêm gạch phân cách Add Toobar: Thêm hàng Để khôi phục mặc định thì bấm nút Restore Default Configuration Thiết lập quyền sử dụng và vùng hiển thị: Chỉ cần bấm trực tiếp vào button sẽ có thể chỉnh được phân quyền cho nhóm thành viên và khu vực hiển thị: Mặc định phân quyền sẽ cho tất cả nhóm thành viên và không giới hạn khu vực. Để chỉnh sửa bạn chỉ cần bỏ chọn Everyone hoặc Everywhere rồi chọn các tùy chọn trên, giữ ctrl để chọn nhiều. Lưu ý: một vài buttons như bold, italics, underline vẫn còn sử dụng bbcode cũ, cho nên giới phân quyền và tùy chọn khu vực hiển thị sẽ không tác dụng. Thêm button sử dụng plugin CKEditor Từ IPS4 trở lên, CKEditor đã được tích hợp sâu hơn. Do vậy bạn có thể sử dụng plugin của ckeditor để thêm button cho Editor. Kho plugin của CKEditor vô cùng phong phú, bạn có thể truy cập tại đây: [Hidden Content] Sau khi tìm được plugin vừa ý, bấm Add button > chọn tab CKEditor plugin > browse đến plugin vừa tải về để import. Cần chọn đúng phiên bản plugin mà IPS thông báo, như ví dụ hình dưới chúng ta cần phiên bản plugin 4.5.4 Sau khi import xong bạn sẽ thấy biểu tượng button mới ở phần Buttons Not On Editor, chỉ cần nắm kéo nó lên editor để sử dụng, click để thiết lập phân quyền và vùng hiển thị nếu cần thiết. Có thể trong quá trình cài đặt plugin bạn sẽ gặp các thông báo lỗi như sau: It doesn't add a button Hiện tại IPS chỉ hỗ trợ các plugin có hiển thị button trên editor, các plugin khác như skin, dev, clipboard,... sẽ ko hỗ trợ. It doesn't support the installed version of CKEditor Bị sai phiên bản plugin, kiểm tra lại trước khi import. Your CKEditor directory doesn't have write permissions Thư mục /applications/core/interface/ckeditor/ckeditor/plugins bị sai chmod. Chmod lại 777 hoặc 755. Thêm button tùy chỉnh Nếu trong trường hợp bạn không tìm được plugin ở kho plugin ckeditor, hoặc bạn chỉ muốn thêm một hỗ trợ định dạng đơn giản cho editor. Bạn có thể ứng dụng chức năng custom button thay thế. Custom button cho phép bạn tạo một block HTML để định dạng văn bản nhập vào. Vào Customization > Editor > Toolbars > click Add Button > chọn tab Custom: Button title Tên của button Icon Upload biểu tượng của button Type Có 3 kiểu: Inline - dùng cho những nội dung không cần phải xuống hàng (tương tự như bold, underline, link,...). Single line block - một block mới với 1 hàng duy nhất. Block - block với nhiều hàng. Use option Đây là tùy chọn cho button, nếu dùng thì khi click button sẽ hiện 1 bảng với 1 form để nhập tùy chọn này vào. Option label Đặt tên cho tùy chọn HTML Dùng HTML định dạng {option} Thay thế cho tùy chọn {content} Nội dung chính Để trang trí bằng CSS, bạn có thể thêm CSS vào custom.css (Customization > Themes > click </> để sửa > chọn tab CSS > core > front > custom > custom.css) Để cho dễ hiểu, mình lấy 1 ví dụ đơn giản làm 1 button để hiển thị block Tip giống thế này Button title Tip Icon Type Block Use option No HTML <div class='docsBox docsBox_tip'> <div class='docsBox_header'>Tip</div> <div class='docsBox_body'> <div class='ipsType_richText ipsType_break ipsContained'> {content} </div> </div> </div> Lưu lại, tiếp tục thêm CSS cho nó đẹp, Customization > Themes > click </> để sửa > chọn tab CSS > core > front > custom > custom.css .docsBox_header { padding: 5px 10px; color: #fff; font-weight: 500; font-size: 15px; } .docsBox_body { padding: 10px; font-size: 13px; line-height: 1.4; } .docsBox_tip .docsBox_header { background: #2E7D32; } .docsBox_tip .docsBox_body { background: #E8F5E9; } .docsBox_tip .docsBox_body .ipsType_richText { color: #1B5E20; } Hoàn chỉnh.
 33. 3 likes
  Not work latest version IPS Community Suite v4.1.17.1 if You have new update Pm me Thanks
 34. 3 likes
  Đây là một application cho phép bạn lưu lại các liên kết trong ACP để dễ dàng truy cập một cách nhanh nhất. Nó hỗ trợ block ở Dashboard, chỉ cần kéo thả ra. DOWNLOAD (SOS41) Admin CP Useful Links 1.0.0.zip
 35. 3 likes
  Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết và liệt kê các phương thức để đăng nhập IPS. Bạn có thể dễ dàng đăng nhập IPS bằng các dịch vụ mạng xã hội: Facebook, Google, Twitter, ... hoặc liên kết nhiều site IPS với nhau. Toàn bộ chức năng đăng nhập được liệt kê vào một trang System -> Settings -> Login Handlers Login Settings: Bạn có thể cài đặt khóa tài khoản sau bao nhiêu lần nhập pass sai, sử dụng https login và login ẩn danh. Facebook: IPS kết nối với Facebook tiện cho việc đăng nhập của người dùng, có thể đồng bộ photo, status giữa IPS và Facebook. Cách cài đặt như sau: Bước 1: Tạo Application Facebook Vào [Hidden Content] Set the URL: Đến tab Settings và click Add Platform. Chọn Website. Nhập URL của bạn vào Site URL và lưu lại. Nhập Contact Email và lưu. Set other details: Click vào tab App Details. Nhập vào mô tả trang web của bạn tại mục Long Description. Đường dẫn đến Privacy Policy URL. Ví dụ: [Hidden Content] Nhập email của bạn vào User Support Email. Upload một logo tại App Icon với kích thước 1024x1024px Save lại Permission: Click vào tab Status & Review chọn YES ở Do you want to make this app and all its live features available to the general public? Click Start A Submission Tìm đến user_status và click Add Items Click "Add Notes" và giải thích cho facebook hiểu mục đích sử dụng cái user_status làm gì. Bạn có thể copy thế này vào: Using the user_status to sync user statuses between Facebook and website. Xong chụp 4 cái hình có chức năng Facebook và status của thành viên up lên. Xong click "Submit for Review" Bước 2: cấu hình IPS Vào ACP > System > Settings > Login Handlers. Click nút Edit ở Facebook Nhập vào App ID và App Serect của application bạn đã tạo ở bước 1 Twitter: Cũng như Facebook, IPS đồng bộ với Twitter giúp người dùng dễ đăng nhập hơn. Bước 1: Tạo app Twitter Vào [Hidden Content]. Nhập địa chỉ web của bạn ở mục Website và Callback URL Sau đó: Vào tab Settings và chọn Allow this application to be used to Sign in with Twitter . Save Vào tab Permissions đổi Access là Read and Write và Save Đến tab API Keys sẽ thấy API key và API secret. Bước 2: cấu hình IPS Vào ACP > System > Settings > Login Handlers. Click nút Edit ở Twitter Nhập vào App ID và App Serect của application bạn đã tạo ở bước 1. Google Login: Bước 1: Tạo Project Vào [Hidden Content] Vào APIs & Auth > APIs bật ON cho Google+ API. Tiếp tục vào APIs & Auth > Credentials và click chọn Create new Client ID. Application Type chọn Web Application. Authorized Javascript Origins nhập vào URL. Ví dụ bạn cài IPS ở domain "[Hidden Content]" thì bạn chỉ cần nhập vào "[Hidden Content]". Authorized Redirect URI nhập vào URL tại chỗ URLs. Ví dụ: [Hidden Content]/applications/core/interface/google/auth.php Save lại, bạn sẽ nhận được Client ID và Client Secret. Bước 2: cấu hình IPS Vào ACP > System > Settings > Login Handlers. Click nút Edit ở Google Nhập vào Client ID và Client Serect đã tạo ở bước 1. Microsoft Login: Bước 1: Tạo Application Vào [Hidden Content]. Tìm đến API Settings, ở chỗ Redirect URLs nhập URL tương tự thế này: [Hidden Content]/applications/core/interface/microsoft/auth.php Đến App Settings sẽ thấy Client ID và Client Secret. Bước 2: cấu hình IPS Vào ACP > System > Settings > Login Handlers. Click nút Edit ở Google Nhập vào Client ID và Client Serect đã tạo ở bước 1. LinkedIn Login: Bước 1: Tạo Application Vào trang [Hidden Content]. Tại OAuth 2.0 Redirect URLs chỉ cần nhập vào URL tương tự như vậy: [Hidden Content]/applications/core/interface/linkedin/auth.php Sau khi tạo xong app bạn sẽ có API Key và Secret Key. Bước 2: cấu hình IPS Vào ACP > System > Settings > Login Handlers. Click nút Edit ở LinkedIn. Nhập vào API Key và API Secret của application bạn đã tạo ở bước 1 IPS Connect: Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản ở 1 site IPS khác. Ví dụ mình có site A và B, bây giờ sẽ dùng site A làm master, bạn chỉ cần chú ý ở trang Login Handler có hiển thị Master IPS Connect URL và Master IPS Connect Key. Bạn chỉ cần edit IPS Connect của site B, và điền vào Master IPS Connect URL và Master IPS Connect Key của site A thế là xong. Từ giờ thành viên 2 site có thể đăng nhập qua lại rất tiện lợi. Có thể nói IPS tích hợp với xu hướng mạng xã hội rất tốt, tạo cho người dùng dễ dàng kết nối với website, như vậy cũng thu hút thành viên hơn. Qutuyệt vời!
 36. 3 likes
  IP.Pages là một app độc lập chạy trên IPS giúp bạn dễ dàng xây dựng trang web dễ dàng, với database, categories, custom fields, permissions linh động. Bạn có thể thấy bên website IPS, họ có nhiều trang như Bug Tracker, Documentation, Providers,... tất cả những trang riêng biệt đặc trưng đó đều được xây dựng từ IP.Pages chứ không phải nhiều applications khác nhau như nhiều bạn từng nghĩ (trong đó có mình). Hôm nay rãnh rỗi viết tut này hướng dẫn các bạn xây dựng trang Bug Tracker giống bên IPS. Mục đích bài viết này là làm một ví dụ mẫu đầy đủ nhất, từ đó bạn có thể xây dựng những trang khác theo ý của bạn. Vậy IPS dùng Bug Tracker là gì? Để thu thập các thông báo lỗi về sản phẩm của họ. Thành viên có thể gửi bài viết báo lỗi lên. Admin và Mod sẽ xử lý lỗi đó và chuyển các trạng thái cho phù hợp. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn từng bước sử dụng Pages để xây dựng trang Bug Tracker giống vậy. Tất nhiên yêu cầu bạn đã cài đặt Pages. Bước 1: Tạo Database Vào ACP -> Pages -> Databases -> bấm nút +Creat New. Một popup hiện ra, bấm ngay nút Next. Sẽ thấy giao diện tạo Database gồm 5 tabs: Details, Language, Options, Forums & Page. Thông tin điền vào như sau: DETAIL Name: Bug TrackerUse Categories: Nếu sử dụng Categories (chuyên mục) thì chọn Yes, còn như ở bài này mình chọn NO vì làm cho nó giống bên IPS 100%.Database Index: Show record listDatabase key: bugtrackerLANGUAGE Ở đây là trang chuyên về báo lỗi, nên các ngôn ngữ dùng sẽ là: bug, bugs OPTIONS Bên Tab này bạn để mặc định, tuy nhiên theo nhu cầu bạn có thể tùy chỉnh cách hiển thị, bật tắt tags, comments, search,... FORUMS Nếu bạn muốn tự động gửi một bài viết vô Forums thì bật, còn ko thì thôi, theo mình thì tắt đi chứ dính đến cái Forum làm gì cho mắc công trả lời và theo dõi nhiều nơi. Bấm nút Save, tiếp tục phân quyền xem, gửi bài,... cho thành viên SAVE lại là hoàn tất việc tạo Database. Bước 2: Tạo Field (thông tin bổ sung) Sau bước 1, bạn sẽ thấy database mới tạo ở danh sách, chọn Manage Fields Sau đó bạn được chuyển đến trang quản lý Fields, click + Create New Ở đây, Bug Tracker chỉ cần 1 filed là Status để admin/mod phản hồi lại cho thành viên. GENERAL OPTIONS Title: StatusType: Select BoxDefault value: giá trị mặc định, ở đây dùng pendingContent: click add another để add đúng 6 giá trị như sau Allow filtering: YESAllow searching: NOField Required: YESDISPLAY OPTIONS Template key: statusShow in listing template: YESListing view format: CustomListing custom format:{{if ($value=='Pending')}} <span class="ipsBadge ipsBadge_style3 ipsPos_right">Pending</span> {{elseif ($value=='Fixed')}} <span class="ipsBadge ipsBadge_style4 ipsPos_right">Fixed</span> {{elseif ($value=='Closed')}} <span class="ipsBadge ipsBadge_style6 ipsPos_right">Closed</span> {{endif}}Show in display templates: YESDisplay view format: CustomDisplay custom format:{{if ($value=='Pending')}} <span class="ipsBadge ipsBadge_style3 ipsPos_right">Pending</span> {{elseif ($value=='Fixed')}} <span class="ipsBadge ipsBadge_style4 ipsPos_right">Fixed</span> {{elseif ($value=='Closed')}} <span class="ipsBadge ipsBadge_style6 ipsPos_right">Closed</span> {{endif}}Editable when viewing a record: YESBấm Save hoàn thành tạo field. Bạn sẽ được chuyển đến trang phân quyền, lần này chú ý quyền Edit và Add chỉ cho Admin hoặc Mod nhé. Bước 3: Tạo Page Vào Page Management -> Pages -> bấm nút + Add PageChọn Page Builder và bấm NextPage Name: Bug TrackerPage Filename: bugtrackerTheme: Default theme (bước này chọn giao diện nào cũng dc)Template: Single ColumnNgoài ra còn có Tab Title & Meta Tags tùy chọn.Tab Menu: bật Add to Menu để đưa liên kết ra thanh menu.Bấm Save và phân quyền xem trang cho thành viên. Save một lần nữaBước 4: xây dựng Page Tạo xong page sẽ hiển thị ở danh sách, click nút Page Builder để bắt đầu định dạng trang: Một trang mới được mở ra giao diện thế này Bạn chỉ cần kéo thả Database mà bạn tạo ở bước 1 ra giữa: Bấm Edit và chọn Bug Tracker, Save lại. Xong bấm nút màu xanh Finish Editting ở cuối cùng của cột màu đen bên trái. Vậy là xong Vậy là đã hoàn thành tạo một trang Bug Tracker, thành viên có thể gửi thông báo lỗi lên đó. Khi Admin/Mod xem qua có thể edit bài và chuyển trạng thái báo lỗi. Thêm bước này để tạo mô tả về các status cho đẹp như bên IPS. Cũng ở giao diện quản lý các widget, nắm kéo ra block WYSIWYG Editor qua bên sidebar, bấm Edit block vừa kéo, bấm nút Source để dùng nội dung HTML và thêm nội dung này vào <li class='ipsWidget ipsWidget_vertical ipsBox' data-blockID='app_cms_Wysiwyg_du7yodclq' data-blockConfig="true" data-blockTitle="WYSIWYG Editor" data-controller='core.front.widgets.block'><div class='ipsWidget_inner ipsPad'> <p><strong>Status Definitions</strong></p><p><span class="ipsBadge ipsBadge_style5">Pending</span> = We are still working on this report.</p><p><span class="ipsBadge ipsBadge_style4">Fixed</span> = The issue has been fixed and the resolution will be available&nbsp;in the next version.</p><p><span class="ipsBadge ipsBadge_style6">Closed</span> = Feedback or&nbsp;opinion&nbsp;better posted on our forum for discussion.&nbsp;Also for reports we cannot reproduce or&nbsp;need more information. In this case just add a comment and we will review it again.</p><p>&nbsp;</p> </div> </li>Vậy là hoàn chỉnh 100% rồi Qua bài viết này bạn đã nắm được cách hoạt động của Ip.Pages, từ đó có thể tạo cho mình nhiều trang đặc trưng cho thành viên chia sẽ nội dung.
 37. 3 likes
  Plugin nhỏ hiển thị widget chuyển đổi đơn vị tiền tệ. DOWNLOAD (BIM40) Currency Converter 1.0.1.zip
 38. 3 likes
  Please test again, the current version is working fine with portal
 39. 3 likes
  Bạn đã có một mã cho các cổng thông tin , mà bạn có thể chèn vào các plug -in? Ở đó bạn có thể thấy văn bản này anyway. Portal Cảm ơn nhiều Hitman
 40. 2 likes
  I would like to know if you have a plugin, an application that allows you to post in the forum as ads, so everyone can see when they enter the forum. It would be an equal or similar to that of the Steam Group. Example: We have a Steam Group there and you have the option of posting an announcement to everyone who is in the group to see it. Example: [Hidden Content] Would you have a plugin, application with that type?
 41. 2 likes
  You're Amazing! The plugin works perfectly and the new update with color, made it even more functional
 42. 2 likes
  Go to ACP > Customization > Themes > click </> to edit your theme > bimchatbox > front > chat > main Find <div data-controller="bimChatBoxMain"> Replace by <div class="ipsResponsive_hidePhone" data-controller="bimChatBoxMain"> Save
 43. 2 likes
 44. 2 likes
  I just tested it, view this video [Hidden Content]
 45. 2 likes
  Cái đó ở chatbox thì chatbox nó tự xử lý. Nhưng bắt buộc cũng phải chỉnh ở ACP để định màu cho từng group. Còn plugin để nó hiển thị khắp nơi thì thử cái này [Hidden Content] Download: Group Color on User Link 6.xml
 46. 2 likes
  IPS có sẵn chức năng Advertisement hỗ trợ thêm code quảng cáo một cách dễ dàng nhất. Bạn có thể tìm thấy chức năng này tại ACP -> System -> Site Promotion -> Advertisements. Rất dễ dàng, chỉ cần bấm nút +Create New và chọn loại quảng cáo từ hình ảnh upload hay code HTML. Nếu quảng cáo yêu cầu https thì bạn bật chức năng "Supply different code for secure pages?" Về vị trí của quảng cáo: Just below the page header: ở headerJust above the page footer: dưới footerIn the site sidebar: ở sidebarAfter the first topic in each forum: Sau topic đầu tiên trong mỗi forumAfter the first post in each topic: Sau bài viết đầu tiên trong mỗi chủ đềDefine your own locations: Tùy chọn vị tríTừ 1 đến 5 là bạn biết rồi, còn phần tùy chọn để bạn có thể đưa quảng cáo vào những vị trí không nằm trong mục 1-5. Việc này cần edit template bit, nơi bạn cần đặt quảng cáo, chèn code này vào template bit với KEY tùy chọn: {advertisement="KEY"}Sau đó ở phần tạo quảng cáo, bạn chọn Define your own locations và đưa cái KEY ở bên trên vào. Ngoài ra, bạn còn có thể phân quyền cho nhóm thành viên nào "bị" xem quảng cáo ở mục Shows to. Bên dưới là Start date và Show until để định thời gian bắt đầu và kết thúc quảng cáo. Maximum number of impressions để xác định một số lượng impressions sau khi quảng cáo đạt đủ sẽ ko hiển thị nữa. Bạn có thể tạo nhiều quảng cáo trên website của bạn. Ở ngoài danh sách Advertisements bạn có thể xem sơ lượt về các quảng cáo trên site của bạn như impressions, số click, dễ dàng enable/disable, xóa, chỉnh sửa một quảng cáo... Đối với nhiều quảng cáo cùng một vị trí thì cách hiển thị sao? Bạn có thể chỉnh bằng cách click nút màu xanh Advertisement Settings ở trên cùng, có thể chỉnh quảng cáo hiển thị random, quảng cáo ít impressions, quảng cáo mới nhất, cũ nhất tùy bạn.
 47. 2 likes
  Đó demo đó : [Hidden Content]
 48. 2 likes
  TEMPLATE LOGIC Nói về cách lập trình trong template ở các bản 3.x, mình rất ghét mỗi khi dùng if mà có nhiều else, template cho front end thì dùng dạng <if test="$var"> HTML to display </if>Còn có else thì nó chỉ hỗ trợ một else, thêm cái else nữa nó báo lỗi. <if test="$var"> HTML to display <else /> HTML to display </if>Cho nên mỗi khi mà else nhiều quá thì phải quăng hẳn nó vào một cái <php> sau đó mới đưa giá trị xuống. Còn nói về template cho ACP còn khủng khiếp hơn, phải dùng thêm tùm lum các thứ để nó hiểu là code PHP như $IPBHTML = ""; $IPBHTML .= <<<EOF HTML to display EOF; Qua 4.0 thì cảnh đó đã được giải thoát, cách lập trình template của IPS 4.0 đã đổi mới hoàn toàn. Mỗi template bit được viết trong 1 file *.phtml để có thể dễ dàng chỉnh sửa trong Dev Mode hoặc Designer Mode. Theo cá nhân mình thì cấu trúc của nó dễ nhìn hơn, giúp dễ dàng viết code PHP hơn cho template. Ví dụ câu lệnh if {{if $var}} HTML to display {{endif}}{{if $foo}} HTML to display {{elseif $bar}} HTML to display {{elseif $baz}} HTML to display {{else}} HTML to display {{endif}}Câu lệnh foreach {{foreach $foo as $bar}} HTML to display {{endforeach}}Hỗ trợ một vài shorcuts (viết tắt của một số giá trị thông dụng thường dùng) request.var viết tắt của IPSRequest::i()->varmember.var viết tắt của IPSMember::loggedIn()->varsettings.var viết tắt của IPSSettings::i()->vartheme.var viết tắt của IPSTheme::i()->settings['var']cookie.var viết tắt của IPSRequest::i()->cookie['var']Ví dụ thay vì viết full code {{if IPSMember::loggedIn()->member_id}} HTML to display {{endif}}Bạn có thể viết tắt {{if member.member_id}} HTML to display {{endif}}Nhìn vô cùng dễ thương phải ko? Còn raw PHP thì dùng {{$foo = array();}} TEMPLATE TAGS Để viết template tốt hơn, bạn cũng cần nắm rõ các tags, một vài tag bạn còn có thể dùng được trong CSS rất tiện lợi. Một template tag có dạng {tag="value"}Nếu có thêm option thì {tag="value" option="option_value" other_option="other_value"}Language Strings {lang="key"}Dùng hiển thị giá trị của ngôn ngữ. Options: sprintf dùng như [Hidden Content]. pluralize chỉ dùng khi một chuỗi sử dụng pluralizing logicwordbreak thêm cái <wbr> vào.Dates & Times {date="699753360"}Dùng định dạng thời gian. Có thể dùng chung với HTML5 <time> Options: norelative hiển thị ngày tháng theo địa phương. Chỉ cần đặt nó norelative="true".dateonly chỉ hiển thị ngàyMember Data {member="name"}Hiển thị thông tin của thành viên (đã đăng nhập). Options: group trả về giá trị từ thông tin group của thành viên. Ví dụ IPSMember::loggedIn()->group[ $key ] - Để dùng nó chỉ cần đặt group="true". id dùng nó với các thành viên với ID chỉ định, không phải là ID của thành viên đăng nhập. raw đặt nó là raw="true" để chặn các lỗ hỏng XSS (rất ít dùng) Settings {setting="board_name"}Trả về giá trị của setting Theme Settings {theme="selected"}Giá trị setting của theme URLs (có thể dùng trong file CSS) {url="app=core&module=system&controller=login"}Options: seoTemplate giá trị dùng trong FURL Template seoTitle title sử dụng cho Friendly URL csrf nếu bật csrf="true" sẽ add key csrf vào url fragment thêm #fragment vào cuối URL noprotocol set noprotocol="true" sẽ trả về một URL không protocol plain đưa về text gốc của URL không có các ký tự HTML mã hóa. Thường dùng cho plaintext email. Chỉ cần đặt plain="true" Numbers {number="1000"}Định dạng số dựa vào locale của user, ví dụ trên locale Việt Nam sẽ cho ra 1,000 File Size {filesize="1000000"}Định dạng dung lượng file. Ví dụ trên sẽ cho ra 1MB Options: decimal sử dụng decimal (1000 bytes = 1kB) thay vì binary (1024 bytes = 1kB). CSS Prefixes (Có thể dùng trong file CSS) {prefix="transition" value="0.1s all linear"}Thay vì dùng "-webkit-", "-moz-", "-ms-" and "-o-" cho transition, bạn chỉ cần dùng 1 dòng trên là đủ. Template {template="userPhoto" group="global" app="core" params="$entry->author(), 'small'"}Đưa vào một template khác. Tất cả các option như trên là bắt buộc. Images (có thể dùng trong CSS) {resource="image.png" app="core" location="front"}Đưa về URL của file hình ảnh. Expression (có thể dùng trong CSS) {expression="1+1"}Thực hiện như PHP để trả về một giá trị. Option: raw đặt raw="true" để chặn các lỗ hỏng XSS. Wordbreak (có thể dùng trong CSS) {wordbreak="This is some very long text..."}Thêm vào <wbr> nếu nội dung quá dài để tránh việc bị giãn layout. Truncate (có thể dùng trong CSS) {truncate="Some very long text..." length="10"}Cắt bớt text theo độ dài định sẵn. Advertisements {advertisement="location"}Hiển thị quảng cáo Xong rồi, bài viết này đã mêu tả chi tiết về một template và liệt kê các template tags, là một admin của một site dùng IPS bạn không thể không biết những điều này, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong việc thiết kế theme, hay lập trình các plugins, apps về sau.
 49. 2 likes
  ​I will add an option to change the height. But you can do it right now by editting template bit. Go to ACP -> Customization -> click </> to edit your theme -> bimchatbox -> front -> chat -> main. You can change the height in this code <div id='chatboxWrap' style='height: 300px; overflow-y: scroll;'>Save ​I confirm this bug, will fix in the next version.
 50. 2 likes
  ​Hello, I think They customize from IPS soure, not only app