Jump to content
IPSViet.com

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. Last week
 3. Earlier
 4. Bim

  Black Friday 2018

  Chương trình Black Friday 2018 chính thức bắt đầu từ hôm nay đến hết 30/11. Giảm giá tất cả các app và plugin của IPSViet. Dịp sale lớn nhất năm, cơ hội để sở hữu các app bản quyền, không nên bỏ lỡ. Danh sách các app của IPSViet được giảm giá tại đây: [Hidden Content] Ngoài ra, marketplace còn rất nhiều apps/plugins/themes giảm giá khủng khiếp trong đợt Black Friday năm nay (có biểu tượng black friday) [Hidden Content] Mình chưa biết chính xác thời điểm IPS giảm giá bản quyền các app của họ. Chắc cũng không lâu nữa, mình sẽ cập nhật khi có thông tin. Bạn nào cần mua license ips thì cố gắng đợi vài hôm xem sao. 😉 Chúc các bạn 1 mùa mua sắm cuối năm thật vui.
 5. Windwalker

  (BIM43) Chatbox 3.1.1

  I have the same problem, did you find a fix?
 6. Mr T

  (BIM41) Forums Stats 1.1.2

  Thanks very very good
 7. Francisco woo

  (BIM43) Chatbox 3.1.1

  I want to using for videobox but installed, after chatbox ... now IPS system error. help.
 8. Ramansaini

  (BIM41) Forums Stats 1.1.2

  Thanks
 9. freetopay

  (BIM43) Chatbox 3.1.1

  nice work i need this chatbox for my forum!
 10. vkx

  (BIM40) Floating Social Sidebar

  Give download link
 11. Orlando

  (BIM43) Chatbox 3.1.1

  Bim, Gracias por esta genial aplicación. 🙂
 12. Francisco woo

  (BIM43) Chatbox 3.1.1

  I'm (BIM43)chatbox 2.1.6 version user. I don't update for new version. 😥. maybe permission error. help please.
 13. Mantas Salasevicius

  (BIM43) Chatbox 3.1.1

  Recently Used emoticons not working, when you press on it, simply does nothing, where as normal emoticons working perfectly fine, where could be the problem here? I have currently checked what could be the problem, and I'm pretty sure found what it is, just have no idea how to fix it. So the problem is Normal emoji code, which works. <div class="ipsEmoticons_item" title=":classic_blink:" data-emoji="custom-514885532-3"><img src="WEBSITE/uploads/emoticons/blink.png" title=":classic_blink:" alt=":classic_blink:" srcset="WEBSITE/uploads/emoticons/blink@2x.png 2x" width="20" height="20" data-emoticon="true"></div> And this is how recent look like. <div class="ipsEmoticons_item" title="" data-emoji="custom-514885532-3"><img src="WEBSITE/uploads/emoticons/blink.png" title=":classic_blink:" alt=":classic_blink:" srcset="WEBSITE/uploads/emoticons/blink@2x.png 2x" width="20" height="20" data-emoticon="true"></div> So, the title part is empty for some reason for recently used part. In the browser edited the code and filled title part with the :classic_blink: part, and wolia, when i click on the icon, it adds to the text area. Found the issue, but have no idea how to fix it, can someone share a fix of this?
 14. Bim

  Cannot Sign In if...

  Did you turn on"Trust IP addresses provided by proxies?" ?
 15. Xuân Chinh

  [SOLVED] Lỗi giao diện khi change domain trên IPS 4.3.6

  Thanks BIM! Mình sẽ thử
 16. ND_Luke

  (BIM43) Chatbox 3.1.1

  Found the answer to my own question. Posting here to help anyone in the future:
 17. ND_Luke

  (BIM43) Chatbox 3.1.1

  Hi - probably a really dumb question here. But how can I make the Chatbox appear on mobile view on the homepage? I am new to IPB so forgive me if this is a really stupid question! Thanks.
 18. Bạn vô ACP chạy Get Support để xóa cache xem sao.
 19. Chào @Bim!! Mình có chút rắc rối khi chuyển tên miền của IPB, dù đã khai báo path đường dẫn nhưng vẫn bị lỗi giao diện như hình đính kèm cùng bài viết này, mình chưa rành lắm về code, không biết BIm xem hình có thể tư vấn mình cách khắc phục vấn đề mình đang gặp này không. Xuân Chinh
 20. Kelevra

  (BIM43) Chatbox 3.1.1

  Thanks:)
 21. Deividas Komliauskas

  (BIM43) Chatbox 3.1.1

  hi
 22. Crazy Cat

  (BIM43) Chatbox 3.1.1

  Hello Guys ! Actually using an old version of this chatbox (2.1.6), and looking for a real good update ! It seems i've found THE ONE !
 23. Mark Round

  (BIM43) Chatbox 3.1.1

  Im having the same issue,emoticons will not show in the chat however emojis will .
 24. kalju

  Cannot Sign In if...

  Right now, there was a problem - cannot log in unless you have marked (check) the box before "Remember Me" . This means that there is no message shown up, but you can not log in. However, when this box is checked, it will be log in and redirected to correct place as should. Tried on both, ie on current Google Chrome and Firefox. Already thought, that have forgot my password or something, checked, everything was OK and then, when this box was marked, I got in without problems and with both browsers. Thanks!
 25. manius

  (BIM43) Chatbox 3.1.1

  Hello! If I want to add an emoticon and click on it, then she does not appear in the chat, even though I choose her, why? And if I enter it manually on the chat, it will show up 🙂
 1. Load more activity


×