Jump to content
IPSViet.com

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. Last week
 3. The plugin displays the problem in the right-to-left languages. Notice the red line! You put it behind it and it's time to mark the go to the next line and the emoji on the left is in the right-to-left languages
 4. Earlier
 5. Doesn't work for me. I get this whenever I try to drag the block onto my site. IPB version is the latest (v4.4.4)
 6. up lên cho Bim đỡ quên nào 😛
 7. đừng mà, please, cái đó good lắm mà, lúc nào rảnh thì fix nó cái nhé. chỉ mỗi cái bug nhẹ là bị double cái list lên khi chuyển tab thôi
 8. Bim

  (BIM) Chatbox FREE

  Lười lắm, chắc khai tử nó luôn. 😁
 9. [Hidden Content] vào coi thử nè rảnh thì up luôn cái topic stats đi Bim, cái đó hay quá mà
 10. Bim

  (BIM) Chatbox FREE

  Kì ta, ko xác định dc lỗi này. Hôm nào rãnh coi lại, giờ lười quá hehe
 11. vẫn dùng bình thường trong topic mà, bị mỗi ngoài chatbox thôi á Bim
 12. Bim

  (BIM) Chatbox FREE

  Kiểm tra lại cái emoticon trong acp. Xoá hết up lại, tránh trùng ký tự
 13. ý mình ko phải là sau khi gõ ký tự rồi nhấn Space để nó hiện, mà là sau khi nhấn Enter để gửi nội dung thì trên nội dung chat cũng ko hiện mặt cười ấy
 14. Bim

  (BIM) Chatbox FREE

  I can not reproduce the problem. Please give me acp access so I can take a look.
 15. Bim

  (BIM) Chatbox FREE

  Nó là plain text ko phải rich text sao hiện.
 16. cái này mình ko tự gõ được emo à Bim nhỉ? ví dụ như : D chẳng hạn, ko tự hiện mặt cười, phải nhấn vào nút emo rồi chọn thủ công 😞
 17. It seems to be the "interval update" setting that is causing the problem. It causes a disconnect at the setting, no matter what the setting is. I have it set at 3 minutes now to try to minimize impact on guys getting disconnected in the middle of typing in the chatbox, but now, it doesn't refresh for 3 minutes and then it just crashes and the entire forum has to be refreshed for it to work again. We are using IPB 4.4.4
 18. We are having trouble with our chatbox... we were using 2.0.0 and have upgraded to 4.0.3, but the problem persists. The chatbox will disconnect users in the middle of typing and does so very quickly to each user. I have completely removed and reinstalled the chatbox application and I"m still having this problem. Please help!
 19. Uh hôm nào rãnh up lại.
 20. Can you send me a link chatbox 4.0.3 please
 21. Hey does anyone know if its possible to change the font colour in the section of the chat you type before posting from black to white? my theme has dark/black background and you cant see the text before sending
 1. Load more activity


×
×
 • Create New...