Jump to content
IPSViet.com

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Yesterday
 3. Ăn ghen tức ở, cắn sau lưng. Sống kiểu đó sao ngẩn đầu lên nổi. Cứ cắn lén người khác cho nhiều vào rồi suốt đời á khẩu. Chó ghẻ!!!

 4. Last week
 5. (BIM42) Chatbox 2.1.6

  @Bim Hello! Is it possible to reduce the added images to chatbox? Because if someone throws a large picture, it extends my entire website with chat ...
 6. (BIM42) Chatbox 2.1.6

  Hey can anyone help me here? I'm getting infinite loading problem.
 7. Ai thương em thì em thương người đó, ai ghét em thì em hỏng thèm chơi chung

 8. Earlier
 9. [SOLVED] [HELP] Topic Thumbnail issue

  He said he paid for his friend to purchase it from invisioncommunity.com. So I will support his friend when he pm me from ips forum, not ipsviet.
 10. [SOLVED] [HELP] Topic Thumbnail issue

  Where did you buy it from? He only publishes his paid plugins on IPS Marketplace.
 11. [SOLVED] [HELP] Topic Thumbnail issue

  Hello can I get help with this? If you need PayPal email used to buy this plugin I can provide it. Thank you.
 12. Hi I bought topic thumbnail for my website but have issue. Some reason images showing default image even thou there are other images inside post. Here is example. I highlited the topic which should have this Thumbnail Yes setting is set to auto grab image inside the post. I have edited first post which had same image as rest of the topics and uploaded image manually same that post was set to Grab First image automatically but it did not. My question is in admin panel there is rebuild tool for it. Can you please add image rebuild for the images where script will check if there is images inside post and will use that to add it ? And will remove all default image if the script detects images inside post and use the image inside the post instead if default ? It works fine when manually adding posts but I'm running custom script where it's adding posts automatically to my website. That's why I asked if there is a way to add image rebuild tool so that any default image posted script will check post and see if there is image posted inside the post and will replace default image with image insude the post ? Thank you.
 13. Ba cái con số thì cũng từ toán học mà ra. Mê tín tào lao làm gì cho mệt đầu. Cứ đơn giản sống tốt, ko hại ai, ko mượn tiền rồi quỵt tiền, ko lợi dụng ai, sống làm việc thiện thì tự động cái gì tốt đẹp sẽ đến thôi. Mê tín muôn đời lạc hậu.

 14. Nhà cũ của mình mà ko bị dọn đi thì giờ mình còn giữ rất nhiều quà lưu niệm của tuổi thơ. Từ những tấm thiệp nhỏ xíu, những món quà cũ kỹ... Mình đã giữ tất cả, cho đến khi nét mực bị mờ đi, màu sắt phai đi vẫn thấy quý và cất kỹ trong 1 chiếc hộp. Bây giờ, thời đại mà mọi ngày đặc biệt đều do facebook nhắc, rồi tất cả chúc nhau bằng những mẫu tin có sẵn, gửi đi hàng loạt cho cả trăm người y chang như vậy (kiểu như phát tờ rơi)... cảm thấy nhạt nhẽo.

  Ngày xưa ơi... mãi xa tuổi thơ...

 15. Dạo này bị thích balo, đồng hồ, giày. Ko lẽ bị ngựa nhập? Ước gì cô Út của mình có sản xuất thêm giày + đồng hồ luôn.

 16. Đã, đang, và sẽ luôn tự đi bằng chân mình.

 17. (BIM42) Chatbox 2.1.6

  Please give me the screenshots in Permissions tab. You did not set it so you got this error msg.
 18. This is a plugin to add a new widget for Status Updates with essential enhancements. Features: Reactions. Upload attachments. Toggle between rich text & plain text. Toggle on/off member photos. Ajax pagination. Ajax for edit/delete/hide/unhide/lock/unlock options. Ajax for new status, reply. View all replies in popup. Option to set how many status updates should be loaded per page. Option to set widget's title. Option to truncate lines. BUY NOW
 19. (BIM42) Chatbox 2.1.6

  Yes, in next version.
 20. (BIM42) Chatbox 2.1.6

  Is it possible to add HTTPS to YouTube image thumbnail? Thanks
 21. (BIM42) Chatbox 2.1.6

  IPB 4.2.7 BimChat 2.1.6 installed. I ran thru save each frontend file for the app and Revert back. Control F5. Permissions look good and all is enabled. I'm still getting this Error code? Any ideas? Thank you for continuing to support this! [Hidden Content]
 22. Sau 1 đêm thức trắng, gửi tùm lum email lên nhiều bộ phận của Paypal. Rồi đt, dùng hết khả năng nói tiếng anh rất là khủng khiếp như tiếng em. Cũng may bên kia cũng hiểu... Hết hồn. Tìm hết google thấy trường hợp này đều bị limit vĩnh viễn. Ghê thật, đợt làm code free share đi mà quên xóa cái code donation. Thằng khốn nạn dawntained.com xài source mà mà site nó bán buôn hàng lậu hay hàng gì gì đó làm bị liên lụy.

  Thôi, nhẹ cả người, tiếp tục nhận hàng.

 23. Chirstmas Lights

  Hello. Thank you for making this item very functional.
 24. (BIM42) Chatbox 2.1.6

  I have done with the main Design no changes Im most with mobile online not Laptop or PC. My Webseite [Hidden Content]
 25. (BIM42) Chatbox 2.1.6

  Hey, resolve this error, send invisible character! -> ( )
 26. (BIM42) Chatbox 2.1.6

  Check the js for guest please (such as advertisement). That is not bug from my app.
 27. (BIM42) Chatbox 2.1.6

  This is why logged in and registered users can use chat normally ?
 28. (BIM42) Chatbox 2.1.6

  You should check your other plugins, your themes, and other javascripts. Because the jquery is broken so the chatbox can not work.
 1. Load more activity
×