Jump to content
IPSViet.com
 • Our picks

  • Voice Message For Chatbox+
   This plugin allows users to record and send voice messages in Chatbox+ (in Clean Text Mode only).
    • Confused
    • Like
   • 4 replies
  • Friends
   This is an application to allow users to create friendships with others.
    • Like
   • 1 reply
  • [Cần biết] Recovery Mode
   Trong quá trình sử dụng, cài đặt các themes, plugins, apps cũng sẽ không ít lần gặp tình trạng lỗi cả website. Nhìn chung các lỗi nặng nhẹ thế nào cũng dễ khắc phục khi còn vào được ACP để kiểm tra và vô hiệu các cài đặt. Nhưng trường hợp nghiêm trọng hơn là không vào được ACP cũng như trang chủ, lúc này các bạn cần biết đến recovery mode để cấp cứu.
    • Thanks
    • Like
   • 2 replies
  • (BIM) Pro Stats
   This is a small plugin allows using Widget to display the statistic in your site. Members could see and update the newest information on that.
    • Like
   • 3 replies
  • Tặng app bản quyền cho các diễn đàn Việt
   IPSViet sẽ tặng bản quyền ứng dụng Chatbox+ và Topic Thumbnail 6 tháng cho các diễn đàn của người Việt ♥️
    • Like
   • 2 replies×
×
 • Create New...