Jump to content
IPSViet.com

 • Our picks

  • (BIM42) Status Updates Widget
   (BIM42) Status Updates Widget - plugin to add a new widget for Status Updates with essential enhancements.
   • 0 replies
  • (BIM42) GUGGY
   This plugin adds a button to editor, users can turn any text message into a funny, personalized GIF / STICKER.
   It's easy to use, easy to install and supports all IPS applications.
   • 0 replies
  • (BIM42) Video Slider Widget
   Plugin tạo video slider từ widget. Full responsive. Chỉ cần nhập vào url, nó sẽ tự động lấy hình ảnh và thông tin video. Hỗ trợ: Youtube, Vimeo, Wistia, Dailymotion, .mp4, .ogv, .webm
    • Like
   • 0 replies
  • (BIM42) GIPHY
   Plugin cho phép tìm kiếm và post hình đông từ GIPHY.
    • Like
   • 4 replies
  • Những thay đổi trong IPS 4.3
   Vừa bắt đầu năm mới đã nhận được tin vui từ IPS về phiên bản 4.3 sắp tới với những nâng cấp đáng giá.
    • Thanks
    • Like
   • 2 replies

Forums

 1. IPSViet.com

  1. 902
   posts
  2. 180
   posts
 2. IPS 4.x

  1. 1,102
   posts
  2. 269
   posts
  3. 197
   posts
  4. 1,001
   posts
 3. IPB 3.4.x

  1. 375
   posts
  2. 16
   posts
  3. 622
   posts
  4. 3,363
   posts
 4. Webmasters

  1. 396
   posts
  2. 54
   posts
  3. 137
   posts
 • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 0 Guests (See full list)

  There are no registered users currently online×